skip to Main Content

Nou Mapa d’hàbitats forestals de Menorca. Una eina digital de gestió i anàlisi ambiental

El LIFE+BOSCOS (LIFE 07 ENV/E/000824) és un projecte desenvolupat pel Consell Insular de Menorca amb el cofinançament del programa LIFE de la Unió Europea. Aquest projecte té per objectiu desenvolupar eines i estratègies de gestió forestal sostenible per fer front als efectes del canvi climàtic sobre els boscos mediterranis. Entre aquestes eines destaquen els mapes que el projecte LIFE+BOSCOS ha…

POSIMED: una xarxa de xarxes de seguiment de la posidònia

Projecte POSIMED II: Seguiment i coordinació entre xarxes de seguiment de les praderies de Posidonia oceanica en el litoral espanyol. En el present any 2011 l’OBSAM participa en el projecte POSIMED II coordinat per l’Institut d’Ecologia Litoral d’Alacant i finançat per la Fundació Biodiversitat. POSIMED II és un projecte que pretén donar continuïtat a la xarxa d’integració de les diferents…

Campanya de voluntariat ambiental 2011 a l’OBSAM

Durant els mesos de juliol i agost uns prop de 20 estudiants universitaris de Menorca i fora de Menorca participaran en el Voluntariat Ambiental de l’OBSAM a la Campanya de Seguiment del Medi Natural, co-patrocinat pel programa VOLCAM de la Caja Mediterráneo (http://obrasocial.cam.es/es/Paginas/actividad.aspx?ida=5738&hdt=1).     Dins la Campanya de Seguiment del Medi Natural 2011 es desenvoluparan diferents projectes de seguiment, aquest…

El mes d’agost del 2010 hi va haver unes 8.000 persones més per dia que l’agost del 2009

Durant el mes d’agost de l’any 2010 es van recuperar els valors de persones damunt l’illa assolits al 2007. Sense arribar a superar el màxim històric enregistrat l’11 d’agost del 2007, el màxim assolit el passat 10 d’agost, amb 190.850 persones, és sensiblement superior al dels últims dos anys. Per exemple, 9.467 persones més que el 10 d’agost del 2009.…

Participació al Workshop “Indicators os Sustainable Tourism: Scope and Limitations in Islands” de la Universitat de Còrsega

La Universitat de Còrsega Pasquale Paoli va organitzar aquest taller científic sobre turisme sostenible que es va celebrar els dies 15 i 16 de desembre a Corte, Còrsega. Emmarcat en el projecte TOSIC (Tourism Sustainability in Insular Context) dirigit pels investigadors del grup de recerca UMR CNR LISA 6240, el programa del taller es va desenvolupar en dos àrees temàtiques:…

El port de Maó es converteix en un gran laboratori d’experimentació

Donades les característiques del port de Maó aquest ha estat seleccionat per portar-hi a terme un projecte d’investigació sobre la influència dels episodis meteorològics extrems en la dinàmica dels ecosistemes costaners situats en zones amb poc intercanvi d’aigua amb el mar obert. Per això, s’han instal·lat diversos instruments de medició que proporcionen dades contínues sobre hidrografia, hidrodinàmica i meteorologia a…

Petits canvis en el panorama energètic de Menorca

L'any 2009 el consum d'energia elèctrica a Menorca va disminuir respecte l'any anterior, fet que només compta amb un antecedent a la historia de l'illa l'any 1977. A més, el consum de gasos i combustibles està experimentant una tendència a la disminució des de l'any 2005. La forta dependència de l'energia consumida a Menorca als combustibles fòssils comporta que els…

Xerrada de l’OBSAM a Sant Lluís

El dia 31 de maig de 2010, a la sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Lluís, dins el programa de tallers de l’Agenda Local 21, tècnics de l’OBSAM van realitzar una xerrada sobre l’estat de conservació del medi marí de Menorca, destacant l’estat de l’àrea marina del municipi de Sant Lluís. Es van descriure estudis seguits per part de…

El aumento del uso de veneno vuelve a hacer peligrar la supervivencia del milano real

Desde el año 1993 el IME junto con el Consell Insular de Menorca y la Conselleria d Medi Ambient del Govern Balear han venido estudiando y actuando para proteger al milano real (Milvus milvus), una rapaz que se alimenta básicamente de carroña y que se encuentra catalogada en las Islas Baleares como en peligro de extinción. Milano real encontrado muerto…

Torrents de Menorca: duen aigua però, hi ha vida?

L’OBSAM ha elaborat la cartografia de la vegetació de ribera i la valoració de l’estat ecològic de deu torrents menorquins. Aquesta valoració s’ha dut a terme mitjançant l’índex de Qualitat del Bosc de Ribera (QBR), una eina desenvolupada i implementada a Catalunya, que classifica l’estat del bosc de ribera en 5 categories: dolent, deficient, mediocre, bo i molt bo. L’estudi…

Back To Top