OBSAM

Cerca al web de l'OBSAM

Arxiu d'actualitats ambientals

2018

Conclusions i Clausura de les Jornades sobre els 25 anys de la Reserva de Biosfera de Menorca

Enquesta de percepció ciutadana sobre els 25 anys de Reserva de Biosfera

Canvi climàtic a Menorca. Efectes en la biodiversitat. Pla de seguiment

Canvi climàtic a Menorca. Efectes en la biodiversitat. Document tècnic de conclusions conjuntes

Canvi climàtic a Menorca. Efectes en la biodiversitat

Elaboració d’un sistema integral d’indicadors turístics per Menorca

II Segona Jornada Tècnica BIOCLIMA Menorca 2017-2018: Coneixement, capacitació i difusió dels efectes del canvi climàtic sobre la biodiversitat a la Reserva de la Biosfera de Menorca

Nou sistema d’indicadors de benestar social

Actualització 2015 del mapa de cobertes i usos de sòl

2017

Què li passa a la nacra? Ens trobem davant d’una extinció?

El catxalot a la Mediterrània, una cultura amenaçada

Jornada d’economia social: cap a la delimitació conceptual i el coneixement de la seva incidència a Menorca

Jornada tècnica socioeducativa de Menorca

Sistema d'Indicadors del Pla Territorial Insular (informe 2015)

2016

Presentació de la Diagnosi inicial del Pla d’Ocupació de Menorca

Desfent i fent preguntes. Cap a una millor comprensió de la realitat social de Menorca

Cap a la comprensió del fenomen de l’exclusió residencial a Menorca

Inventari de las poblacions del vermètid mediterrani Dendropoma lebeche a les costes de Balears

10 anys de prospecció ambiental a Menorca

Diries que cada vegada som més gent a Menorca?

20 anys d'una il·lusió

VIII Jornades d'etnobotànica en llengua catalana

Un nou format per al butlletí de conjuntura econòmica

2015

Menorca Marxa pel Clima el 29 de novembre. De casa a París

Per què un butlletí de conjuntura econòmica?

Rècord de mitjana mensual de persones a l’agost

Setmana de la Geodiversitat a la Reserva de Biosfera de Menorca

Entrega del projecte d'investigació de l'IME «Processat de carboni a les basses temporals de Menorca»

La gestió a llarg termini dels arbres urbans des del punt de vista de la sostenibilitat. El cas pràctic del port de Maó

2014

Manual d'interpretació d'hàbitats de Menorca

Simpòsium Experiències de Restauració d'Hàbitats i Conservació de la Biodiversitat

Quines serien les pèrdues de benestar derivades d'un vessament de petroli que afectés les platges de Menorca?

Cap a una gestió sostenible de l'aigua a la Reserva de Biosfera de Menorca

Prospeccions petrolieres al mar Balear

Sistema d'Indicadors del Pla Territorial Insular (informe 2012)

2013

Un decàleg per a la Reserva de Biosfera de Menorca en els seus 20 anys

Jornades sobre els 20 anys de la Reserva de Biosfera de Menorca

Reserva de Biosfera de Menorca: 20 anys

Actualització 2007 de la cartografia d'ocupació del territori

Actes en commemoració del Dia Mundial del Medi Ambient

Vessament de fangs contaminant davant la costa menorquina: el principi de precaució

L'Herbari General de Menorca es dóna a conéixer al món

2012

Rècord de persones sobre Menorca el passat mes d’agost

Projecte ASANT «Anàlisi socioambiental dels nuclis turístics de l’illa de Menorca»

Torrents de Menorca: duen aigua però, hi ha vida? (II)

Premi de Ciències Ambientals pel projecte de final de carrera «Anàlisi del metabolisme ambiental de nuclis turístics litorals: el cas de Menorca»

Quant de peix hi ha a Menorca?

Diàlegs davall s'aigua

Episodi meteorològic extraordinari a Menorca

La pressió humana diària del 2011 supera els màxims històrics tot i el marc internacional de crisi econòmica

Informe 2010 del Sistema d’Indicadors del PTI: estadístiques d’una dècada

2011

Considera que hi ha molta gent en aquesta platja?

Visita a l’IME d’un grup d’estudiants suecs del vaixell-escola Gunilla

Una temporada alta amb més persones que al 2010

Nou Mapa d'hàbitats forestals de Menorca

POSIMED: una xarxa de xarxes de seguiment de la posidònia

Campanya de voluntariat ambiental 2011 a l’OBSAM

El mes d’agost del 2010 hi va haver unes 8.000 persones més per dia que l’agost del 2009

Participació al Workshop “Indicators of sustainable tourism: scope and limitations in islands” de la Universitat de Còrsega

2010

Jornades sobre els 15 anys de la reserva de biosfera de Menorca

El port de Maó es converteix en un gran laboratori d’experimentació

Xerrada de l'OBSAM

Petits canvis en el panorama energètic de Menorca

El aumento del uso de veneno vuelve a hacer peligrar la supervivencia del milano real

Torrents de Menorca: duen aigua però, hi ha vida?

2009

L’OBSAM rep el Premi Antoni Monserrat al mèrit estadístic 2009

La posidònia i els ports; una relació impossible?

POSIMED: una xarxa de xarxes de seguiment de la posidònia

Campanya de voluntariat ambiental 2009 a l'OBSAM

Regeneració de platges o (re)generació d’impactes?

2008

L’OBSAM participa activament a les V Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears

2007

Maó, un port natural?

L’eruga de l’alzina, una vella coneguda

2006

L’única població de pinastres de les Balears en perill

L’alga invasora Caulerpa racemosa arriba a Menorca

Nedar entre bòrns

Nivells d’afectació i tractaments contra la processionària del pi realitzats a Menorca durant el període 2003-2006

35 anys de processionària del pi a Menorca

2005

Menorca i Espanya lluny de complir el protocol de Kioto

Un cranc americà als torrents de Menorca

2004

Bon estat de conservació de les praderies de posidònia del litoral menorquí

Indicador de pressió humana diària de Menorca fins l'agost de 2004

Les 3 caixes d'arena

Arribada de dofins morts a les platges

Indicador de pressió humana diària de Menorca per l'any 2003

2003

La pressió automobilística a Menorca

2002

L'avanç del Pla Territorial

"Ha sortit varella"

Actualitat ambiental

Cap a la comprensió del fenomen de l’exclusió residencial a MenorcaFotografia cedida per Càritas Menorca sobre edificacions on habiten persones sense sostre a Menorca

L’OBSAM ha elaborat un nou estudi sobre l’exclusió residencial a Menorca, en el que s’aborda aquest fenomen des d’una perspectiva global a partir de la recopilació i l’anàlisi de les dades provinents de diverses fonts insuficientment explotades fins avui dia. Som conscients, però, que suposa una primera aproximació i serà necessari seguir aprofundint en la recerca i anàlisi per disposar-ne d’un coneixement més precís, que permeti una millor comprensió del fenomen.

El concepte que s’empra de l’exclusió residencial en l’estudi es basa principalment en la Tipologia Europea del Sensellarisme i Exclusió Residencial (ETHOS, sigles en anglès), creada per l’Observatori Europeu sobre les Persones Sense Llar l’any 2005. Es basa en una concepció multidimensional de la llar, segons la qual es compon de tres espais: el físic -condicions de l’habitatge-, el social -relacions familiars i econòmiques- i el legal -règim de tinença-. Aquesta tipologia, però, no suposa una limitació perquè es tracti també l’exclusió residencial des d’una perspectiva més àmplia, entenent les dificultats que tenen una part significativa de la població per accedir a l’habitatge com a conseqüència d’un mercat de l’habitatge alcista i d’un mercat laboral precari.

Definir les dimensions de l’exclusió residencial a Menorca és una tasca complexa, a causa de les mancances en la disponibilitat de dades provinents d’enquestes i en els registres dels serveis socials. Tenint present aquesta limitació, la forquilla que s’estableix de població en situació d’exclusió social i, per tant, susceptibles de patir exclusió residencial, és d’entre 4.000 i 11.000 persones. El mínim correspondria als beneficiaris dels vals d’aliments a Menorca, mentre que la segona dada correspondria al 12% de la població a les Illes Balears en exclusió social severa l’any 2013, segons la Fundació FOESSA calculada per a Menorca. Si atenem a les persones estrictament en exclusió residencial, l’any 2015 es van donar 615 ajudes econòmiques en concepte d’habitatge, la meitat dels quals viuen en un habitatge no normalitzat, situant-se en alguna de les categories ETHOS. Aclarir que el nombre d’ajudes no es correspon amb el nombre de persones, ja que una persona pot haver rebut més d’un ajut, i tampoc comptabilitzen els beneficiaris indirectes.

En relació als factors que determinen l’exclusió residencial, els preus dels habitatges en venda se situen entre els 2.000 i els 2.500 € m2, segons la seva tipologia. En canvi, no s’ha pogut determinar el preu dels habitatges de lloguer amb la mateixa metodologia, pel fet que no s’han trobat suficients anuncis a les webs de les immobiliàries de l’illa per poder fer un mostreig. No obstant això, aquest fet ja és una dada en si mateixa, que indica una escassetat de l’oferta de lloguer en els mesos d’estiu. Una de les causes és el major atractiu que té per al propietari llogar l’habitatge amb finalitats turístiques, facilitat pels portals coneguts com a P2P, d’intercanvi entre usuaris, com és Airbnb. A partir del comptatge de les ofertes d’habitatges turístics en l’esmentat portal, n’hi hauria un total de 2.275 a Menorca. Ciutadella és el municipi on es concentren una major proporció, el 37,6%. Només en el nucli urbà de Ciutadella hi ha 383 ofertes d’habitatges turístics, el doble que el nucli urbà de Maó.Nombre d’habitatges turístics publicats al portal Airbnb a Menorca per nuclis tradicionals i nuclis turístics, agost 2016. Font i elaboració: OBSAM

Els diferents factors estudiats incideixen negativament en les possibilitats d’accés a l’habitatge, a diferents nivells segons la situació social de les famílies i els individus. Els recursos per donar alternativa a aquesta problemàtica es mostren insuficients: el parc d’habitatge públic està format per 222 habitatges, quan l’any 2016 hi ha 391 sol·licitants al registre d’habitatge protegit; i els recursos d’allotjament social per a persones en situacions socials d’emergència, com són els dos centres d’acollida, els tres pisos d’estada temporal o el centre de baixa exigència, no poden donar resposta a tots els potencials usuaris. En canvi, hi ha un estoc d’habitatge buit al voltant del 10% (d'acor amb l’enquesta de població i habitatges de l’INE, 2011) i d’altres sense ús esperant un comprador, com són els 175 pisos que disposa la SAREB a Menorca.

Les dades presentades provenen, principalment, de quatre fonts d’informació: del registre d’ajudes en concepte d’habitatge dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics i les entitats socials, recopilades pel Departament de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge del Consell Insular de Menorca (CIM), a propòsit del present informe; els registres de l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI); les notes registrals dels habitatges propietat de la Societat d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB), obtingudes pel CIM a través del Registre de la Propietat de Maó i Ciutadella; i l’estudi sobre execucions hipotecàries a Menorca, realitzat pel Grup d’Investigació sobre Sostenibilitat i Territori de la Universitat de les Illes Balears. De manera complementària, s’han emprat altres fonts, com són bases de dades pròpies i de l’IBESTAT, estudis específics de la matèria i recerca pròpia.

El present informe és un encàrrec del Departament d’Habitatge del Consell Insular de Menorca, elaborat per l’Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM) entre els mesos de juliol i setembre de 2016. La petició sorgeix en el marc de la comissió tècnica d’habitatge social, creada a principis d’any pel Consell Insular de Menorca. L’objectiu de la comissió és elaborar un pla d’habitatge social que guiï les polítiques públiques futures en aquesta matèria, que doni solució a la necessitat habitacional de les persones en situació d’emergència social i a l’accés assequible a l’habitatge.

Podeu descarregar-vos l'informe complet a:

Diagnosi inicial de l'exclusió residencial a Menorca

OBSAM
Novembre de 2016

OBSAM
Camí des Castell, 28 1r pis
07702 Maó (Spain)
Tel. (+34) 971 351 500
Fax (+34) 971 351 642
a/e: adm.obsam@cime.es

Logotip de l'OBSAM

Institut Menorquí d'Estudis

MAB Menorca Reserva de Biosfera

©2003-2018 Observatori Socioambiental de Menorca  ·  Disseny de Quadratí