Skip to content

Enquesta de percepció ciutadana sobre els 25 anys de Reserva de Biosfera

El 7 d’octubre de 1993 les illes de Menorca i Lanzarote van aconseguir la declaració de Reserva de Biosfera i des de llavors han procurat anar avançant com a territoris en el camí cap a la sostenibilitat. Vint-i-cinc anys després s’ha volgut plantejar una enquesta a la ciutadania de totes dues illes per copsar la seva percepció sobre la repercussió que ha tingut la declaració. De forma paral·lela a l’enquesta s’està realitzant un treball de recopilació de d’indicadors que complementa mitjançant dades objectives l’evolució comparada entre les dues illes.

Menorca i Lanzarote són dues illes suficientment similars per poder ser comparades però a la vegada prou diferents en aspectes concrets. Lanzarote té una mida un poc més grossa (20% més de superfície) i bastanta més població (60% més de residents). Per altra banda, Lanzarote té un clima temperat i sec pràcticament els 12 mesos, característiques que el fan un destí turístic al llarg de tot l’any i no només al llarg de 6 mesos com Menorca. De forma derivada, anualment per Lanzarote passen el doble de turistes que per Menorca, i de forma més regular.

En l’enquesta s’inclouen qüestions relacionades amb la percepció, opinió i valoració de l’illa com a Reserva de la Biosfera. A més s’han enquestat aspectes com la percepció del medi ambient i els impactes del turisme, la valoració de la situació econòmica i de la qualitat de vida, els hàbits sostenibles i els reptes futurs de l’illa com a Reserva de Biosfera.

En general les enquestes ofereixen resultats bastant positius per a les dues illes. Com per exemple l’opinió sobre la repercussió que ha tingut la declaració de Reserva de Biosfera, amb un 95% dels enquestats que opinen que la declaració ha estat positiva o molt positiva. El grau de conscienciació ambiental de la població també és considerat com elevat per un 59% dels enquestats. La situació econòmica de l’illa també ha estat valorada de forma positiva amb un 74% dels enquestats considerant-la bona o molt bona en el moment de fer l’enquesta, desembre de 2017.

Taula 1. Opinió sobre la repercussió per a l’illa de que sigui Reserva de Biosfera.

Per altra banda, un tema a millorar és la percepció del que entén la gent què és una reserva de biosfera. La majoria de gent ho relaciona amb conservació del paisatge i medi natural, o amb promoció turística, dos conceptes a priori contradictoris però que són els més anomenats pels enquestats. Altres aspectes que també haurien de ser presents dins una reserva de biosfera com el desenvolupament social o econòmic, no són percebuts com a part de la definició de reserva de biosfera per bona part dels enquestats.

S’han realitzat 800 enquestes telefòniques a cada illa. La població objectiu eren els residents majors de 18 anys, seleccionats aleatòriament i assegurant les quotes proporcionals per edat, sexe i municipi. Es tracta d’un projecte impulsat per les Agències de Reserva de Biosfera de Menorca i Lanzarote, i que ha estat desenvolupat per l’Observatori Socioambiental de Menorca i el Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote.

Podeu consultar els documents a:

OBSAM
Octubre de 2018

Back To Top