Skip to content

L’actualització de tres capítols de l’Informe Mar Balear mostra que la quantitat de peixos augmenta a les reserves marines i que són zones més atractives per realitzar immersions.

L’Informe Mar Balear 2022 (iniciativa del consell  assessor de la qual l’OBSAM-IME forma part) ha recopilat informació actualitzada sobre l’estat de les àrees marines protegides de les Illes, els beneficis que ens aporta la mar Balear, la situació del sector pesquer i de les principals espècies explotades.

L’OBSAM ha participat en l’elaboració del capítol Seguiment de peixos en àrees marines protegides amb l’aportació de dades relatives a l’avaluació i seguiment de les espècies vulnerables a la pesca. Aquest seguiment es va dur a terme conjuntament amb l’Estació Jaume Ferrer- IEO-CSIC i l’Institut Menorquí d’Estudis

Tota la nova informació es troba publicada i a l’abast de tothom a la pàgina web de l’Informe Mar Balear: capítols Àrees Marines Protegides – Beneficis – Pesca.

Infografia Informe Mar Balear: capítol Àrees marines protegides (AMP)

Què és l’informe Mar Balear ?

A través de la pàgina web www.informemarbalear.org l’Informe Mar Balear comparteix amb el públic la millor informació disponible sobre la mar Balear per tal de poder avaluar el seu estat i millorar-ne la conservació. A la pàgina web pots consultar l’última versió de l’informe i descarregar-te els indicadors que t’interessin.

L'Informe Mar Balear es deriva d'un projecte col·laboratiu on participen, des de fa 3 anys, totes les institucions de recerca marina de les Illes i entitats públiques i privades. Té l'objectiu de sumar forces per elaborar un informe que descrigui l'estat del medi marí de les Illes Balears, les pressions a les quals està sotmès i les respostes que hi donam com a societat. Recull informació actualitzada i disponible sobre el mar Balear per tal de poder millorar els esforços de gestió i detectar els buits d'informació de la recerca marina i consta de cent cinquanta indicadors que s'actualitzen regularment gràcies a la col·laboració desinteressada de nombroses institucions, persones investigadores i tècniques.

Qui som

Mique Gomila
Back To Top