OBSAM

Cerca al web de l'OBSAM

Arxiu d'actualitats ambientals

2018

Conclusions i Clausura de les Jornades sobre els 25 anys de la Reserva de Biosfera de Menorca

Enquesta de percepció ciutadana sobre els 25 anys de Reserva de Biosfera

Canvi climàtic a Menorca. Efectes en la biodiversitat. Pla de seguiment

Canvi climàtic a Menorca. Efectes en la biodiversitat. Document tècnic de conclusions conjuntes

Canvi climàtic a Menorca. Efectes en la biodiversitat

Elaboració d’un sistema integral d’indicadors turístics per Menorca

II Segona Jornada Tècnica BIOCLIMA Menorca 2017-2018: Coneixement, capacitació i difusió dels efectes del canvi climàtic sobre la biodiversitat a la Reserva de la Biosfera de Menorca

Nou sistema d’indicadors de benestar social

Actualització 2015 del mapa de cobertes i usos de sòl

2017

Què li passa a la nacra? Ens trobem davant d’una extinció?

El catxalot a la Mediterrània, una cultura amenaçada

Jornada d’economia social: cap a la delimitació conceptual i el coneixement de la seva incidència a Menorca

Jornada tècnica socioeducativa de Menorca

Sistema d'Indicadors del Pla Territorial Insular (informe 2015)

2016

Presentació de la Diagnosi inicial del Pla d’Ocupació de Menorca

Desfent i fent preguntes. Cap a una millor comprensió de la realitat social de Menorca

Cap a la comprensió del fenomen de l’exclusió residencial a Menorca

Inventari de las poblacions del vermètid mediterrani Dendropoma lebeche a les costes de Balears

10 anys de prospecció ambiental a Menorca

Diries que cada vegada som més gent a Menorca?

20 anys d'una il·lusió

VIII Jornades d'etnobotànica en llengua catalana

Un nou format per al butlletí de conjuntura econòmica

2015

Menorca Marxa pel Clima el 29 de novembre. De casa a París

Per què un butlletí de conjuntura econòmica?

Rècord de mitjana mensual de persones a l’agost

Setmana de la Geodiversitat a la Reserva de Biosfera de Menorca

Entrega del projecte d'investigació de l'IME «Processat de carboni a les basses temporals de Menorca»

La gestió a llarg termini dels arbres urbans des del punt de vista de la sostenibilitat. El cas pràctic del port de Maó

2014

Manual d'interpretació d'hàbitats de Menorca

Simpòsium Experiències de Restauració d'Hàbitats i Conservació de la Biodiversitat

Quines serien les pèrdues de benestar derivades d'un vessament de petroli que afectés les platges de Menorca?

Cap a una gestió sostenible de l'aigua a la Reserva de Biosfera de Menorca

Prospeccions petrolieres al mar Balear

Sistema d'Indicadors del Pla Territorial Insular (informe 2012)

2013

Un decàleg per a la Reserva de Biosfera de Menorca en els seus 20 anys

Jornades sobre els 20 anys de la Reserva de Biosfera de Menorca

Reserva de Biosfera de Menorca: 20 anys

Actualització 2007 de la cartografia d'ocupació del territori

Actes en commemoració del Dia Mundial del Medi Ambient

Vessament de fangs contaminant davant la costa menorquina: el principi de precaució

L'Herbari General de Menorca es dóna a conéixer al món

2012

Rècord de persones sobre Menorca el passat mes d’agost

Projecte ASANT «Anàlisi socioambiental dels nuclis turístics de l’illa de Menorca»

Torrents de Menorca: duen aigua però, hi ha vida? (II)

Premi de Ciències Ambientals pel projecte de final de carrera «Anàlisi del metabolisme ambiental de nuclis turístics litorals: el cas de Menorca»

Quant de peix hi ha a Menorca?

Diàlegs davall s'aigua

Episodi meteorològic extraordinari a Menorca

La pressió humana diària del 2011 supera els màxims històrics tot i el marc internacional de crisi econòmica

Informe 2010 del Sistema d’Indicadors del PTI: estadístiques d’una dècada

2011

Considera que hi ha molta gent en aquesta platja?

Visita a l’IME d’un grup d’estudiants suecs del vaixell-escola Gunilla

Una temporada alta amb més persones que al 2010

Nou Mapa d'hàbitats forestals de Menorca

POSIMED: una xarxa de xarxes de seguiment de la posidònia

Campanya de voluntariat ambiental 2011 a l’OBSAM

El mes d’agost del 2010 hi va haver unes 8.000 persones més per dia que l’agost del 2009

Participació al Workshop “Indicators of sustainable tourism: scope and limitations in islands” de la Universitat de Còrsega

2010

Jornades sobre els 15 anys de la reserva de biosfera de Menorca

El port de Maó es converteix en un gran laboratori d’experimentació

Xerrada de l'OBSAM

Petits canvis en el panorama energètic de Menorca

El aumento del uso de veneno vuelve a hacer peligrar la supervivencia del milano real

Torrents de Menorca: duen aigua però, hi ha vida?

2009

L’OBSAM rep el Premi Antoni Monserrat al mèrit estadístic 2009

La posidònia i els ports; una relació impossible?

POSIMED: una xarxa de xarxes de seguiment de la posidònia

Campanya de voluntariat ambiental 2009 a l'OBSAM

Regeneració de platges o (re)generació d’impactes?

2008

L’OBSAM participa activament a les V Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears

2007

Maó, un port natural?

L’eruga de l’alzina, una vella coneguda

2006

L’única població de pinastres de les Balears en perill

L’alga invasora Caulerpa racemosa arriba a Menorca

Nedar entre bòrns

Nivells d’afectació i tractaments contra la processionària del pi realitzats a Menorca durant el període 2003-2006

35 anys de processionària del pi a Menorca

2005

Menorca i Espanya lluny de complir el protocol de Kioto

Un cranc americà als torrents de Menorca

2004

Bon estat de conservació de les praderies de posidònia del litoral menorquí

Indicador de pressió humana diària de Menorca fins l'agost de 2004

Les 3 caixes d'arena

Arribada de dofins morts a les platges

Indicador de pressió humana diària de Menorca per l'any 2003

2003

La pressió automobilística a Menorca

2002

L'avanç del Pla Territorial

"Ha sortit varella"

Actualitat ambiental

Elaboració d’un sistema integral d’indicadors turístics per Menorca

El Sistema d'Indicadors Turístics de Menorca (SITMe) permet avaluar l'estat i evolució del turisme; els seus efectes des de les perspectives econòmica, social i ambiental; alhora que vol ser una eina útil per a la presa de decisions i millora continua del sector turístic. A la vegada, ha de permetre avaluar i revisar el Pla de Desenvolupament Turístic de Menorca i les seves derivacions municipals.

Es tracta d’una iniciativa del Departament d’Ordenació Turística del Consell Insular de Menorca, encarregada a l’OBSAM. El sistema d'indicadors consta de 12 blocs temàtics i calcula 129 indicadors. En primer lloc, tracta temes més habituals com l'oferta i la demanda turística, la qualitat de les instal·lacions, i les valoracions i motivacions dels turistes. No obstant, la iniciativa va més enllà i intenta avaluar mitjançant indicadors temes tan importants com l'impacte econòmic, social i cultural del turisme sobre l'illa; l’efecte sobre el territori i el medi natural; incorpora temes de formació i ocupació; aspectes d’infraestructures, transport i accessibilitat; i finalment les principals línies de promoció i informació turística o producte turístic.

Una part de les dades s'extreuen de fonts d'informació com l’IBESTAT o l’ATB, que ja publiquen aquestes estadístiques. En aquest cas, la feina ha consistit bàsicament en recopilar, ordenar i homogeneïtzar aquesta informació per transformar-la en una sèrie temporal coherent, i després donar-li un format d'indicador. Per altra banda, també s’han anat a buscar fonts primàries de dades, especialment registres de procediments administratius del Consell Insular de Menorca i dels ajuntaments de l’illa. Finalment, altres indicadors s'han construït mitjançant el creuament d’informacions ja existents, però treballant per combinar-les de forma lògica i crear nova informació.

Objectius

El Sistema d’Indicadors de Turisme de Menorca té com a principal objectiu crear un sistema integral d’indicadors turístics que permetin analitzar (tant actualment com històricament) l’abast del turisme a l’illa de Menorca.

Aquest objectiu general es divideix en tres objectius més específics:

Contingut

La selecció i classificació dels indicadors s’ha fet atenent a diversos criteris i s’han agafat diversos models de referència. Alguns dels indicadors del SIT ja es calculaven prèviament a l’OBSAM, l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) o l’Agència de Turisme Balear (ATB), que conformen les principals fonts d’informació del treball. Altres indicadors provenen de l’ETIS (European Tourism Indicators System), un projecte europeu d’indicadors per mesurar la sostenibilitat de l’activitat turística dels destins. Aquests indicadors s’han incorporat i calculat perquè s’ha considerat important disposar d’un conjunt d’indicadors que ens permetin comparar-nos amb altres destins europeus. Per últim, altres indicadors s’han dissenyat expressament per poder revisar i avaluar el PDT. El SIT consta de 12 blocs temàtics i 129 indicadors:

 1. Oferta turística: evolució i estat actual de l’oferta turística de l’illa.
 2. Demanda turística: informació sobre el perfil de la demanda (els turistes) que visiten l’illa.
 3. Impacte econòmic: amb informació sobre les principals característiques de les empreses del sector turístic.
 4. Impacte social i cultural: efectes del turisme sobre la població i la cultura insular.
 5. Valoracions i interessos: valoracions que fan els turistes del destí i els interessos que els mouen a desplaçar-se fins la nostra illa.
 6. Territori i medi ambient: efectes del turisme sobre el territori i el medi ambient.
 7. Qualitat: dades sobre la qualitat turística del destí.
 8. Producte turístic: evolució i estat dels elements que conformen els productes turístics de l’illa.
 9. Promoció i informació turística: dades sobre les accions de promoció i informació turística del destí.
 10. Formació i ocupació: informació sobre la formació i ocupació estrictament relacionada amb el turisme.
 11. Infraestructures, transport i accessibilitat: dades sobre les infraestructures turístiques, de transport de passatgers i sobre l’accessibilitat del destí.
 12. Context turístic: anàlisi de les tendències turístiques a altres escales (balear, nacional i europea).

Els apartats 1) i 2) són les dades que habitualment es publiquen a diverses plataformes d’informació, però el fet més innovador en aquest projecte és que gran part de les dades de l’apartat 1) s’han extret directament de la font primària, el Consell Insular de Menorca. Els apartats 3) i 4) no s’havien estudiat encara a l’illa i permeten aproximar l’impacte del turisme a nivell econòmic, social i cultural. L’apartat 5) és una recopilació de les diverses publicacions existents sobre valoracions i motivacions dels turistes a Menorca per tal de disposar de la màxima informació per conèixer aquests aspectes de percepció. Els apartats 6), 7), 8), 9), 10) i 11) corresponen a indicadors elaborats per analitzar i avaluar els 6 eixos d’actuació del PDT. Finalment, l’apartat 12) permet tenir una visió més àmplia del turisme coneixent les principals tendències en contextos a major escala.

Estructura i disseny

Una novetat respecte altres sistemes d’indicadors elaborats per l’OBSAM, és que les dades recopilades es presenten de forma explicativa en una memòria (format PDF), però també en format de base de dades (format full de càlcul) (Figura 1). Així, per cada apartat hi ha un arxiu de fulla de càlcul on es poden visualitzar totes les taules, gràfiques, etc. que s’han elaborat per a calcular l’indicador. D’aquesta manera se’n pot fer un ús a doble nivell: hi hauran usuaris que només voldran consultar o llegir la memòria; i d’altres usuaris més experts que preferiran revisar directament les dades, analitzar-les a la seva manera i fer-ne la seva pròpia lectura.Figura 1. Exemple de base de dades amb taules i gràfics per a la construcció dels indicadors.

En la memòria la informació està organitzada en fitxes d’indicadors. Per cada un dels indicadors es posa una definició, s’explica la metodologia de càlcul, les unitats, la periodicitat, l’àmbit territorial, les fonts d’informació que s’han consultat i, per últim, una secció d’observacions si s’ha fer notar o especificar algun aspecte en concret de l’indicador. En alguns casos hi ha unes notes aclaridores per donar informació que afecta a diversos indicadors d’un mateix apartat.

Seguidament es fa, per a cada indicador, una explicació detallada de la informació recopilada i s’acompanya amb diversos gràfics i taules.

Algunes de les dades s’han extret de fonts d’informació que ja publiquen aquestes dades. Llavors, la feina ha consistit, bàsicament, en recopilar, ordenar i homogeneïtzar aquesta informació i transformar-la en un format d’indicador. Altres indicadors s’han construït mitjançant informacions també existents, però treballant i creuant les dades per crear nova informació. En l’edició d’aquest primer informe del SIT, només s’han pogut generar unes poques dades pròpies, ja que es considera un pas posterior pel que es necessiten altres mitjans, com ara enquestes o estudis propis.

Com s’ha comentat anteriorment, el SIT pretén ser una eina per poder analitzar l’abast del turisme a l’illa i que pugui ser consultat i entès per qualsevol persona o entitat interessada en conèixer aquesta informació (experta o no en el tema). Per aquesta raó s’ha fet un esforç en proporcionar una possibilitat de lectura a doble nivell: una primera més ràpida i visual de titulars, notes i gràfics (Figura 2); i una segona que requereix llegir més text per accedir al detall. El document està a l’abast de tothom a través de la pàgina web de l’OBSAM.Figura 2. Exemple de detall d'un indicador amb una nota destacada i el gràfic.

A més, aquesta primera proposta d’indicadors SIT ha permès conèixer els buits d’informació existents a Menorca i, per tant, detectar les necessitats de posar en marxa mecanismes per a recopilar dades d’interès per al destí que no es recullen habitualment en l'actualitat per cap administració o entitat.

OBSAM
Juliol de 2018

OBSAM
Camí des Castell, 28 1r pis
07702 Maó (Spain)
Tel. (+34) 971 351 500
Fax (+34) 971 351 642
a/e: adm.obsam@cime.es

Logotip de l'OBSAM

Institut Menorquí d'Estudis

MAB Menorca Reserva de Biosfera

©2003-2018 Observatori Socioambiental de Menorca  ·  Disseny de Quadratí