Skip to content

Evolució de la població de dret a Menorca: 2018 – 2023

Per a conèixer quina ha estat l’evolució de la població de dret Menorca durant els darrers cinc anys s’ha realitzat una comparativa de les dades del padró d’habitants de 2018 (obtingudes a través d’IBESTAT) i del Cens Població de 2023 (INE). Aquesta darrera font és la que ofereix la informació oficial de les dades de població des de l’any 2022.

Després d’uns anys (entre 2013 i 2017) en que la població de Menorca va disminuir, a partir de 2018 tornar a iniciar-se un període de creixement poblacional. Entre 2018 i 2023 la població ha augmentat en unes 7.000 persones, passant de 91.920 habitants a 99.005 en cinc anys.

Gràfic 1: Evolució de la població de dret de Menorca, 2018 -2023, segons font de dades. Unitat: persones. Font: IBESTAT (padró habitants) i INE (Cens de població). Elaboració: OBSAM

Si atenem a la població per grans franges d’edat, el major increment s’ha donat en el grup de 60 anys i més (3.767 persones).  Si l’anàlisi es realitza per grups d’edat quinquennals mostra que el major increment de població ha estat a les franges de 55 a 59, i 60 a 64 anys, seguit de la franja de 50 a 54 anys. A aquests increments, a més de per la possible arribada de població nova, també hi contribueix l’efecte de la generació del “baby boom” (nascuts entre 1957 i 1975).

Taula 1:  Població segons tipus de nacionalitat i grups d’edat, anys 2018 i 2023. Unitat: persones. Font: IBESTAT i INE. Elaboració: OBSAM

 20182023
 Total EspanyolaEstrangeraTotal EspanyolaEstrangera
Total 91.92081.87810.04299.00585.81713.188
0 – 14 anys13.57212.69387912.78611.5341.252
15 – 29 anys14.96113.2061.75516.87314.4972.376
30 – 44 anys21.56418.2973.26720.88916.9613.928
45 – 59 anys21.43519.2462.18924.28021.2952.985
60 anys i més20.38818.4361.95224.15521.5092.646

Pel que fa al creixement de població en aquests cinc anys, la població de nacionalitat espanyola augment en 3.939 persones. L’increment és de 5.122 persones en les franges de 45 anys i més, en canvi, disminueix la població d’aquesta nacionalitat en els grups de 0 a 14, i de 30 a 44 anys.

El creixement de la població de nacionalitat estrangera ha estat de 3.146 persones.  Hi ha increments en totes les franges d’edat, però amb un major pes en els grups de 45 anys i més.

En relació a la procedència de l’increment de població de nacionalitat estrangera s’observa que:

  • 1.087 persones procedeixen de països d’Europa: 480 son d’Itàlia, 235 de França i 225 Regne Unit. Principalment l’increment es dona en població de 16 a 64 anys, excepte en el cas Regne Unit, amb un increment es dona principalment en població de 65 i més anys (93%).
  • La població de països d’Amèrica del Sud s’ha incrementat en 1.539 persones. D’aquests, 983 tenen nacionalitat de Colòmbia, i 211 de Perú. Son persones que tenen, majoritàriament, entre 16 i 64 anys.
  • La població procedent de països d’Àfrica s’ha incrementat en 362 persones, majoritàriament del Marroc (318 persones).

Taula 2:  Increment de població entre 2018 i 2023,  segons nacionalitat i grans grups d’edat. Unitat: persones. Font: IBESTAT i INE. Elaboració: OBSAM

 TotalMenys de 16 anysDe 16 a 64 anys65 i més anys
Total7.085-6985.2762.507
Espanya3.939-1.1063.0262.019
Estrangers3.1464082.250488
Europa1.087123585379
França2353716929
Itàlia4806435561
Portugal31-1239
Regne Unit225-218209
Alemanya403433
Bulgària-331-362
Romania-52-13-5516
Ucraïna7225416
Àfrica3628326217
Marroc3188022810
Senegal3714203
Amèrica del Nord8065717
Estats Units5263214
Amèrica Central16-198
Hondures536461
República dominicana-27-3-251
Amèrica del Sud1.5391941.28461
Argentina134711611
Bolívia-29-16-12-1
Colòmbia98314082419
Equador315242
Paraguai37731-1
Perú2114115020
Veneçuela159241269
Altres d’Amèrica233191
Àsia7-364
Xina-37-17-255
Filipines153111
Oceania11461
No consta i apàtrides21-1220

Per municipis, en aquests cinc anys, els majors increments de població, en xifres absolutes,  s’han produït a Ciutadella (2.446 persones), Maó (1.414) i Es Mercadal (1.139).  No obstant, en proporció al nombre d’habitants de cada municipi, el creixement més alt ha tingut lloc a Es Mercadal, que en aquest període ha incrementat la seva població en un 23,8%. A continuació hi ha Es Migjorn Gran (+13,7%) i Alaior (+9,6%).

Tipologia de creixement, segons nacionalitat, dels municipis que tenen un major creixement de persones:

  • A Ciutadella, l’increment de 2.446 persones, manté una distribució molt equilibrada entre població de nacionalitat espanyola i estrangera.
  • Per la seva part, a Maó, l’increment de població es caracteritza per ser de majoritàriament de nacionalitat estrangera (representen aproximadament el 75% del creixement de població)
  • En canvi, a Es Mercadal el creixement es dona principalment per un increment de població de nacionalitat espanyola (entorn del 73% de l’increment de persones).

Taula 3:  Variació de població per municipis, entre 2018 i 2023, segons tipus de nacionalitat. Unitat: persones. Font: IBESTAT i INE. Elaboració: OBSAM

 TotalEspanyola Estrangera
Menorca7.0853.9393.146
Alaior867405462
Ciutadella2.4461.3981.048
Ferreries361226135
Maó1.4143641.050
Es Mercadal1.139832307
Sant Lluís255383-128
Es Castell415187228
Es Migjorn Gran18814444

En resum, durant els darrers cinc anys Menorca ha experimentat un creixement de població important (+7,7%), situació que no es donava des de el període 2003 – 2008, quan l’increment va ser superior a 11.000 persones.  A diferència d’aquell període, en que una part important de l’increment va ser de població estrangera, en aquests darrers anys l’augment de població es troba molt equilibrat entre població espanyola i estrangera.  Per municipis s’observa un creixement en tots els municipis, però destaca especialment el cas des Mercadal, que amb només cinc anys incrementa la població en un 23,8%.

Back To Top