Skip to content

Diries que cada vegada som més gent a Menorca?

Existeix una impressió creixent de que la temporada turística cada vegada és més forta. Anem a veure què ens diuen les darreres xifres de l’indicador de Pressió Humana Diària (PHD). Analitzem la sèrie dels darrers 10 anys per tal de situar-les en un context de major perspectiva abans de focalitzar el que estem vivint els darrers quatre anys.

L’indicador de PHD comptabilitza totes les persones que hi ha a Menorca i en fa un seguiment diari, sumant i restant de la població total les persones que entren i surten diàriament pels ports i l’aeroport de Menorca. La sèrie es va començar a construir l’any 1996, a partir de les dades del Cens de Població. El gràfic 1 presenta les fluctuacions de la població a Menorca al llarg de l’any, amb les corbes per a diferents anys.

Gràfic 1. Pressió Humana Diària 1996,  2001, 2005, 2008, 2013-2015. Font i elaboració: OBSAM.

 

Com a quanta gent hi ha damunt l’illa?

La taula 1 mostra l’evolució dels darrers deu anys per diferents magnituds de la PHD, així com les dades del 2001, referent pel que fa a l’estacionalitat. Ressaltem en vermell els màxims que hem volgut destacar.


PHD
20012006200720082009201020112012201320142015
Màx. anual186.172187.025191.421187.740181.915190.850196.237201.634200.464200.551200.099
Mín. anual69.08762.03270.26672.58574.18474.41175.26479.95382.34378.50277.055
            
Mitj. anual107.39799.538105.046104.247103.650106.055107.831112.014114.416112.929111.230
Mitj. TA*140.913129.601134.139130.790127.827130.984134.554139.325142.027140.192140.353
Mitj. TB**73.32568.97775.47077.41279.07380.71380.66584.40486.34985.21581.625
            
Gen.70.08463.59871.74374.61975.06279.43076.49480.78084.44183.97679.723
Febr.71.31665.45673.56476.16376.92080.80878.95582.78185.88085.88781.442
Març72.09267.13275.70679.44778.34383.14180.82184.75788.40287.53284.093
Abril83.06174.06081.31081.94383.55085.89585.74388.77590.55192.90088.456
Maig118.341101.616106.500106.963101.669104.365103.537106.620114.157111.545109.996
Juny141.208128.312132.999129.124123.857128.754131.464135.267141.473138.954139.569
Jul.160.265151.670158.179153.515150.147155.527160.546167.109168.334166.400170.151
Ag.177.340175.686180.009175.479171.937179.851185.633189.609188.968189.242189.689
Set.141.379126.429129.964125.059123.840124.444129.630136.224137.966136.880136.598
Oct.106.97193.75097.01494.36295.25592.68096.253100.890101.11297.98395.970
Nov.72.58772.90977.03878.16382.20479.54982.27285.55385.71181.90578.563
Des.70.90770.65673.51374.22678.39575.59179.75583.85083.17779.29477.575

Taula 1. Pressió Humana Diària 2001 i sèrie 2006-2015. Unitats: persones. Font i elaboració: OBSAM.
Notes: *Mitjana TA: mitjana temporada alta (maig-octubre).**Mitjana TB: mitjana temporada baixa (gener-abril, novembre-desembre).

Observem en la taula anterior com els darrers quatre anys, ostenten tots els màxims dels darrers deu anys. En especial el 2013, tot i que els dos anys que el segueixen mantenen nivells similars. Corresponen també als màxims dels darrers 20 anys, a excepció de les mitjanes d’inici i fi de temporada, que no superen les de l’any 2001. Aquell any els alts nivells assolits els mesos de maig i juny, i els mesos de setembre i octubre, varen dibuixar la corba menys estacionalitzada de tota la sèrie. L’arribada de turistes va estar millor distribuïda  al llarg de la temporada alta.

A l’any 2015 cal destacar precisament els mesos de juliol i agost, on les mitjanes d’aquests mesos assoleixen màxims històrics, indicatiu de major estacionalitat. En canvi els mesos d’inici i tancament de temporada, maig i octubre, han estat davallant els darrers dos anys, el que contribueix a escurçar la temporada turística.

De fet, entre el 2012 i 2015, es manté un valor promig bastant constant entorn a les 140.000 persones diàries en temporada alta. Xifra que a més coincideix amb la de la temporada 2001, on el màxim era menor però els valors de principi i final de temporada eren més elevats.

 

És l’activitat turística la responsable directa del creixement de la pressió humana?

A Menorca la població arriba a doblar-se dins el mateix any. El rati calculat amb les mitjanes TA/TB, que suavitzen els extrems, ja es situa al voltant del 1,7 en els últims 10 anys. El rati entre el màxim i mínim de PHD es manté al voltant del 2,5. I en els municipis més turístics la població arriba a multiplicar-se per 6 dins el mateix any. La taula 2 ens mostra que l’evolució d’aquests ratis durant els darrers deu anys ha estat de manteniment en nivells per sota dels presentats en la dècada anterior. És a dir, que tant el nivell de població en temporada baixa com en temporada alta han crescut de forma paral·lela i la relació entre elles es manté més o menys constant.


PHD
20012006200720082009201020112012201320142015
Rati Màx/Mín2,73,02,72,62,52,62,62,52,42,62,6
            
Rati TA/TB1,91,91,81,71,61,61,71,71,61,61,7

Taula 2. Ratis Pressió Humana Diària 2001 i sèrie 2006-2015. Unitats: persones. Font i elaboració: OBSAM.

Un fet a destacar de cara als beneficis de l’activitat turística és l’evolució seguida pel rati TA/TB als darrers 20 anys. Amb una primera dècada 1997-2006 al voltant del 1,9-2,0 i una segona dècada 2007-2015 estabilitzada entorn a 1,6-1,7. Això indica que actualment la població en temporada alta és proporcionalment menor, i per tant, dit d’una forma barroera, ara som més a repartir.

 

Població permanent versus població flotant

La PHD detalla de manera molt precisa les fluctuacions poblacionals, però en canvi no és capaç d’identificar i aïllar les fluctuacions imputables estrictament al turisme, és a dir les generades pels turistes i els treballadors temporals, donat que inclou els desplaçaments dels propis residents, les entrades d’immigrants que acaben residint a l’illa i les sortides dels emigrants que en marxen.

Amb l’objectiu d’acotar millor el fenomen turístic, desglossem la PHD en població flotant i població permanent. La població permanent és el nivell de població que es manté com a mínim durant tots els dies de l’any, mentre que la població flotant és la resta, és a dir, el nivell de població que fluctua per damunt del nivell de població mínima. El gràfic 2 representa les dues magnituds.

Gràfic 2. Pressió Humana Diària 2015: població permanent i població flotant. Font i elaboració: OBSAM.

Gràfic 2. Pressió Humana Diària 2015: població permanent i població flotant. Font i elaboració: OBSAM.


PHD
20012006200720082009201020112012201320142015
Població permanent
anual
69.08762.03270.26672.58574.18474.41175.26479.95382.34378.50277.055
Població flotant mitjana anual38.31037.50634.78031.66229.46631.64432.56732.06132.07334.42734.175
            
Mitjana anual PHD107.39799.538105.046104.247103.650106.055107.831112.014114.416112.929111.230

Taula 3. Població permanent i població flotant, 2001 i sèrie 2006-2015. Unitats: persones. Font i elaboració: OBSAM.

Per avaluar la tendència utilitzem la projecció lineal dels darrers deu anys. Al gràfic 3 s’observa la tendència creixent de la mitjana anual de la PHD, amb una recta de regressió de pendent positiva, a pesar de la baixada dels dos últims anys.

Gràfic 3. Pressió Humana Diària: població permanent i població flotant 2006-2015. Font i elaboració: OBSAM.

Gràfic 3. Pressió Humana Diària: població permanent i població flotant 2006-2015. Font i elaboració: OBSAM.

Seguint amb l’anàlisi, el gràfic 4 mostra com la tendència d’ambdues magnituds prenen fins i tot signes diferents quan les projectem linealment des del 2006. La població permanent presenta una tendència positiva al llarg de tota la sèrie (amb excepció dels últims 3 anys). Mentre que la població flotant inicia una tendència lleugerament positiva a partir del 2009, però amb un còmput total negatiu o pròxim a l’estabilització. Per tant, sorprenentment, sota la perspectiva dels últims 10 anys, en la tendència creixent de la PHD ha estat més determinant la població permanent que no pas la població flotant.


Gràfic 4. Pressió Humana Diària: població permanent i població flotant 2006-2015. Font i elaboració: OBSAM.

Gràfic 4. Pressió Humana Diària: població permanent i població flotant 2006-2015. Font i elaboració: OBSAM.

En resum…

  • Les dades de l’indicador de PHD ens mostren que els darrers quatre anys l’illa ha mantingut els nivells més alts de pressió humana dels últims 20 anys: per damunt de les 111 mil persones de mitjana anual, assolint durant la temporada alta nivells propers al màxim històric del 2001: unes 140 mil persones.
  • Les diferències entre hivern i estiu en quant a població han estat més baixes en aquests deu darrers anys, és a dir, que proporcionalment el nombre de residents habituals ha crescut més que el nombre de turistes i per tant, toquen menys turistes per habitant.
  • Sobre l’evolució creixent de la PHD es constata una major influència de la població permanent que de la població flotant.
  • L’anàlisi de la temporada baixa a les últimes dues dècades ens dur a pensar que la baixada de la població permanent dels darrers dos anys correspon a un fet purament conjuntural.
  • Per acabar, cal dir que en funció de com es desenvolupi la temporada turística d’aquest any 2016 podrem afinar millor les observacions fetes en aquest article.

Per a més informació podeu consultar els indicadors bàsics de pressió humana a la web de l’OBSAM: https://www.obsam.cat/indicadors/demografia.php

20-07-2016

Back To Top