skip to Main Content

El Sistema d’Indicadors Turístics de Menorca, una web per entendre el turisme a l’illa des de diferents perspectives

El Sistema d’Indicadors de Menorca (SIT d’ara endavant) neix l’any 2017, per encàrrec del Servei d’Ordenació Turística del Consell Insular de Menorca a l’Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM) i aquest 2021 compta amb la seva pròpia pàgina web, https://sit.obsam.cat/.

Objectius

El SIT s’ha concebut com una eina per entendre el passat, analitzar el present i poder preveure el futur turístic a través de dades objectives.

La important tasca que acompleix aquest projecte és la recollida i anàlisi de dades de diverses fonts, construint o actualitzant indicadors, mitjançant una ordenació i estructuració de la informació en 12 temes per tenir una visió completa, ordenada i holística del turisme a l’illa. Tanmateix, el SIT proveu una interpretació de les evolucions i tendències i fa difusió dels indicadors a través de les xarxes socials de l’OBSAM, amb l’objectiu d’apropar la informació a la ciutadania i empresaris. Una altra diferència d’aquest sistema d’indicadors és que treballa les dades en dos nivells. Per un costat, facilita la informació en uns formats senzills com són les publicacions a xarxes o les infografies i que podreu veure en les nostres xarxes socials. Per aquelles persones interessades a tenir una visió més àmplia de la informació i de l’anàlisi disposa d’unes bases de dades molt completes, amb taules, gràfics i interpretacions i d’una secció d’actualitat a la web del projecte.

Metodologia

Per a construir els indicadors del SIT, es fan servir fonts d’informació i de dades tant internes com externes.

Per un costat, l’OBSAM disposa d’una base de dades molt extensa fruit de la seva trajectòria com a observatori i disposa d’indicadors propis de gran rellevància com l’Índex de Pressió Humana.

Per un altre costat, el SIT recopila dades d’altres fonts de dades existents com el Consell Insular de Menorca, l’Institut d’Estadística de les Illes Balears, l’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears, el Instituto Nacional de Estadística, etc.

En tots els casos, el SIT elabora els seus propis càlculs per analitzar les tendències i evolucions; en alguns casos, a partir d’aquestes dades crea indicadors propis com el consum de recursos naturals segons temporada alta i baixa o l’Índex d’Intensitat Turística.

Vista tema 1, oferta turística

Formats

El SIT treballa amb diversos formats:

Dades clau (format base de dades i pdf). Recollida de dades de 10 indicadors que permeten conèixer la conjuntura turística

Base de dades amb taules, gràfics i breus interpretacions de les dades.

– Infografies. Resum de la informació a través de titulars, gràfics i petites descripcions en un format més visual.

Memòria anual. Recollida de tota la informació dels 12 temes, més de 100 indicadors en un sol document.

Web. Tota la informació anterior es troba en una web específica creada pel projecte, on tothom pot accedir a la informació generada en el SIT. sit.obsam.cat

– Actualitat. Apartat de la web on es fan articles per comentar dades d’interès i actualitzacions del projecte.

– Xarxes socials. Divulgació de les actualitzacions dels indicadors a través de les xarxes socials de l’OBSAM.

Newsletter. Publicació digital per a aquelles persones interessades amb informació sobre actualització dels indicadors, notícies, etc. Es preveu una newsletter trimestral.

Exemple infografia tema 3, impacte econòmic

Un nou pas en el projecte, formar part de la Xarxa Internacional d’Observatoris de Turisme Sostenible

Amb la consolidació del projecte SIT en aquest 2021 es vol donar una passa més endavant i presentar la candidatura per a formar part de la UNWTO International Network of Sustainable Tourism Observatories (INSTO). Es tracta d’una xarxa d’observatoris turístics, emmarcada dins l’Organització Mundial del Turisme de la ONU, que avalua l’impacte econòmic, ambiental i social del turisme a escala de destinació.

Amb qui ho vols compartir?
Back To Top