Skip to content

L’Agenda Urbana de Menorca (AUM)

L’Agenda urbana de Menorca (AUM) és una eina per planificar junts el futur dels nostre municipis, per millorar la qualitat de vida dels ciutadans i aconseguir un desenvolupament urbà més sostenible des del punt de vista social, econòmic i ambiental. Menorca, illa pilot Que l'Agenda Urbana Menorca s'integri com a projecte pilot de l'Agenda Urbana Espanyola, implica que Menorca és…

Gestió de l’aigua, un dels reptes de la Reserva de Biosfera

L’aigua és un recurs escàs a Menorca, una illa amb un clima mediterrani caracteritzat per pluges estacionals i un estiu sec, justament el període quan l’illa pateix una pressió humana que arriba a doblar la població de dret, la qual cosa suposa un estrès extra per als recursos hídrics de l’illa. Avui, 17 de juny, es celebra el Dia Mundial…

Un programa de l’OBSAM per conservar i restaurar les badies somes a Menorca

En comparació amb les illes veïnes, Menorca destaca per ser l'illa que ha aconseguit contenir el creixement i el desenvolupament costaner, assegurant la preservació i els majors nivells de protecció del territori i de la costa. Menorca compta amb una sèrie de badies d'aigües poc profundes bastant ben conservades. No obstant això, ha patit una degradació i existeix una pressió…

Presentació conjunta dels estudis “Evolució de la línia de costa de les platges de Menorca 1956-2021” i “Cartografia d’hàbitats i impactes de sistemes dunars. Comparativa 1988-2004-2021”

El litoral i els sistemes dunars de la Reserva de la Biosfera de Menorca han estat avaluats en dos estudis dirigits per l'OBSAM dins d'un marc de perspectiva històrica, que reforça les conclusions d'aquests treballs. Aquest divendres s’ha presentat l’estudi "Evolució de la línia de costa de les platges de Menorca 1956-2021", un treball que neix de la col·laboració entre…

Son Bou

L’OBSAM presenta l’estudi “Evolució de la línia de costa de les platges de Menorca 1956-2021” elaborat per la Societat d’Història Natural de Balears, la UIB i l’OBSAM.

L'estudi, titulat "Evolució del litoral de les platges de Menorca, 1956-2021"  de José Ángel Martín i Guillem X. Pons (membres de la Societat d'Història Natural de Balears i la Universitat de les Illes Balears respectivament) i David Carreras, és fruit d'una col·laboració entre l'OBSAM i la Societat d'Història Natural de les Balears i ofereix una visió històrica global de l'evolució…

Presentació del estudi “Cartografia dels hàbitats dels sistemes dunars de Menorca i valoració del seu estat ecològic – comparativa 1988-2004-2021

L'estudi "Cartografia dels hàbitats dels sistemes dunars de Menorca i avaluació del seu estat ecològic - comparativa 1988-2004-2021" de Sónia Estradé i Ivan Fernandez, és fruit d'una col·laboració entre l'OBSAM i l'Agència de la Reserva de la Biosfera de Menorca i analitza l’evolució dels hàbitats, així com dels impactes en les dècades anteriors, de nou sistemes dunars (dels 28 que…

Infografies

Sistema d’indicadors de sostenibilitat de Menorca – OBSAM – Agència Menorca reserva de la biosfera

Un sistema, a l'abast de la ciutadania, i vinculat am els ODS, per a presentar l’estat de Menorca com a Reserva de Biosfera en termes de desenvolupament sostenible així com les tendències principals dels darrers anys dins cada tema clau. https://www.obsam.cat/informes-indicadors/sostenibilitat/ 25 temes claus i més de 100 variables o indicadors L'objectiu principal d'aquest sistema d'indicadors és presentar les tendències…

Back To Top