Skip to content

Conclusions de l’Informe 2021-2022 de Canvi Climàtic a les Illes Balears presentat a l’IME-OBSAM.

El Comitè d’Experts per a la Transició Energètica i el Canvi Climàtic de les Illes Balears ha presentat l’informe 2021-2022 de Canvi Climàtic a les Illes Balears a la seu de l’IME-OBSAM en un acte obert al públic. Aquest Comitè d’Experts és un organisme independent encarregat de vetllar pel compliment de la Llei Balear de Canvi Climàtic i aportar llum al desenvolupament de possibles polítiques públiques que puguin donar una resposta adequada a la nostra comunitat.

La presentació ha anat a càrrec de Pau de Vílchez, especialista en dret internacional i públic, subdirector del LINCC i president del CECCIB; Gabriel Jordà, Jordà, oceanògraf físic, investigador de l’l’Institut Espanyol d’Oceanografia i membre del LINCC; Nuria Marbà Bordalba, biòloga marina, investigadora científica de l’IMEDEA i membre del LINCC; i Sònia Estradé, aquesta última, com a membre menorquina del comitè, tècnica-investigadora de l’OBSAM en Seguiment del Medi Natural i Vectors Ambientals.

La transició energètica, clau en la lluita contra el canvi climàtic a les Illes Balears.

L’informe presentat a Can Victori, deixa palesa la necessitat d’accelerar la transició energètica i la reducció d’emissions a les nostres illes. Aquesta acceleració passa per un canvi de model que impulsi el desenvolupament de sectors no lligats a l’activitat turística. Una dada clau que apunta cap a aquest canvi és el fet que, el 80% de les emissions de CO2 a Balears són causades pel transport i la generació d’energia, dos factors claus en l’activitat turística.

A més, de l’informe presentat, per una banda es van donar unes dades en clau menorquina, i per altra s’extreuen les següents conclusions:

Conclusions de l'Informe 2021-2022 de Canvi Climàtic a les Illes Balears:
Conclusió 1: cal accelerar la transició energètica i l'acció climàtica. 
Conclusió 2: els sectors que més emeten a Balears son la generació d'energia i el transport (més del 80%!). 
Son, doncs, els dos sectors en els quals hauríem de centrar els nostres esforços 

Conclusió 3: per assolir els objectius 2030, cal instal·lar 600 MW de renovables a l'any.
Pel que fa a la generació d'energia, cal un desplegament molt important de renovables (600MW cada any al conjunt de les Balears d'aquí al 2030). Evidentment, prioritzant cobertes i autoconsum. És molt urgent que els Consells Insulars aprovin les zones prioritàries.

Conclusió 4: és imprescindible una transformació de la mobilitat terrestre per tendir a les emissions zero. 
El transport és clau per fer front al canvi climàtic. Tant el transport terrestre com, efectivament, el marítim i l'aeri.
4
Conclusió 5: és necessari desenvolupar més agro-ramaderia sostenible i regenerativa. 
Impulsar l'agricultura i la ramaderia sostenibles és una eina eficaç per reduir emissions.

Conclusió 6: És necessari un canvi de model econòmic. 
Cal desenvolupar altres sectors econòmics que responguin a les necessitats reals de la ciutadania de les Illes.

Conclusió 7: Destinar recursos a les necessitats de la ciutadania Illes Balears, a la seva realitat física i natural.
Tenim poc temps i pocs recursos. Per això cal prioritzar les mesures que millor serveixin per a reduir les nostres 

Conclusió 8: Incloure la ciutadania en la presa de decisions. 
Els canvis necessaris son tan importants que és imprescindible associar la ciutadania a la presa decisions. Calen nous marcs de governança, com les assemblees ciutadanes pel clima.

Conclusió 9: Reducció de les desigualtats com a condició sine qua non per a una transició efectiva. 
L'equitat és imprescindible. Qui més té, més ha d'aportar. Qui més emet, més ha de reduir les seves emissions. Per ser efectiva, la transició energètica ha de ser justa.

Conclusió 10: La transició necessària per fer front el canvi climàtic és una oportunitat per a construir unes Illes Balears més resilients, més protegida davant canvis.
La transició energètica és una oportunitat per a millorar el nostre benestar i per fer unes Illes Balears menys vulnerables.

 

Pots accedir a l’informe complet aquí

Infografia resum

Galeria:

 

Back To Top