skip to Main Content

A partir de la informació continguda en els múltiples indicadors bàsics i d’altres informacions recollides, l’OBSAM elabora una sèrie d’informes amb un format més sintètic i definit mitjançant la selecció d’indicadors. Cada un d’aquests Sistemes d’Indicadors tenen un objectiu comú, la descripció i valoració de tendències, però alhora presenten unes finalitats diferents condicionades per la naturalesa del propi treball i el públic a qui va dirigit. A continuació s’enumeren els informes que s’han vingut elaborant o els projectes en els quals s’està treballant ara mateix.

Amb qui ho vols compartir?
Back To Top