Skip to content

Agroxerxa és una iniciativa per donar a conèixer tots els productes agroalimentaris del sector primari de Menorca a través d’una web, amb informació dels seus productors, els punts de venda i els restaurants on es troben aquests productes. Es tracta d’un projecte iniciat per l’Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM), amb el finançament del programa LEADER Menorca i l’Institut Menorquí d’Estudis (IME).

Aquest catàleg en línia inclou productes de la terra i productes de la mar de Menorca (agricultura, ramaderia, pesca, marisqueig, viticultura, apicultura). En el cas dels productes elaborats, els ingredients principals i majoritaris han estat produïts a l’illa i es coneix la traçabilitat del producte des del productor al consumidor, és a dir, s’aporta la informació de la finca on s’ha produït o la barca de pesca en el cas de productes de la mar.

Les dades sobre les explotacions i empreses que apareixen en aquest catàleg així com dels seus productes i punts de distribució han estat obtingudes per mitjà d’entrevistes personals amb els productors/pescadors. El catàleg està obert a noves incorporacions i les persones interessades ens poden contactar a través d’aquesta pàgina web, omplint el formulari de contacte, enviant un correu electrònic a agroxerxa@gmail.com o trucant al 971 36 85 04.

Atès que Agroxerxa està enfocat principalment a la figura dels productors, han quedat exclosos aquells productes que no estan  vinculats directament a una finca agrària o a una embarcació pesquera. Per aquest motiu, els productes del sector de la transformació que no han estat transformats a la mateixa finca productora no hi figuren. Tampoc s’inclouen els productes que són distribuïts a través d’intermediaris quan es perd la traçabilitat de la finca o embarcació d’origen.

Agroxerxa té l’esperit de servir d’espai de trobada virtual entre productors i consumidors, restauradors, transformadors i comerciants, i ser una eina de difusió i informació sobre el producte local de Menorca. El consum de productes de proximitat és molt recomanable, tant des del punt de vista de la salut com el mediambiental, a part de ser un motor de dinamització de l’economia local. A més, posem a disposició de la societat informació sobre pràctiques productives, compromisos ambientals i socials del sector primari de l’illa, per poder avançar cap a un consum més responsable i coherent amb la declaració de Menorca com a reserva de biosfera.

Cal recordar que el paper que exerceix l’agricultura i la pesca no és solament fonamental per a l’alimentació, la salut i la vida de les persones, sinó que també influeix directament en altres àmbits relacionats amb el bé comú d’una col·lectivitat, com són: la cultura, la convivència, la biodiversitat, el paisatge, el desenvolupament sostenible, l’economia i el manteniment d’un entorn rural i marí viu i dinàmic.

Adreça web: http://agroxerxa.menorca.es

Instagram d’Agroxerxa

Facebook d’Agroxerxa

Back To Top