Skip to content

Dos projectes de l’OBSAM-IME presents a un congrés científic de reserves de biosfera a Alemanya.

Es tracta dels projectes “Avaluació dels pressions i amenaces en el litoral i en el medi marí de la reserva de biosfera de Menorca” i “Una avaluació de la resiliència en illes a través d’anàlisis comparatives d’indicadors”

La Conferència Internacional (2022) : “Ciència i Recerca en, per a i amb les Reserves de la Biosfera de la UNESCO”, organitzada per l’Institut de Reserves de la Biosfera (Universitat de Eberswalde per al Desenvolupament Sostenible) es va celebrar a la Reserva de la Biosfera de Schorfheide-Chorin (Alemanya) del 16 al 20 de maig. En aquesta conferència investigadors novells han compartit experiències relacionades amb el treball científic en les reserves de biosfera presentant els seus resultats recents; a més, institucions de recerca i reserves de biosfera han compartit exemples de bones pràctiques de suport a la recerca.

En aquest marc, l’OBSAM-IME, ha presentat el projecte “Avaluació dels pressions i amenaces en el litoral i en el medi marí de la reserva de biosfera de Menorca” l’objectiu del qual va ser l’anàlisi de la intensitat i distribució de les pressions que poden afectar directament o indirectament el medi marí per tal d’establir l’estat de conservació dels ecosistemes marins de Menorca. A la Conferència es va detallar com es van analitzar alguns impactes per a determinar els seus efectes, la seva possible mitigació o restauració i el càlcul del cost d’aquesta última. El projecte va analitzar, així mateix, diversos possibles impactes sobre les praderes marines, a causa de la seva importància en els ecosistemes marins, donant lloc a dos projectes derivats. Per una banda una continuació de la línia d’investigació establerta per aquest mateix projecte, amb mesures previstes de restauració o replantació, amb el projecte “Conservació i restauració de badies somes a Menorca”, que contempla la redacció de plans de restauració a badies somes, el plantejament d’estudis per augmentar el coneixement de cara a la gestió d’aquests espais així com actuacions dirigides a millorar l’estat de conservació de les badies per tal de reduir els impactes mitjançant millores en la gestió de les activitats humanes i en la replantació activa d’algues i fanerògames degradades i que mostrin potencial per a ser restaurades. D’altra banda, un projecte de restauració en Cala Blanca d’una àrea de 1600 m² de Posidònia oceànica afectada per un abocament de bentonita.

Pressions identificades

Així mateix, l’OBSAM-IME ha estat present en l’exposició de la representant de la Xarxa Mundial de Reserves de Biosfera Illes i Zones Costaneres que ha presentat la Xarxa com un marc de suport, difusió i transferència de la recerca destacant el projecte “Una avaluació de la resiliència en illes a través d’anàlisis comparatives d’indicadors”, un projecte que l’OBSAM ha executat en col·laboració amb el Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote, la Oficina de la Reserva de Biosfera de Fuerteventura i Ibiza & Formentera Preservation Fund; centres que, amb la col·laboració de les oficines de Reserva de Biosfera de Menorca i Lanzarote, així com de l’IME, han treballat conjuntament en l’ampliació del sistema d’d’indicadors, recollida, anàlisi i interpretació de les dades.

El projecte constitueix un exemple paradigmàtic de cooperació en la recerca i transferència entre reserves de Biosfera que consisteix en la realització d’una comparació dinàmica de dues reserves de biosfera, Lanzarote i Menorca en 2018 extended a les illes de Fuerteventura i Eivissa a través de l’anàlisi de la seva evolució en una sèrie d’indicadors de sostenibilitat, dins el marc dels ODS, mitjançant la creació d’un sistema de 98 indicadors distribuïts en 7 blocs (població, economia i ocupació, societat, territori i biodiversitat, transport i mobilitat, turisme i vectors ambientals) amb dades històriques de les quatre illes, que en molts casos transcendeixen els últims 20 anys. El projecte ha suposat l’establiment de un acord pluraniual de col·laboració

 

Recomanacions i exemples de bones pràctiques per a nodrir futures directrius per a la recerca a les reserves de biosfera.

Les recomanacions i els exemples de bones pràctiques presentats a la conferència ajudaran a elaborar futures directrius per a la recerca en les reserves de biosfera. En el cas del projecte sobre medi marí presentat per l’OBSAM s’ha aconseguit avaluar les pressions i amenaces que afecten directament o indirectament les zones marines de la Reserva de la Biosfera de Menorca per a establir quines són les zones més vulnerables. El projecte va generar factors que han estat beneficiosos per a secundar i reforçar la recerca sobre les RB, la seva gestió, la transferència dels resultats i les oportunitats de recerca. En aquest sentit els principals beneficis remarcats van ser la contribució a la planificació d’usos i activitats relacionades amb la Reserva de la Biosfera de Menorca, oferint una eina de planificació d’usos i activitats en el medi marí, el que, gràcies a la recopilació de les pressions i impactes en el medi marí efectuada, propicia la millora de la seva gestió. Així mateix, l’execució del projecte ha permès la generació d’un model d’anàlisi de pressions que pugui ser traslladat a altres territoris.

Pel que fa al projecte comparatiu de les 4 illes, aquest es destaca per constituir una primera instància d’esforç conjunt entre reserves de biosfera d’illes mediterrànies i atlàntiques per a homogeneïtzar les dades que permeten avaluar les tendències de sostenibilitat. El projecte ha desenvolupat una metodologia oberta a la incorporació de noves reserves de biosfera i serveix com a exemple de projecte susceptible de ser transferit a altres RB. Cal remarcar que el projecte compta amb els mecanismes d’intercanvi i transferència de coneixements de la Xarxa Mundial de Reserves de Biosfera Illes i Zones Costaneres, el que ha permès discutir i integrar les lliçons apreses, fa possible la disseminació i rèplica de resultats així com possibilita una futura investigació més amplia.

Website de la Conferència

Notícies relacionades:

 

 

Back To Top