Skip to content

El port de Maó es converteix en un gran laboratori d’experimentació

Donades les característiques del port de Maó aquest ha estat seleccionat per portar-hi a terme un projecte d’investigació sobre la influència dels episodis meteorològics extrems en la dinàmica dels ecosistemes costaners situats en zones amb poc intercanvi d’aigua amb el mar obert. Per això, s’han instal·lat diversos instruments de medició que proporcionen dades contínues sobre hidrografia, hidrodinàmica i meteorologia a l’interior del port. Aquestes dades es poden consultar en temps real a la web www.imedea.uib-csic.es/proyecto/EHRE.

Un equip d’investigadors provinents de diferents centres de recerca (IMEDEA-CSIC, Univ. Autònoma de Barcelona, Univ. de Cadis i Univ. de Barcelona), és l’encarregat, des del passat mes de juny, de portar a terme aquest estudi que pretén comprendre els intercanvis d’energia que es donen sota determinades condicions en badies semitancades. Dins d’aquest projecte l’OBSAM participa com a Ens Promotor Observador (EPO) portant a terme les tasques de logística i assessorament local.

Els ecosistemes costaners es veuen fortament influenciats per episodis meteorològics esporàdics com tempestes, pluges intenses o oscil·lacions del nivell de la mar. A més d’això, també reben les conseqüències d’aquests fenòmens meteorològics que han tingut lloc en terra ferma com per exemple les torrentades i les descàrregues d’aigua dolça dels aqüífers. Aquests fenòmens episòdics tindran doncs, els seus efectes en els cicles biogeoquímics com el del carboni, nitrogen, fòsfor, ferro i altres, i en especial sobre els intercanvis entre el fons marí i la columna d’aigua.

Per una banda, aquestes alteracions de “l’estat normal” en els ecosistemes costaners i produïdes per aquests fenòmens extrems són especialment crítiques en zones amb poc intercanvi amb el mar obert com és el cas del port de Maó. D’altra banda, en el port de Maó ha existit i existeix una forta pressió antròpica sobre el medi que pot alterar, en quant a intensitat i persistència, la resposta del sistema a aquests episodis.

La principal hipòtesi en la que es treballa és que la dinàmica d’aquests ecosistemes, a priori molt estables, ve modulada per aquests fenòmens meteorològics eventuals i extrems alterant el seu equilibri i produint un canvi brusc, per després successivament anar recuperant el seu equilibri “natural”.

Gràfic de la salinitat de l’aigua del port de Maó aprop de Llatzaret
Gràfic de la salinitat de l’aigua del port de Maó aprop de Llatzaret. La salinitat vé donada en unitats pràctiques de salinitat (psu) essent equivalent a grams de sal per litre d’aigua. En el gràfic es veuen les pluges de la matinada del divendres 24 i de la matinada del dimarts 28.

Gràfic de l’intensitat del corrents (m/s) aprop del Moll d’en Pons

Gràfic de l’intensitat del corrents (m/s) aprop del Moll d’en Pons. La l’intensitat del corrent es medeix amb un ADCP que permet tenir informació de tota la columna d’aigua, en aquest cas, es coneix l’intensitat del corrent des de la superfície fins a 20 metres de profunditat.

Temperatura mesurada a 1 metre de profunditat i trajectòria de la llanxa arrossegant el mesurador de temperatura.

Temperatura mesurada a 1 metre de profunditat i trajectòria de la llanxa arrossegant el mesurador de temperatura.

EHREEHRE: Biogeochemical consequences of episodic events in  harbours with restricted exchange

Investigador principal: Gotzon Basterretxea Oyarzabal (IMEDEA (CSIC-UIB), departament d’ecologia i recursos marins)

Institucions participants: Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA) – Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM).

UIBOBSAMUABCSICIMEDEA  

 

Institucions col·laboradores: Universidad de Cádiz (UCA); Universitat de Barcelona (UB); Puertos del Estado/Ports de Balears.

Ports de BalearsPuertos del estado

UCAUB

 

Finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació.

ministeri ciencia innovació

20-10-2010

Back To Top