Skip to content

Informe 2010 del Sistema d’Indicadors del PTI: estadístiques d’una dècada

PTI 2010

En la setena edició de l’informe del Sistema d’Indicadors del Pla Territorial Insular s’assoleix una fita important, el tancament de la dècada 2000-2010. Una dècada en la que destaca una marcada evolució socioeconòmica que es fa patent de forma directa o indirecta en molts dels indicadors; sovint amb alguns anys de decalatge com és habitual en aquests casos.

Val a dir també que comptar ja amb sèries completes de més de 10 anys de dades dóna major força al sentit i la tendència que marquen els indicadors. Habitualment, un indicador sol ser només una variable representativa d’un fenomen major, és a dir, una aproximació parcial a un tot. Llavors, en el marc d’un sistema d’indicadors robust i amb sèries llargues de dades totes aquestes aproximacions guanyen consistència.

Com a novetat, aquest any s’han afegit, sempre que ha estat possible:

  1. Comparatives de les dades insulars amb les dades a nivell balear, estatal i europeu, amb l’objectiu de fer les dades més comprensibles i interpretables.
  2. Dades desglossades a nivell municipal, si encara no hi estaven, per poder veure el pes de cada un dels pobles en els valors del conjunt insular.
  3. Mapes sintètics, per fer l’informe visualment més atractiu.

Per a poder contextualitzar tota aquesta informació en un àmbit balear, us recomanam donar una ullada a l’informe de l’Institut Balear d’Estadística (IBESTAT) “Les illes Balears en xifres 2010”, on també, d’una forma ordenada i sintètica, es fa una àmplia revisió de la situació actual a la nostra comunitat autònoma.

20-02-2012

Back To Top