skip to Main Content

Avaluació de les poblacions de peixos vulnerables a la pesca sobre fons de roca en aigües costaneres de Menorca

L’Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM) junt amb l’Institut Espanyol d’Oceanografía (IEO) a través de l’Estació d’Investigació “Jaume Ferrer” de la Mola (Direcció General d’Innovació i Investigació del Govern de les Illes Baleares), durant l’any 2018, van realitzat un projecte de seguiment de les poblacions de peixos vulnerables a la pesca en dos espais marins protegits de Menorca, al LIC de l’illa de l’Aire i a l’àrea marina del parc natural de s’Albufera des Grau (PNAG). El projecte va estar finançat per la Fundación para la Preservación de Menorca (FPM), el Parc natural de s’Albufera des Grau (Govern de les Illes Baleares) i el Consell Insular de Menorca a través de l’Agencia Menorca Reserva de Biosfera i amb el suport logístic de Institut Balear de Natura (IBANAT – Govern de les Illes Balears).

Localització de les estacions de mostreig 

L’Observatori Socioambiental de Menorca l’any 2000 va crear la “Xarxa de seguiment del medi marí de Menorca” per donar suport als projectes que es feien a l’illa i executar estudis en el marc del coneixement i recolzament a la reserva de biosfera. Un dels projectes de la Xarxa era fer un seguiment periòdic de les comunitats de peixos vulnerables a la pesca sobre fons de roca que, desafortunadament, finalitzà l’any 2011 por falta de suport. Gracies al suport de la FPM cap a iniciatives mediambientals, l’OBSAM ha reactivat aquest seguiment set anys després, però no ho ha fet sol, sinó que ha estat una feina coordinada i gestionada entre totes les entitats citades.

Morena (Muraena helena) i anfós (Epinephelus marginatus)

El seguiment de les poblacions de peixos vulnerables a la pesca sobre fons de roca ha seguit la mateixa metodologia i les mateixes pautes que apliquen des de la Direcció General de Pesca i Medi Marí a través de TRAGSATEC a la Reserva Marina del Norte de Menorca (RMNM). El seguiment a la RMNM es va fer periòdicament des de l’any 2000 fins el 2011, data que el seguiment es va interrompre fins el passat 2017 quan es va reactivar de nou. D’aquesta manera, el seguiment que havíem plantejat fins ara era complementari al desenvolupat a la RMNM i permetia monitoritzar paral·lelament diferents espais marins de l’illa.

Imatge de dos submarinistes realitzant un transsecte: el primer realitza el cens de peixos i el segon fa la caracterització del fons

Els resultats obtinguts durant l’any 2018 no es diferencien molt dels obtinguts al 2011 (Marsinyach y Quintana, 2011; Quintana y Marsinyach, 2011). En general, ambdues localitats, tant el PNAG como l’illa de l’Aire, segueixen presentant valors de riquesa d’espècies, abundància i biomassa d’espècies vulnerables menors als màxims obtinguts a la RMNM del 2011 (Coll, et al. 2011, 2017). Pel que fa a l’estructura de la població, s’observa una falta d’individus de les classes de talla superiors i una major proporció d’individus de talles inferiors. Respecte a les dues zones estudiades, l’illa de l’Aire segueix mostrant valors superiors dels paràmetres avaluats respecte als obtinguts per la zona del PNAG, el que sembla indicar que la primera compta amb un potencial idoni per acollir una nova reserva marina. To i això, els resultats obtinguts ens indiquen que les diferents modalitats de pesca que es practiquen a les dues zones mostrejades generen una pressió notable sobre les poblacions de peixos vulnerables. Per això, seria d’esperar, que amb una regulació de les activitats de pesca permeses, es podria afavorir la recuperació de les comunitats íctiques que hi son presents.

Aquest estudi, amb la recent declaració de l’illa de l’Aire com a reserva marina, ha pres una gran rellevància i suposa un cabdal punt de partida, ja que hem pogut recollir l’estat d’aquestes poblacions en el punt zero abans de la declaració. Aquest fet, ajudarà a estudiar l’evolució de l’efecte reserva de la zona declarada i de les zones adjacents a ella.

Com a darrer punt, informar que està previst repetir l’estudi durant l’any 2019.

 

Fotografies

Eva Marsinyach i Marina Bagur

 

Document

Avaluació de les poblacions de peixos vulnerables a la peca sobre fons de roca en aigües costaneres de Menorca – OBSAM

Amb qui ho vols compartir?
Back To Top