Skip to content

Episodi meteorològic extraordinari a Menorca

Després d’unes seques de gener ben generoses, l’arribada del mes de febrer ens ha portat un episodi meteorològic extraordinari a Menorca. Sense arribar a produir-se una nevada general, ni intensa com en altres anys, la persistència de les baixes temperatures ha resultat excepcional; amb temperatures mitjanes i màximes assolint valors que en algunes localitats s’han situat entre els extrems absoluts des de que hi ha dades. A més, tot açò ha vingut acompanyat de fortes ratxes de vent que han donat lloc a sensacions tèrmiques realment baixes, poc habituals a l’illa.

Episodi meteorològic extraordinari a Menorca

Una onada de fred de 15 dies amb anomalies tèrmiques inferiors als -5 ºC

Una de les característiques principals que ha definit aquest episodi de fred ha estat la persistència, ja que les temperatures s’han mantingut en valors molt inferiors als normals per a l’època durant un poc més de dues setmanes. Aquest fet ha estat conseqüència de l’encadenament de diverses entrades d’aire fred procedent del nord-est (masses d’aire polar continental), en una situació sinòptica col·loquialment coneguda com onada de fred siberià.

La persistència de l’esmentada situació ha provocat que la temperatura mitjana de la primera quinzena de febrer hagi sigut extraordinàriament baixa a Menorca. S’han observat anomalies tèrmiques (diferència respecte a les temperatures normals per als primers quinze dies de febrer) inferiors als -5 ºC en les temperatures mitjanes i de casi -7 ºC en les temperatures màximes diàries d’estacions meteorològiques com la de l’Aeroport de Maó.

Taula 1. Anomalies de temperatura en l’observatori Menorca ‘Aeroport’
Variable Valor mitjà de l’episodi de fred
(1-15 de febrer)
Valor mitjà normal
1-15 de febrer
1981-2010
Anomalia
Temp. màxima diària(°C)7,514,1-6,6
Temp. mínima diària (°C)2,97,3-4,4
Temp. mitjana diària (ºC)5,210,7-5,5

A continuació es presenten unes eloqüents gràfiques que mostren l’evolució de les temperatures mitjanes, mínimes i màximes en la primera quinzena de febrer en dos dels principals observatoris de l’illa. En el cas de la gràfica de l’estació Menorca ‘Aeroport’, s’adjunten els valors normals de temperatures per al període de referència 1981-2010, on podem observar amb claredat com, entre altres coses, les temperatures màximes diàries durant l’episodi de fred s’han situat en valors propis de les temperatures mínimes normals per a l’època:

Evolució diària de les temperatures màximes i mínimes a l’observatori Menorca ‘Aeroport’ i comparació amb els valors normals (1981-2010).

Gràfica 1. Evolució diària de les temperatures màximes i mínimes a l’observatori Menorca ‘Aeroport’ i comparació amb els valors normals (1981-2010).

Evolució diària de les temperatures màximes i mínimes a l’observatori Ciutadella ‘Son Quim’.

Gràfica 2. Evolució diària de les temperatures màximes i mínimes a l’observatori Ciutadella ‘Son Quim’.

A les gràfiques d’evolució de les temperatures queden perfectament reflectides les distintes entrades fredes que composen l’estructura d’una onada siberiana; un aspecte que es veu especialment bé a la gràfica de Ciutadella ‘Son Quim’. Curiosament, i al contrari del que succeeix en altres estacions de l’illa, aquest observatori va assolir la temperatura mínima de l‘episodi (0,8 °C) en la darrera de les entrades fredes. En qualsevol cas, és unànime el fet que el 4 de febrer va resultar el dia més fred de l’onada pel conjunt de Menorca.

El dia 4 de febrer, un dia de rècords

Com ja s’ha comentat, l’onada de fred siberià va assolir el seu zenit el passat dissabte 4 de febrer, dia en que una fina capa de neu va cobrir una bona part de la meitat oriental de l’illa (un fet que es repeteix en la zona central de l’illa durant la matinada del dia 13). Els valors obtinguts en els principals observatoris de Menorca durant aquell dia van ser:

Taula 2. Valors de distintes variables obtingudes en els principals observatoris de Menorca el dia 4 de febrer de 2012.
ObservatoriT. màxima (ªC)T. mínima (ªC)T. mitjana (ªC)T. Ratxa màx. vent (Km/h)Precipitació (mm)

Ciutadella
Son Quim

3,91,32,60
Es Mercadal
Binialmaia
2,8-0,31,3710
Menorca
Aeroport
2,6-0,21,2780,4

En el cas concret de l’Observatori Menorca ‘Aeroport’, amb indicatiu B-893 i estació meteorològica de referència, aquell dia passarà a la història per haver-se registrat valors de temperatura màxima i temperatura mitjana de l’entorn dels extrems absoluts del llarg període en que l’estació ofereix dades (1965-2012). Els valors extrems assolits es mostren en la següent taula recopilatòria:

Taula 3. Valors extrems assolits el dia 4 de febrer de 2012 en l’Observatori Menorca ‘Aeroport’
VariableValorValor extrem absolutValom extrem febrer
Temp. màx. més baixa (°C)2,6* **2,6 (08/01/1985)4,8 (20/02/1987)
Temp. mitjana més baixa (°C)1,2**0,7 (08/01/1985)2,3 (11/02/2010)
* S’ha igualat el rècord absolut de l’observatori
** S’ha superat el rècord de febrer de l’observatori

Aquests registres posen de manifest la magnitud del episodi de fred viscut a l’illa: el passat 4 de febrer de 2012 va ser el segon dia més fred i el dia amb la temperatura màxima més baixa de la història de l’Observatori de l’Aeroport.

Curiosament, durant l’esmentat dia, les temperatures màximes es van registrar en període nocturn, i les mínimes en període diürn, al contrari del que sòl ser habitual. Aquest fet va ser de nou especialment marcat en el cas de l’Observatori de l’Aeroport, on les temperatures van rondar els 0 ºC des de pràcticament la sortida del Sol fins al vespre (vegeu gràfica 3.), s’explica pel moment d’entrada del pic d’aire fred polar continental, que va coincidir aproximadament amb el migdia d’aquell dissabte històric.

Evolució horària de les temperatures a l‘Observatori Menorca ‘Aeroport’ durant el dia 4 de febrer.

Gràfica 3. Evolució horària de les temperatures a l‘Observatori Menorca ‘Aeroport’ durant el dia 4 de febrer.

Sensacions tèrmiques de fins a -9 graus centígrads

Per a poder valorar correctament l’excepcionalitat d’aquest episodi, hi ha una circumstancia que no se’ns pot passar per alt i que sense dubte va donar molt de que xerrar aquells dies: l’intens i constant vent de component nord que va acompanyar a les baixes temperatures i que va contribuir a generar sensacions tèrmiques realment gèlides.

Les distintes entrades d’aire fred van venir acompanyades per vents de moderats a forts amb ratxes màximes diàries que, sobretot a la primera setmana de febrer, es van apropar o superar els 80 km/h en els principals observatoris menorquins, arribant a valors molt més elevats en zones propícies de la façana nord de l’illa. La combinació d’aquestes ratxes de vent amb temperatures notablement fredes han estat una constant durant aquesta onada de fred siberià, de forma que sensacions tèrmiques molt baixes (vegeu gràfica 4.) s’han repetit dia sí i dia també durant aquesta primera quinzena del mes de febrer realment extraordinària.

Evolució diària de la sensació tèrmica extrema en els Observatoris Menorca ‘Aeroport’ i  Es Mercadal ‘Binialmaia’ durant l’onada de fred siberià (Índex de Windchill-NOAA).

Gràfica 4. Evolució diària de la sensació tèrmica extrema en els Observatoris Menorca ‘Aeroport’ i Es Mercadal ‘Binialmaia’ durant l’onada de fred siberià (Índex de Windchill-NOAA).

En el cas concret del dissabte 4 de febrer, dia en que es van registrar els pics de l’episodi, la sensació tèrmica va arribar a valors de -8 y -9 °C en els observatoris des Mercadal i l’Aeroport en diferents moments del dia, com a resultat de la combinació de les baixes temperatures amb ratxes fortes de vent de nord (tramuntana). Com a exemple s’ofereix a continuació la gràfica que mostra l’evolució horària d’aquestes dues variables i de la sensació tèrmica en l’Observatori de l’Aeroport:

Evolució horària de les temperatures, la sensació tèrmica (Índex de Windchill-NOAA) i les ratxes màximes de vent a l’Observatori Menorca ‘Aeroport’ durant el dia 4 de febrer.

Gràfica 5. Evolució horària de les temperatures, la sensació tèrmica (Índex de Windchill-NOAA) i les ratxes màximes de vent a l’Observatori Menorca ‘Aeroport’ durant el dia 4 de febrer.

És molt destacable que des de les 07:00 del matí fins les 17:00 del capvespre la sensació tèrmica a l’Aeroport menorquí no pugés dels -7 ºC; un fet pràcticament sense precedents. Unes sensacions tèrmiques pròpies casi d’alta muntanya en plena costa mediterrània. Resulta evident llavors que es va tractar d’un esdeveniment meteorològic extraordinari.

20-03-2012

Referències:
Agencia Española de Meteorologia (AEMET). http://www.aemet.es
US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). http://www.nws.noaa.gov/om/windchill/

Back To Top