Skip to content

Fent balanç de la temporada

Valoració BUTLLETÍ CONJUNTURA ECONÒMICA MENORCA – octubre 2022

Dades econòmiques en: Diagnosi econòmica de Menorca

Sota l’estricta vigilància de la inflació i el seu impacte sobre la variable de consum. I a l’expectativa del seu impacte final sobre la ralentització de la demanda i l’ocupació. Ens van arribant, però, indicadors que ens permeten fer balanç d’una temporada turística que ja podem anticipar que dibuixa un bon any 2022 a Menorca.

Queden encara per veure variables com la generació d’ingressos i beneficis al sector hoteler. Variable que segurament ens ajudarà a balancejar dos factors que poden determinar la inversió i millora en l’oferta turística de Menorca.

Per un costat, la incertesa d’una demanda continguda als principals països emissors de turistes a les illes. El turisme nacional o el turisme britànic, alemany, francès i italià seran determinants en funció de com carburin les seves economies al 2023.

Per un altre costat, els comptes de resultats i la rendibilitat dels negocis turístics a Menorca animarà a alguns a multiplicar la seva aposta per invertir i adequar encara més l’oferta a un mix turístic que ja ha demostrat millor capacitat de generació de despesa.

El balanç entre aquests dos elements serà determinant en la planificació de la temporada 2023.

Tornant als indicadors que ja tenim, podem ja anticipar com el MIX turístic es caracteritza al 2022 per un manteniment i recuperació del turisme nacional. I un efecte substitució del turisme britànic (que serà la principal incògnita econòmica a 2023) pel turisme francès que tot i així no aconsegueix recuperar la pèrdua estimada d’entre 150.000 i 200.000 entrades de turistes britànics entre 2018-2022.

Més enllà de la quantitat, que sabem té efectes sobre els costos de congestió en temporada alta de l’illa. Podem millor posar l’accent en com està evolucionant la despesa turística que genera cada turista que visita l’illa. Les dades de despesa indiquen una tendència creixent per càpita des d’abans de la crisi del COVID. Reposicionant Menorca com una destinació més capaç de fer gastar als turistes que la visiten.

Fins al mes d’agost estem assolint ja el 88% de la despesa PRECOVID al 2019. Dada que ens fa pensar que les previsions poden apuntar a una recuperació de l’illa en termes de generació de rendes turístiques. Fins a 1.270 M € de despesa a l’agost 2022 quan les dades de 2019 apunten a 1.441 M € a final de l’exercici.

L’estadística de despesa turística per persona i dia marca una clara diferència entre el turisme nacional (que es situa en 83€/persona i dia) que es situa a un 65% de la capacitat de despesa del turista estranger (que gasta una 128€/persona i dia).

En resum, haurem d’estar atents a l’evolució de l’economia nacional i britànica per saber quina quantitat de turistes podem tenir al 2023. Quan a la qualitat del turisme, serà necessari esperar i veure com les economies alemanyes, italiana i francesa poden compensar amb una major i millor despesa turística per càpita.

I aterrant a la demanda més local, és interessant observar com la sèrie de població aturada al setembre a Menorca s’apropa aquest 2022 als mínims de 2005. Quan la població aturada va arribar a ser de 2.025 persones a l’illa. Una gran notícia en termes de capacitat de generació de rendes laborals a Menorca. Notícia que ens hauria de tranquil·litzar una mica a l’hora d’anticipar com poden evolucionar les variables de consum local aquest hivern.

Unes dades que clarament confirmen els problemes que han patit alguns sectors per a cobrir les seves vacants aquest estiu. I que hauríem d’esperar que els salaris generats siguin gestionats amb responsabilitat a les famílies davant un panorama d’alta inflació que erosiona la seva renda disponible.

Són especialment encoratjadores les dades de reducció de la inflació subjacent (aquella que no conté el elements energètics i de matèries primeres bàsiques). La dada de setembre de 2022 del +6,2% mostra per primera vegada com els esforços per atenuar l’impacte de la inflació energètica sobre la resta de sectors de l’economia inicien una senda a la baixa. Però encara molt enfora del +1,0% que mostrava aquest indicador al setembre de 2021.

Més renda, però menys poder adquisitiu. Serà clau veure com aquest escenari i el tipus d’interès a l’alça incentiven l’estalvi o la inversió en aquests propers mesos.

Octubre 2022.

Joan R. Sánchez Tuomala

Text i valoració: Joan R. SANCHEZ TUOMALA (Cercle d’Economia); Twitter: @JoanSanchez | Dades i infografies: David SERRA HIDALGO (OBSAM); Twitter: @DavidSerraH | Amb el suport de: Es Diari Menorca

Infografia octubre 2022

 

 

Back To Top