OBSAM

Cerca al web de l'OBSAM

Arxiu d'actualitats ambientals

2018

Conclusions i Clausura de les Jornades sobre els 25 anys de la Reserva de Biosfera de Menorca

Enquesta de percepció ciutadana sobre els 25 anys de Reserva de Biosfera

Canvi climàtic a Menorca. Efectes en la biodiversitat. Pla de seguiment

Canvi climàtic a Menorca. Efectes en la biodiversitat. Document tècnic de conclusions conjuntes

Canvi climàtic a Menorca. Efectes en la biodiversitat

Elaboració d’un sistema integral d’indicadors turístics per Menorca

II Segona Jornada Tècnica BIOCLIMA Menorca 2017-2018: Coneixement, capacitació i difusió dels efectes del canvi climàtic sobre la biodiversitat a la Reserva de la Biosfera de Menorca

Nou sistema d’indicadors de benestar social

Actualització 2015 del mapa de cobertes i usos de sòl

2017

Què li passa a la nacra? Ens trobem davant d’una extinció?

El catxalot a la Mediterrània, una cultura amenaçada

Jornada d’economia social: cap a la delimitació conceptual i el coneixement de la seva incidència a Menorca

Jornada tècnica socioeducativa de Menorca

Sistema d'Indicadors del Pla Territorial Insular (informe 2015)

2016

Presentació de la Diagnosi inicial del Pla d’Ocupació de Menorca

Desfent i fent preguntes. Cap a una millor comprensió de la realitat social de Menorca

Cap a la comprensió del fenomen de l’exclusió residencial a Menorca

Inventari de las poblacions del vermètid mediterrani Dendropoma lebeche a les costes de Balears

10 anys de prospecció ambiental a Menorca

Diries que cada vegada som més gent a Menorca?

20 anys d'una il·lusió

VIII Jornades d'etnobotànica en llengua catalana

Un nou format per al butlletí de conjuntura econòmica

2015

Menorca Marxa pel Clima el 29 de novembre. De casa a París

Per què un butlletí de conjuntura econòmica?

Rècord de mitjana mensual de persones a l’agost

Setmana de la Geodiversitat a la Reserva de Biosfera de Menorca

Entrega del projecte d'investigació de l'IME «Processat de carboni a les basses temporals de Menorca»

La gestió a llarg termini dels arbres urbans des del punt de vista de la sostenibilitat. El cas pràctic del port de Maó

2014

Manual d'interpretació d'hàbitats de Menorca

Simpòsium Experiències de Restauració d'Hàbitats i Conservació de la Biodiversitat

Quines serien les pèrdues de benestar derivades d'un vessament de petroli que afectés les platges de Menorca?

Cap a una gestió sostenible de l'aigua a la Reserva de Biosfera de Menorca

Prospeccions petrolieres al mar Balear

Sistema d'Indicadors del Pla Territorial Insular (informe 2012)

2013

Un decàleg per a la Reserva de Biosfera de Menorca en els seus 20 anys

Jornades sobre els 20 anys de la Reserva de Biosfera de Menorca

Reserva de Biosfera de Menorca: 20 anys

Actualització 2007 de la cartografia d'ocupació del territori

Actes en commemoració del Dia Mundial del Medi Ambient

Vessament de fangs contaminant davant la costa menorquina: el principi de precaució

L'Herbari General de Menorca es dóna a conéixer al món

2012

Rècord de persones sobre Menorca el passat mes d’agost

Projecte ASANT «Anàlisi socioambiental dels nuclis turístics de l’illa de Menorca»

Torrents de Menorca: duen aigua però, hi ha vida? (II)

Premi de Ciències Ambientals pel projecte de final de carrera «Anàlisi del metabolisme ambiental de nuclis turístics litorals: el cas de Menorca»

Quant de peix hi ha a Menorca?

Diàlegs davall s'aigua

Episodi meteorològic extraordinari a Menorca

La pressió humana diària del 2011 supera els màxims històrics tot i el marc internacional de crisi econòmica

Informe 2010 del Sistema d’Indicadors del PTI: estadístiques d’una dècada

2011

Considera que hi ha molta gent en aquesta platja?

Visita a l’IME d’un grup d’estudiants suecs del vaixell-escola Gunilla

Una temporada alta amb més persones que al 2010

Nou Mapa d'hàbitats forestals de Menorca

POSIMED: una xarxa de xarxes de seguiment de la posidònia

Campanya de voluntariat ambiental 2011 a l’OBSAM

El mes d’agost del 2010 hi va haver unes 8.000 persones més per dia que l’agost del 2009

Participació al Workshop “Indicators of sustainable tourism: scope and limitations in islands” de la Universitat de Còrsega

2010

Jornades sobre els 15 anys de la reserva de biosfera de Menorca

El port de Maó es converteix en un gran laboratori d’experimentació

Xerrada de l'OBSAM

Petits canvis en el panorama energètic de Menorca

El aumento del uso de veneno vuelve a hacer peligrar la supervivencia del milano real

Torrents de Menorca: duen aigua però, hi ha vida?

2009

L’OBSAM rep el Premi Antoni Monserrat al mèrit estadístic 2009

La posidònia i els ports; una relació impossible?

POSIMED: una xarxa de xarxes de seguiment de la posidònia

Campanya de voluntariat ambiental 2009 a l'OBSAM

Regeneració de platges o (re)generació d’impactes?

2008

L’OBSAM participa activament a les V Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears

2007

Maó, un port natural?

L’eruga de l’alzina, una vella coneguda

2006

L’única població de pinastres de les Balears en perill

L’alga invasora Caulerpa racemosa arriba a Menorca

Nedar entre bòrns

Nivells d’afectació i tractaments contra la processionària del pi realitzats a Menorca durant el període 2003-2006

35 anys de processionària del pi a Menorca

2005

Menorca i Espanya lluny de complir el protocol de Kioto

Un cranc americà als torrents de Menorca

2004

Bon estat de conservació de les praderies de posidònia del litoral menorquí

Indicador de pressió humana diària de Menorca fins l'agost de 2004

Les 3 caixes d'arena

Arribada de dofins morts a les platges

Indicador de pressió humana diària de Menorca per l'any 2003

2003

La pressió automobilística a Menorca

2002

L'avanç del Pla Territorial

"Ha sortit varella"

Actualitat ambiental

Un decàleg per a la Reserva de Biosfera de Menorca
en els seus 20 anys

Un decàleg per a la Reserva de Biosfera de Menorca en els seus 20 anys

Tota la humanitat compartim un sol país, la biosfera, i el seu destí és el de tots. No podem oblidar que ens enfrontam a la certesa del canvi climàtic i a la incertesa dels seus efectes. El cost de l'energia, la disponibilitat d'aigua i la viabilitat dels ecosistemes bàsics no són problemes només de Menorca sinó que ens agermanen amb la resta de les poblacions humanes del planeta. Una RB com la de Menorca ha de ser responsable localment, però amb el pensament posat en la dimensió global d'aquests problemes. Les petites accions exemplars són una de les grans esperances de la humanitat per trobar la forma d'evitar el col·lapse global. Amb la mirada posada en aquesta exemplaritat feim les següents propostes.

Molts dels experts de les Jornades han coincidit en una afirmació sorprenent: en general, i després de 20 anys, Menorca no disposa d'una gestió de la sostenibilitat diferenciada de la resta de l'arxipèlag. Els avenços en investigació i coneixement no s’han traduït en una gestió eficient vers la sostenibilitat. El fet de ser Reserva de Biosfera no ha servit, fins ara i amb algunes excepcions, per posar en marxa mesures o instruments d'actuació específiques. Encara més: els principals indicadors mostren que no s'ha aconseguit superar la contraposició existent entre desenvolupament econòmic i conservació dels recursos naturals, i que s'ha avançat molt poc en el model invers, aquell en el qual benestar i qualitat de vida no s'haurien d'acompanyar necessàriament de major pressió sobre els ecosistemes, els recursos i el patrimoni cultural. També fruit d'aquesta reflexió feim les següents propostes.

  1. Dotació de la RB de Menorca amb un equip tècnic propi, que doni solidesa i continuïtat a la gestió per damunt de les oscil·lacions polítiques. Instauració de la participació social en el marc de la RB com a mètode permanent de treball, de deliberació i de decisió. Activació del Consell Social de la RB.
  2. Creació d'un Fòrum de Tècnics de la RB, o estructura equivalent, que permeti establir mecanismes per comunicar i compartir inquietuds i coneixements entre els tècnics de les diverses administracions públiques que s'ocupen de l'ambient, del territori, dels recursos naturals i del patrimoni cultural. Reactivació del Consell Científic de la RB.
  3. Elaboració d'un pla estratègic de conservació d'abast insular, basat en estudis científics, que sigui assumit per totes les administracions competents. La planificació s'ha de fer a mitjà i llarg termini i ha de preveure objectius avaluables.
  4. Elaboració participativa d'un Pla educatiu, a mitjà i llarg termini, al voltant del concepte de Reserva de Biosfera. Citam com a model de referència els “projectes educatius de ciutat”, que es podrien aplicar i coordinar sota la forma d'un “projecte educatiu d'illa”. Açò permetria unir els esforços de l'educació oficial amb el treball de molts organismes públics i entitats del tercer sector.
  5. Consolidació d'una visió d'illa en la gestió de la sostenibilitat, amb el foment de la figura dels consorcis insulars per tractar les temàtiques específiques, involucrant totes les administracions implicades i establint mecanismes de control, transparència i participació social.
  6. Actuar no només en benefici d'allò que es conserva, sinó sobretot en benefici de les persones que ho conserven, com a principi general que permeti a la RB ser el factor principal per frenar la pèrdua de l'autenticitat, de les senyes d'identitat i de la idiosincràsia de Menorca. A llarg termini açò només serà possible si es basa en el gaudi vivencial real de les persones, residents i turistes, com a garantia del suport a les estratègies de conservació.
  7. Desenvolupament sostenible és també desenvolupament saludable. La salut pública ha de ser incorporada a la Reserva de Biosfera com un criteri transversal que pot ajudar a donar sentit a moltes de les actuacions, especialment les dedicades a les bones pràctiques agràries, a la mobilitat sostenible i al gaudi dels paratges naturals.
  8. La transició energètica cap a fonts renovables és possible a Menorca, amb les tecnologies actuals, si s'orienta si s'orienta cap a l'aprofitament de la biomassa, el potencial  termosolar i la generació elèctrica fotovoltaica i eòlica principalment, complementades amb la generació d'algun vector energètic, com l'hidrogen, que permeti solucionar les diferències temporals entre producció i demanda i les necessitats d'estabilització de la xarxa.
  9. Cal gestionar la freqüentació i la capacitat de càrrega de les platges naturals de Menorca, en consonància amb la seva importància emblemàtica, i apostar fortament per la informació i la implicació dels usuaris. Aquesta gestió s'ha d'estendre també a la resta de litoral i a l'interior de l'illa i determinar els impactes concrets de cada lloc, així com les mesures de limitació d'aquesta freqüentació en els indrets més vulnerables.
  10. La RB ha de tenir la vocació d'oferir noves oportunitats de creació de llocs de treball, a partir del que s'anomena ocupació “verda”. Les energies renovables, la bioconstrucció, l'ecoturisme, les bones pràctiques i el producte local de qualitat, o la mobilitat sostenible són peces fonamentals d'aquest mosaic d'ocupacions potencials. Sempre sense perdre de vista el seu possible impacte sobre un territori vulnerable com és Menorca.

Conclusions sobre els 20 anys de la Reserva de Biosfera de Menorca
Conclusiones de las Jornadas sobre los 20 años de la Reserva de Biosfera de Menorca (versión en castellano)

OBSAM
Desembre de 2013

OBSAM
Camí des Castell, 28 1r pis
07702 Maó (Spain)
Tel. (+34) 971 351 500
Fax (+34) 971 351 642
a/e: adm.obsam@cime.es

Logotip de l'OBSAM

Institut Menorquí d'Estudis

MAB Menorca Reserva de Biosfera

©2003-2018 Observatori Socioambiental de Menorca  ·  Disseny de Quadratí