skip to Main Content

El Sistema d’Indicadors de Joventut és el resultat de la col·laboració entre l’IME-OBSAM i el Servei de Joventut del Consell Insular de Menorca. Engloba tota una sèrie d’estadístiques corresponents a la franja d’edat d’entre els 15-16 anys i els 30-35 anys, en funció de l’indicador concret. Les temàtiques tractades son la demografia, l’educació formal i no formal, el treball, la cohesió social, el lleure i la salut.

Back To Top