Skip to content

A partir de la informació estadística continguda en els Documents anteriors (indicadors bàsics) i d’altres informacions recollides, l’OBSAM elabora informes d’indicadors sintètics i lligats a iniciatives concretes. Aquests Sistemes d’Indicadors poden fer referència a una temàtica específica, o pel contrari, tenir un caire més transversal lligat a algun instrument de planificació. Tenen en comú que descriuen i valoren tendències, però alhora presenten diferències en funció de la naturalesa del treball i del públic a qui va dirigit. A continuació podreu accedir als informes en els quals s’està treballant actualment i als informes que s’han elaborat en el passat.

Back To Top