Skip to content

Les Reserves de Biosfera són territoris amb l’objectiu d’harmonitzar la conservació de la diversitat biològica i cultural i el desenvolupament econòmic i social a través de la relació de les persones amb la natura. S’estableixen sobre zones ecològicament representatives o de valor únic, en ambients terrestres, costaners i marins, en les quals la integració de la població humana i les seves activitats amb la conservació són essencials.

Les Reserves són també llocs d’experimentació i d’estudi del desenvolupament sostenible. Han de complir tres funcions bàsiques:

  1. conservació de la biodiversitat i dels ecosistemes que contenen,
  2. desenvolupament de les poblacions locals, i
  3. una funció logística de suport a la investigació, a la formació i a la comunicació.

L’atenció se centra a desenvolupar models per a la sostenibilitat mundial, nacional i local, i perquè les Reserves de Biosfera serveixin de llocs d’aprenentatge on els decisors polítics, les comunitats científiques i de recerca, els professionals de la gestió i els col·lectius implicats treballin en conjunt per convertir els principis globals de desenvolupament sostenible en pràctiques locals apropiades. Per això, la implicació de la comunitat local és indispensable perquè una Reserva de la Biosfera pugui complir amb les múltiples facetes que caracteritzen aquesta figura.

En el següent enllaç podeu accedir al web de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera

Menorca Reserva de la Biosfera

L’OBSAM: Informació i seguiment al servei de la Reserva de Biosfera

L’any 2000, l’IME va posar en marxa l’Observatori Socioambiental de Menorca per realitzar el seguiment científic de la reserva de biosfera, dins aquest marc de la funció logística que han de realitzar les reserves. L’OBSAM fa el seguiment de l’evolució de l’illa d’acord amb els criteris de sostenibilitat propis d’una reserva de biosfera, que vol fer possible el benestar humà sense malmetre els recursos naturals. Funciona com una xarxa d’entitats i persones interessades en obtenir i millorar indicadors fiables i realistes sobre els diversos temes que formen part de la preocupació a favor de la sostenibilitat. Un equip de tècnics, assessorats pels membres i el Consell Científic de l’IME, el consell científic de l’Agència Reserva de Biosfera i amb la col·laboració d’estudiants i voluntaris, han duit a terme tot un seguit de projectes i estudis que des de l’any 2000 han contribuït al millor coneixement de l’illa.

L’estratègia de conservació i el programa de seguiment de la biodiversitat de la Reserva de Biosfera

L’estratègia de conservació de la biodiversitat a la reserva de biosfera de Menorca constitueix el conjunt de línies d’actuacions previstes per complir els objectius establerts en el programa internacional MaB, Man and Biosphere. Dins d’aquesta estratègia, el programa de seguiment cerca conèixer l’estat de les espècies més rellevants o amenaçades, obtenint informació dels nivells poblacionals i les seves variacions temporals. Gràcies a aquest seguiment, és possible avaluar i decidir la forma de gestió més òptima de l’entorn i les seves espècies.

Aquest programa pretén unificar els programes de seguiment que s’estan duent a terme per diferents entitats, entre elles l’OBSAM, i incorporar altres que la Reserva de Biosfera consideri rellevants.

Estratègia de conservació i seguiment de la biodiversitat de la RB

Menorca, seu de la Xarxa Mundial de Reserves de Biosfera Illes i Zones Costaneres

La xarxa mundial de reserves de biosfera illes i zones costaneres va ser creada el 2009 per la UNESCO per impulsar el desenvolupament sostenible en illes i zones costaneres i promoure estratègies d’adaptació i mitigació front al canvi climàtic. En el I Congrés d’aquesta xarxa, celebrat a Menorca al febrer de 2012, es van establir les bases del funcionament de la Xarxa, amb dues secretaries tècniques que treballen conjuntament: l’oficina a la illa de Jeju (República de Corea), que se centra en les qüestions del canvi climàtic i l’altra a Menorca, dedicada al desenvolupament sostenible.

Les illes i zones costaneres, encara que representen una gran diversitat de contextos, tenen una sèrie de característiques compartides i afronten reptes comuns. Són enclavaments molt sensibles causa del seu alt nivell de biodiversitat i de la gran quantitat endemismes i d’ecosistemes fràgils i rars que alberguen. Són regions especialment vulnerables als processos de canvi global com el canvi climàtic, i al seu torn tenen un gran potencial en l’estudi d’aquests canvis i en l’aplicació i assaig de polítiques de desenvolupament sostenible.

Per aprofitar al màxim aquest potencial, la Xarxa sorgeix com un fòrum de cooperació i transferència de coneixement entre territoris distants que afronten desafiaments comuns. En aquest context, el treball en xarxa és una gran oportunitat perquè les nostres reserves de biosfera s’enriqueixin i avancin en el repte de dur a l’escala local el concepte de desenvolupament sostenible.

Red mundial de reservas de biosfera islas y zonas costeras

Arxipèlag de Cat Ba (Vietnam)

Back To Top