Skip to content

Enquesta ciutadana – badia de Fornells

Ets resident a Fornells o usuari de la badia?

Hem elaborat una enquesta per recollir l’opinió del ciutadans per a un estudi de capacitat se càrrega de la badia de Fornells.

Enquesta en català: enquesta capacitat de càrrega Fornells

Enquesta en castellà: encuesta capacidad de carga Fornells

L’OBSAM obre una enquesta a tota la ciutadania per ajudar a elaborar un estudi multidisciplinar sobre l’estat de conservació i la capacitat de càrrega ecològica de la badia de Fornells que està duent a terme l’OBSAM-IME. El seu objectiu principal és determinar si la badia pot assumir, ecològicament, tots els usos derivats de les activitats nàutiques i si aquests són viables a llarg termini sense comprometre la conservació dels seus ecosistemes marins. A la vegada, aquest estudi ha de servir com a document tècnic previ per elaborar el nou pla de gestió del LIC àrea marina del nord de Menorca que està impulsant la Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal del Govern Balear.

Per assolir l’objectiu es fa necessària la conjugació de tres tipus d’informació: biològica, ambiental i social. La informació social és imprescindible per conèixer i analitzar la percepció que tenen les persones que gaudeixen de la mar respecte a l’estat de conservació i el nivell d’ús que actualment es dona a la badia, així com també a les platges de la costa nord, des de cala Pilar fins s’Arenal d’en Castell.

El següent qüestionari és la via per poder analitzar les seves percepcions, incloure-les en els resultats de l’estudi i, conseqüentment, que les persones involucrades puguin participar en la gestió del sector nàutic recreatiu de la badia de Fornells.

El temps estimat per a realitzar l’enquesta són 15 minuts. El formulari es guarda automàticament si no l’acabeu i es pot seguir en un altre moment.

Es recolliran les respostes fins dia 4 de febrer de 2024.

Garantim l’anonimat de l’enquesta.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració!

Back To Top