Skip to content

Campanya de voluntariat ambiental 2011 a l’OBSAM

Durant els mesos de juliol i agost uns prop de 20 estudiants universitaris de Menorca i fora de Menorca participaran en el Voluntariat Ambiental de l’OBSAM a la Campanya de Seguiment del Medi Natural, co-patrocinat pel programa VOLCAM de la Caja Mediterráneo (http://obrasocial.cam.es/es/Paginas/actividad.aspx?ida=5738&hdt=1).

CAM Caja Meditarráneo    VOLCAM Voluntariado Ambiental

Dins la Campanya de Seguiment del Medi Natural 2011 es desenvoluparan diferents projectes de seguiment, aquest són:

  • Estudi de la conservació de les praderies de la fanerògama marina Posidonia oceanica
  • Anàlisis dels usos del sòl y consum de recursos a nuclis turístics de Menorca
  • Pressió humana a les platges i cales de Menorca

1. El seguiment de les praderies de posidònia es troba inclòs a la campanya de seguiment del medi marí de l’OBSAM. En aquest projecte de 2011 es tractarà de quantificar l’estat de conservació de la planta marina Posidonia oceanica, tal como ve fent l’OBSAM des de l’any 2001. A més a més de l’interès científic d’aquests ecosistemes, dit estudi servirà per donar a conèixer a la societat la importància i els valors naturals del nostre litoral. A la vegada, a partir de l’any 2009 la campanya del medi marí es complementa amb la prospecció dels fons rocosos i la determinació de l’estat de conservació de les comunitats de peixos vulnerables a la pesca.

Campanya de voluntariat ambiental 2011 a l’OBSAM

2. A la campanya de l’anàlisi dels usos del sòl i consum de recursos a nuclis turístics de Menorca es tractarà per una banda d’analitzar els diferents usos, serveis i tipus d’edificació urbana a diferents zones turístiques de l’illa. Por altra banda, mitjançant enquestes i cerca de dades, s’analitzarà el consum de recursos naturals (aigua i energia) associats al turisme. El resultat d’aquest projecte és de gran importància en el context de Menorca, ja que la informació disponible sobre aquest aspecte tan fonamental per una illa turística com la nostra, es casi inexistent.

Campanya de voluntariat ambiental 2011 a l’OBSAM

3. A la campanya de la pressió humana a les platges i cales, es pretén dotar de continuïtat la sèrie de dades iniciada l’any 2000. Es pretén quantificar el número d’usuaris presents a les platges i cales de Menorca durant el període de màxima freqüentació. A la vegada, relacionar el número d’usuaris amb la capacitat de carrega de cada platja per determinar el grau de pressió humana que suporten. El càlcul de la capacitat de carrega de cada platja es va realitzar durant la campanya de Seguiment del Medi Natural de l’any 2010, projecte en el qual ja va col·laborar la Caja Mediterráneo (CAM) mitjançant el programa de voluntariat ambiental VOLCAM.

Campanya de voluntariat ambiental 2011 a l’OBSAM

Campanya de voluntariat ambiental 2011 a l’OBSAM

Platja de s’Embarcador a cala Pregonda

Informació complementaria: a la pàgina web de CAMON (http://www.tucamon.es/grupo/punto-de-encuentro-volcam-2011) es poden consultar les activitats dutes a terme per totes les entitats on la CAM hi participa. A la vegada CAMON (http://www.tucamon.es/) es defineix com un espai tecnològic d’interacció i creació, permet crear a l’usuari un perfil o grups per compartir experiències, carregar vídeos i enllaçar aquest espai a altres xarxes socials.

20-07-2011

Back To Top