Skip to content

Un programa de l’OBSAM per conservar i restaurar les badies somes a Menorca

En comparació amb les illes veïnes, Menorca destaca per ser l’illa que ha aconseguit contenir el creixement i el desenvolupament costaner, assegurant la preservació i els majors nivells de protecció del territori i de la costa. Menorca compta amb una sèrie de badies d’aigües poc profundes bastant ben conservades. No obstant això, ha patit una degradació i existeix una pressió creixent a les badies somes;, així mateix, encara té seriosos reptes que afrontar quant a la seva gestió pesquera i l’eficàcia de les seves AMP.
La gran riquesa d’hàbitats que alberguen les badies d’aigües poc profundes de Balears s’ha vist degradada per múltiples pressions –les urbanitzacions costaneres, la mala qualitat de l’aigua i la pressió nàutica-. Les seves espècies emblemàtiques, com els cavallets de mar i les agulles de mar, han disminuït massivament.
Amb l’objectiu de garantir la protecció d’aquests espais valuosos i rics en biodiversitat, amb els que Balears compta, i preservar algunes de les badies somes millor conservades del Mediterrani,  va sorgir el programa  “Conservació i restauració de badies somes a Menorca” que té una durada prevista de 3 anys.
Aquest programa  dut  a terme per l’OBSAM en aliança amb la Fundació Marilles, el Centre d’estudis avançats de Blanes (CEAB) i el GOB és la primera fase d’un projecte balear més ampli i consistirà a definir quin és l’estat actual de les badies, determinar quin és el seu òptim potencial ecològic i dissenyar un programa de mesures que ens ajudi a millorar-les, com la redacció de plans de restauracióel plantejament d’estudis per augmentar el coneixement de cara a la gestió d’aquests espais. Això inclourà redacció de plans de restauració a badies somes, el plantejament d’estudis per augmentar el coneixement de cara a la gestió d’aquests espais mitjançant la regulació de les pressions, però també mesures dirigides a millorar l’estat de conservació de les badies per tal de reduir els impactes mitjançant activitats de restauració proactiva com la replantació activa  d’algues amb la replantació de boscos de Cystoseira i altres fanerògames degradades que mostrin potencial per a ser restaurades, així com la possible reintroducció d’algunes espècies com el cavallet de mar i el peix guitarra.
cavallet de la mar
Cavallets de mar (Hippocampus hippocampus). Foto: Toni Menor.Cavallets de mar (Hippocampus hippocampus). Foto: Toni Menor.

“Els projectes aprovats d’ampliació dels ports de Fornells i Addaia posen en perill la integritat biològica i ecològica d’aquests ecosistemes i supos

en una seria amenaça per les comunitats que hi ha allí i que  alberguen espècies protegides a nivell legal al nostre país” afirma Marta Sales, coordinadora del programa.

Continuació en la línia d’investigació de l’OBSAM

El present programa va sorgir com a continuació de la línia d’investigació establerta per l’anterior projecte de l’OBSAM Avaluació de les pressions i amenaces en el litoral i en el medi marí de la reserva de biosfera Menorca on es van determinar els efectes de les pressions i amenaces que afecten Menorca, la seva possible mitigació o restauració així com el càlcul del cost d’aquesta última. El projecte va analitzar, així mateix, diversos impactes sobre els alguers, a causa de la seva importància en els ecosistemes.
Aquest i altres estudis de recerca demostren que la majoria de badies de Menorca i la rica biodiversitat que albergaven han patit diferents graus de degradació a causa de l’increment d’infraestructures, el fondeig, l’excés de visitants, la contaminació (aigües residuals, agricultura), la terbolesa de l’aigua dels vaixells, els ports, la urbanització, el canvi climàtic i les espècies invasores.
La majoria d’aquests llocs gaudeixen d’alguna mena de protecció legal, però pocs compten amb plans de gestió eficaços. La reducció i gestió de les pressions a través del desenvolupament de plans de gestió és un component clau d’aquest projecte i una passa essencial per aconseguir restaurar la biodiversitat en cadascun dels llocs.

Bosc de Cystoseira crinita a Calesmorts, Menorca. Foto: David Carreras, OBSAM.

Els alguers i els boscos de macroalgues de Cystoseira han patit una regressió en les últimes dècades. La pèrdua d’aquests hàbitats repercuteix en el funcionament de l’ecosistema, afectant la productivitat local i eliminant el refugi per a un gran nombre d’espècies. Una vegada que els boscos de Cystoseira desapareixen d’un lloc és molt difícil recolonitzar-lo de manera natural, per la qual cosa és necessari aplicar mesures actives de restauració. Espècies protegides com els cavallets de mar i diversos taurons han disminuït ràpidament o s’han extingit a nivell regional.

Transferència de resultats

Amb el suport de la fundació suïssa Fondation Primat el projecte suposa una primera fase a Menorca d’un projecte a nivell balear de la Fundació Marilles. El treball que es realitzarà en algunes badies de Menorca com el port de Maó, Fornells, Addaia i Sanitja, té l’objectiu de ser replicat i amplificat exportant-lo a altres llocs de les Illes Balears i més enllà.

Notícies relacionades:

Documents:

Back To Top