Skip to content

Estudi “La salut mental de la població adolescent de Menorca. Impacte de la postpandèmia per Covid-19”

El 10 d’octubre és el “Dia Mundial de la Salut Mental”, i té com a objectiu conscienciar sobre els problemes de salut mental a tot el món.  Arran de la pandèmia per COVID-19 hi ha estudis que mostren un empitjorament de problemes relacionats amb la salut mental, evidenciant que no s’estava prou preparar per afrontar una situació d’aquestes característiques.

Des de l’Institut Menorquí d’Estudis (IME), es va promoure l’estudi “La salut mental de la població adolescent de Menorca. Impacte de la postpandèmia per Covid-19”, dirigit per Maria J. Portella, de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Sant Pau i membre de la secció de Ciències Socials, i que ha comptat amb la col·laboració de l’OBSAM.  La finalitat d’aquest estudi era disposar d’informació específica sobre la salut mental dels joves de l’illa, i poder fer una estimació de la prevalença de trastorns mentals en aquest grup de població, des de la perspectiva dels mateixos joves.

Les dades es van obtenir mitjançant una enquesta dirigida a la població estudiant d’educació secundària (obligatòria i postobligatòria) de Menorca, entre setembre i novembre de 2022. Un total de 1.051 joves van completar l’enquesta.

En demanar la presència de qualsevol possible trastorn mental la prevalença va arribar al 42,1%. En el cas de les persones de sexe femení aquest percentatge va superar el 50%. Per tipologia de trastorns, el que es reporta amb més freqüència és el trastorn d’ansietat, amb una prevalença del 36% (en el cas de les dones s’arribà al 48,8%).  La resta de trastorns mentals van mostrar prevalences similars a estudis previs realitzats en altres territoris. Pel que fa a la suïcidalitat, les idees de mort en algun moment de la vida, es van donar amb major freqüència en les dones (23,4%) i en alumnes d’Educació Secundària Obligatòria. Els comportaments autolesius, sense ideació suïcida, en algun moment de la vida, també tingueren una major prevalença entre les dones (22,6%) que entre els homes (8,2%).

Els grups que mostren una major vulnerabilitat van ser les noies i els estudiants de cursos d’educació postobligatòria.

A l’estudi també s’intenta esbrinar quins factors es poden associar a la presència de trastorns mentals i comportaments suïcides, mitjançant l’anàlisi estadística. Entre els factors que es poden associar a una major presència de trastorns depressius i ansiosos hi ha l’estrès percebut, els sentiments de soledat i indicadors de baix estatus socioeconòmic.

Pots consultar el document de l’estudi aquí.

Back To Top