skip to Main Content

Estudi de la prevalença del sedentarisme i nivells d’activitat física saludable en la població adulta de Menorca

El Consell Insular de Menorca i l’Institut Menorquí d’Estudis (IME) presentem el treball “Estudi de la prevalença del sedentarisme i nivells d’activitat física saludable en la població adulta de Menorca”. Aquest estudi ha estat fet al llarg de 2017 i 2018 pels tècnics del Gabinet de Medicina Esportiva, dins del programa de promoció de l’activitat física per a la Salut MENORCA BORINA’T, amb col·laboració de l’Observatori Socioambiental de Menorca, per tal d’analitzar la prevalença del sedentarisme i els nivells d’activitat física saludable de la població adulta de Menorca.

Fins al dia d’avui, els nivells d’activitat física no s’havien estudiat mai a Menorca, per tant, els resultats obtinguts aporten dades noves que permetran analitzar quin paper té l’activitat física i el sedentarisme en l’estil de vida de la població. Actualment, ja és prou coneguda la relació entre la salut i l’activitat física de les persones. Les evidències científiques demostren que assolir el nivell d’activitat física que recomanen les institucions científiques i les organitzacions sanitàries nacionals i internacionals, com l’Organització Mundial de la Salut (OMS), aporta beneficis per a la salut. L’OMS recomana fer 150 minuts a la setmana d’activitat física moderada o 75 minuts d’activitats física intensa com a nivells mínims per obtenir aquestes millores.

L’objectiu fonamental d’aquest estudi ha estat analitzar quina és la situació de la població adulta de Menorca envers aquesta recomanació. Per obtenir aquestes dades, s’han entrevistat a 1.000 persones distribuïdes de forma aleatòria entre tots els municipis de l’illa, per tal de recollir una mostra representativa dels nivells d’activitat física de tota la població menorquina.

Les dades obtingudes aporten una visió del nivell d’activitat física dels residents classsificada segons el que es denominen, dominis d’activitat de les persones. Están classificats en funció de l’activitat a la feina, en el temps de lleure i en els desplaçaments, tant en valors globals com per municipis. També s’ha analitzat el temps de comportament sedentari, d’estar asseguts o en posició de repòs durant les activitats diàries.

S’ha pogut observar que el 81.7 % de la població adulta de Menorca (Fig. 1) és activa físicament en algun dels àmbits de la seva activitat diaria, essent el temps de lleure on som més actius, seguit de la feina. Per contra sols una quarta part de la població adulta és activa en el seus desplaçaments diaris, fet que destaca l’elevada taxa de motorització.

           Figura 1. Població adulta activa físicament en els diferents dominis de la seva activitat diària

L’estudi ens permet conèixer com els nivells d’activitat o d’inactivitat física poden influir en la salut dels menorquins, del paper que poden tenir, en afavorir, per exemple, el sedentarisme l’aparició de factors de risc de certes malalties cròniques. També ha de permetre conèixer l’autovaloració de la qualitat de vida que fan les persones entrevistades segons el seu nivell d’activitat física o sedentarisme habitual. Així mateix, aquesta anàlisi ens ha d’ajudar a definir una direcció més encertada en les polítiques de promoció de l’activitat física, l’exercici i l’esport, per tal d’assolir el paper que els correspon dintre d’una societat moderna.

Podeu consultar el document a:

OBSAM
Març 2019

Amb qui ho vols compartir?
Back To Top