Skip to content

Aquí podeu trobar els indicadors de l’OBSAM així com altres documents d’interès relacionats amb la reserva de biosfera de Menorca

El concepte d’indicador

Un indicador és un paràmetre que ha estat seleccionat d’entre un conjunt molt més ampli d’informacions científiques o estadístiques pel fet de gaudir d’una significació i representativitat particulars. Els indicadors condensen la informació i simplifiquen el procés d’apropament als fenòmens ambientals, és a dir, proporcionen informació útil per a formar-se un criteri.

Els indicadors de l’OBSAM es refereixen a problemes ambientals socialment rellevants i han de comunicar i orientar la interpretació d’una dada de tal manera que puguin ser útils per als processos de presa de decisions. També volen constituir una bona base de consulta, completa i assequible per a un públic ampli i no necessàriament expert.

Altres documents

En aquest apartat també hi ha publicats informes, articles i altres documentacions de l’OBSAM relacionades amb cada temàtica corresponent. També podeu trobar documents procedents de fonts de dades externes relacionats amb el medi ambient i societat de l’illa.

Back To Top