OBSAM

Cerca al web de l'OBSAM

Arxiu d'actualitats ambientals

2018

Conclusions i Clausura de les Jornades sobre els 25 anys de la Reserva de Biosfera de Menorca

Enquesta de percepció ciutadana sobre els 25 anys de Reserva de Biosfera

Canvi climàtic a Menorca. Efectes en la biodiversitat. Pla de seguiment

Canvi climàtic a Menorca. Efectes en la biodiversitat. Document tècnic de conclusions conjuntes

Canvi climàtic a Menorca. Efectes en la biodiversitat

Elaboració d’un sistema integral d’indicadors turístics per Menorca

II Segona Jornada Tècnica BIOCLIMA Menorca 2017-2018: Coneixement, capacitació i difusió dels efectes del canvi climàtic sobre la biodiversitat a la Reserva de la Biosfera de Menorca

Nou sistema d’indicadors de benestar social

Actualització 2015 del mapa de cobertes i usos de sòl

2017

Què li passa a la nacra? Ens trobem davant d’una extinció?

El catxalot a la Mediterrània, una cultura amenaçada

Jornada d’economia social: cap a la delimitació conceptual i el coneixement de la seva incidència a Menorca

Jornada tècnica socioeducativa de Menorca

Sistema d'Indicadors del Pla Territorial Insular (informe 2015)

2016

Presentació de la Diagnosi inicial del Pla d’Ocupació de Menorca

Desfent i fent preguntes. Cap a una millor comprensió de la realitat social de Menorca

Cap a la comprensió del fenomen de l’exclusió residencial a Menorca

Inventari de las poblacions del vermètid mediterrani Dendropoma lebeche a les costes de Balears

10 anys de prospecció ambiental a Menorca

Diries que cada vegada som més gent a Menorca?

20 anys d'una il·lusió

VIII Jornades d'etnobotànica en llengua catalana

Un nou format per al butlletí de conjuntura econòmica

2015

Menorca Marxa pel Clima el 29 de novembre. De casa a París

Per què un butlletí de conjuntura econòmica?

Rècord de mitjana mensual de persones a l’agost

Setmana de la Geodiversitat a la Reserva de Biosfera de Menorca

Entrega del projecte d'investigació de l'IME «Processat de carboni a les basses temporals de Menorca»

La gestió a llarg termini dels arbres urbans des del punt de vista de la sostenibilitat. El cas pràctic del port de Maó

2014

Manual d'interpretació d'hàbitats de Menorca

Simpòsium Experiències de Restauració d'Hàbitats i Conservació de la Biodiversitat

Quines serien les pèrdues de benestar derivades d'un vessament de petroli que afectés les platges de Menorca?

Cap a una gestió sostenible de l'aigua a la Reserva de Biosfera de Menorca

Prospeccions petrolieres al mar Balear

Sistema d'Indicadors del Pla Territorial Insular (informe 2012)

2013

Un decàleg per a la Reserva de Biosfera de Menorca en els seus 20 anys

Jornades sobre els 20 anys de la Reserva de Biosfera de Menorca

Reserva de Biosfera de Menorca: 20 anys

Actualització 2007 de la cartografia d'ocupació del territori

Actes en commemoració del Dia Mundial del Medi Ambient

Vessament de fangs contaminant davant la costa menorquina: el principi de precaució

L'Herbari General de Menorca es dóna a conéixer al món

2012

Rècord de persones sobre Menorca el passat mes d’agost

Projecte ASANT «Anàlisi socioambiental dels nuclis turístics de l’illa de Menorca»

Torrents de Menorca: duen aigua però, hi ha vida? (II)

Premi de Ciències Ambientals pel projecte de final de carrera «Anàlisi del metabolisme ambiental de nuclis turístics litorals: el cas de Menorca»

Quant de peix hi ha a Menorca?

Diàlegs davall s'aigua

Episodi meteorològic extraordinari a Menorca

La pressió humana diària del 2011 supera els màxims històrics tot i el marc internacional de crisi econòmica

Informe 2010 del Sistema d’Indicadors del PTI: estadístiques d’una dècada

2011

Considera que hi ha molta gent en aquesta platja?

Visita a l’IME d’un grup d’estudiants suecs del vaixell-escola Gunilla

Una temporada alta amb més persones que al 2010

Nou Mapa d'hàbitats forestals de Menorca

POSIMED: una xarxa de xarxes de seguiment de la posidònia

Campanya de voluntariat ambiental 2011 a l’OBSAM

El mes d’agost del 2010 hi va haver unes 8.000 persones més per dia que l’agost del 2009

Participació al Workshop “Indicators of sustainable tourism: scope and limitations in islands” de la Universitat de Còrsega

2010

Jornades sobre els 15 anys de la reserva de biosfera de Menorca

El port de Maó es converteix en un gran laboratori d’experimentació

Xerrada de l'OBSAM

Petits canvis en el panorama energètic de Menorca

El aumento del uso de veneno vuelve a hacer peligrar la supervivencia del milano real

Torrents de Menorca: duen aigua però, hi ha vida?

2009

L’OBSAM rep el Premi Antoni Monserrat al mèrit estadístic 2009

La posidònia i els ports; una relació impossible?

POSIMED: una xarxa de xarxes de seguiment de la posidònia

Campanya de voluntariat ambiental 2009 a l'OBSAM

Regeneració de platges o (re)generació d’impactes?

2008

L’OBSAM participa activament a les V Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears

2007

Maó, un port natural?

L’eruga de l’alzina, una vella coneguda

2006

L’única població de pinastres de les Balears en perill

L’alga invasora Caulerpa racemosa arriba a Menorca

Nedar entre bòrns

Nivells d’afectació i tractaments contra la processionària del pi realitzats a Menorca durant el període 2003-2006

35 anys de processionària del pi a Menorca

2005

Menorca i Espanya lluny de complir el protocol de Kioto

Un cranc americà als torrents de Menorca

2004

Bon estat de conservació de les praderies de posidònia del litoral menorquí

Indicador de pressió humana diària de Menorca fins l'agost de 2004

Les 3 caixes d'arena

Arribada de dofins morts a les platges

Indicador de pressió humana diària de Menorca per l'any 2003

2003

La pressió automobilística a Menorca

2002

L'avanç del Pla Territorial

"Ha sortit varella"

Actualitat ambiental

El mes d’agost del 2010 hi va haver unes 8.000 persones més per dia que l’agost del 2009El mes d’agost del 2010 hi va haver unes 8.000 persones més per dia que l’agost del 2009

Durant el mes d’agost de l’any 2010 es van recuperar els valors de persones damunt l’illa assolits al 2007. Sense arribar a superar el màxim històric enregistrat l’11 d’agost del 2007, el màxim assolit el passat 10 d’agost, amb 190.850 persones, és sensiblement superior al dels últims dos anys. Per exemple, 9.467 persones més que el 10 d’agost del 2009.

Pressió Humana Diària, anys 1996-2010

Gràfic 1. Pressió Humana Diària, anys 1996-2010

L’indicador de Pressió Humana Diària (PHD) mesura dia darrera dia el volum de persones que hi ha damunt l’illa. El gràfic mostra com de sensible és la variable a les fluctuacions poblacionals, tot detectant d’un cop d’ull la Setmana Santa i les festes de Sant Joan com a dues fites anuals, a banda del màxim assolit durant el mes d’agost. La taula següent trasllada en nombres absoluts i mitjanes l’evolució de la PHD dels últims 5 anys.

PRESSIÓ HUMANA DIÀRIA
 
2006
2007
2008
2009
2010
Màxim anual
12 agost
187.025
11 agost
191.421
11 agost
187.740
11 agost
181.915
10 agost
190.850
24 Juny
141.689
148.297
144.804
138.794
146.116
Mitjana anual
99.538
105.046
104.247
103.650
106.055
Mitjana Temporada Alta
129.601
134.139
130.790
127.827
130.984
Mitjana Temporada Baixa
68.977
75.470
77.412
79.073
80.713

Unitats: persones.
Fonts: AENA; Autoritat Portuària; DG.Transport Aeri i Marítim (Govern Balear).
Elaboració: OBSAM.
Temporada alta: Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre i Octubre.
Temporada baixa: Gener, Febrer, Març, Abril, Novembre i Desembre.

Es comproba com la xifra de PHD de Sant Joan (24 de juny) esdevé el preludi de la temporada, essent l’increment interanual molt proper al que assolirà el màxim del mes d’agost. [consulteu l'indicador La pressió humana diària 1996-2010. Dades diàries]

En canvi la PHD mitjana del 2010 sí supera la mitjana anual del 2007. Els valors elevats en temporada baixa en són els responsables, però només al seus inicis, ja que durant els darrers mesos de l’any hi ha menys persones que l’any anterior. [consulteu l'indicador La pressió humana diària 1996-2010. Mitjanes mensuals]. Efectivament, l’any 2010 es tanca amb unes 3.000 persones menys. La forta davallada del saldo migratori explicaria aquesta diferència negativa. La corba mostra com aquest darrer any han vingut més persones que l’any anterior, però també n’han marxat més i més ràpid.

Pel que fa al volum total de persones damunt l’illa en tot un any, el 2001 conserva el màxim històric, amb una mitjana anual 107.397 persones/dia. La corba del 2010 queda lluny de la del 2001, que perfila una distribució més equilibrada durant la temporada alta.

L’estacionalitat poblacional queda palesa en els forts increments que experimenten les mitjanes de temporada baixa a temporada alta. En promig, al 2010 el nombre de persones a Menorca durant la temporada alta és un 62% superior al nombre de persones durant la temporada baixa. En termes absoluts les dades revelen les cotes màximes: considerant el mínim registrat vers el màxim, la diferència ens revela un increment del 156% dins l’any 2010. És a dir, que un any més, el nombre de persones dins l’illa al llarg de l’any arriba a multiplica-se per 2,5. En canvi, no arriba a triplicar-se, tal com venia sent habitual fins al 2007, any en què l’estacionalitat poblacional començà a davallar. [consulteu l'indicador Índex d’estacionalitat anual de la població 1997-2008].

Per més informació podeu consultar els indicadors bàsics de pressió humana:
http://www.obsam.cat/indicadors/demografia.php

OBSAM
Gener de 2011

OBSAM
Camí des Castell, 28 1r pis
07702 Maó (Spain)
Tel. (+34) 971 351 500
Fax (+34) 971 351 642
a/e: adm.obsam@cime.es

Logotip de l'OBSAM

Institut Menorquí d'Estudis

MAB Menorca Reserva de Biosfera

©2003-2018 Observatori Socioambiental de Menorca  ·  Disseny de Quadratí