Skip to content

10 anys de prospecció ambiental a Menorca

Durant els darrers 10 anys, un total de 96 estudiants de Ciències Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han realitzat els seus Treballs de Fi de Grau a Menorca gràcies al conveni de col·laboració que la universitat manté amb l’Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM), òrgan de l’Institut Menorquí d’Estudis dedicat al seguiment de la reserva de biosfera de l’illa.

Des de l’any 2006, l’OBSAM acull anualment estudiants de Ciències Ambientals de la UAB i els ofereix suport logístic i formatiu durant la seva estada, posant a la seva disposició equipaments, bases de dades i recolzament tècnic per a la realització de projectes de recerca sobre diferents aspectes de la sostenibilitat a Menorca.

Durant aquest període, la col·laboració ha donat fruit a 25 treballs de final de carrera sobre temàtiques diverses que van des de l’estudi de l’eficiència energètica o l’autosuficiència hídrica fins a l’anàlisi del territori i el paisatge; estudis de mobilitat sostenible; estudis d’ecoeficiència del sector agroalimentari; de l’agroturisme a l’illa o del disseny d’indicadors de percepció i seguiment per a les platges o el Camí de Cavalls.

Tots els treballs realitzats en aquests 10 anys de col·laboració estan des de fa uns mesos disponibles a l’apartat Treballs d’estudiants del web de l’OBSAM (https://www.obsam.cat/treballs-estudiants/index.php), on un cercador permet filtrar els treballs per anys, autors, temàtiques, etc. D’aquesta manera, tot aquest coneixement generat es posa l’abast d’altres estudiants, experts o gestors per al seu aprofundiment o aplicació pràctica.

Celebració del 10è aniversari

Per commemorar aquests 10 anys de col·laboració, l’OBSAM, l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB) i el Grau de Ciències Ambientals de la UAB organitzen el proper divendres 28 d’octubre un acte de celebració a la Seu de l’Institut Menorquí d’Estudis, a Maó (Menorca).

L’acte consistirà en una sessió matinal en què tècnics de l’OBSAM i professors de TFG del grau de ciències ambientals i de l’ICTA de la UAB presentaran els resultats més rellevants  dels treballs per Menorca. Està dirigida a tècnics i gestors del Consell Insular, Ajuntaments i altres entitats de l’illa susceptibles d’emprar o voler aprofundir sobre els resultats dels treballs.

A la tarda hi haurà una sessió divulgativa dels resultats generals dels treball de ciències ambientals presentats per tècnics de l’OBSAM i professors de TFG del grau de ciències ambientals i de l’ICTA de la UAB que inclourà una conferència del Dr. Martí Boada sobre la Xarxa de Reserves de Biosfera de la Mediterrània.

Per més informació podeu consultar el programa i el llistat de treballs que es presentaran:

Programa celebració 10 anys IME-UAB

Llistat de treballs per temes

20-10-2016

Back To Top