Skip to content

Estudi d’habitatge buit a Menorca

Vos presentem l’estudi RE-HABITAR MAÓ: Estudi de l’habitatge desocupat al nucli urbà de Maó, el Sistema d’indicadors d’exclusió residencial del 2019Actualització de les dades d’habitatge buit a Menorca 2019.

L’estudi  RE-HABITAR MAÓ, és un encàrrec del Departament d’Habitatge i Ocupació del Consell Insular de Menorca, elaborat per l’Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM) i l’estudi d’arquitectura Roser Roman.

S’inicia l’any 2018 amb la voluntat d’identificar els habitatges buits i de temporada en els nuclis urbans tradicionals de Menorca per promoure polítiques públiques de foment del lloguer residencial. Amb aquest propòsit, es va considerar emprar el llistat d’habitatges amb comptadors d’aigua donats d’alta en els municipis de Menorca, per detectar aquells que no tinguessin consum durant tot l’any o presentessin altes patrons en el consum que poguessin indicar la seva desocupació o un ús de temporada.

El propòsit d’aquest treball és proporcionar informació aproximada sobre els habitatges que es troben desocupats al nucli urbà de Maó, a partir de la qual poder realitzar una política pública que abordi aquesta problemàtica. En concret, els objectius específics que perseguim són:

  • Identificar els habitatges desocupats i desocupats temporalment en el nucli urbà de Maó.
  • Comparar l’estoc d’habitatge desocupat i desocupat temporalment entre les diferents barriades o àrees de la ciutat.
  • Classificar l’estat de conservació dels habitatges desocupats i desocupats temporalment en el nucli històric de Maó.
  • Proporcionar elements d’anàlisi i reflexió sobre la gestió de l’habitatge i la ciutat, així com formular algunes propostes que contribueixin a un futur debat que veiem necessari per transformar la política pública en aquesta matèria.

El Sistema d’indicadors d’exclusió residencial del 2019, presenta un annex específic sobre el habitatges buits a Menorca, del qual se’n deriva Actualització de les dades d’habitatge buit a Menorca 2019. Les dades d’habitatges buits, a través dels consums d’aigua és un encàrrec del Departament d’Ocupació, Habitatge i Cooperació del Consell Insular de Menorca, elaborat per l’Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM).

La petició inicial sorgeix d’aquest Departament a inicis de l’any 2017 amb la voluntat d’identificar els habitatges buits en els nuclis urbans tradicionals de Menorca i promoure polítiques públiques que permetin introduir aquests habitatges en el mercat de lloguer.

El resultat de Ferreries i es Migjorn Gran està sobredimensionat, possiblement per qüestions relacionades amb la gestió del subministrament d’aigua. S’estima, després d’un treball de comprovació dels habitatges hipotèticament buits, que aquest percentatge realment s’aproximaria al 5 %.

Documents

RE-HABITAR MAÓ

Sistema d’indicadors d’exclusió residencial del 2019

Actualització de les dades d’habitatge buit a Menorca. 2019

Back To Top