Skip to content

Inventari de las poblacions del vermètid mediterrani Dendropoma lebeche a les costes de Balears

Resum del 9è Seminari «Diàlegs davall s’aigua»
impartit per la Dra. Maite Vázquez Luis

21 d’octubre de 2016 (Institut Menorquí d’Estudis, Maó)

Més informació sobre el cicle amb els resums dels seminaris anteriors

El 9è Diàleg organitzat conjuntament per l’Estació Jaume Ferrer i l’Institut Menorquí d’Estudis ha tractat sobre el mol·lusc vulnerable Dendropoma lebeche a les Illes Balears. Aquest seminari s’ha organitzat aprofitant la visita de la Dra. Maite Vázquez Luis per realitzar una campanya de prospecció a Menorca.Individu adult i reclutes de Dendropoma lebeche (Esquerra) i individus en colònia cimentada per l’alga Neogoniolithon brassica florida (dreta). Fotos: Maite Vázquez Luis

Maite Vázquez va iniciar la xerrada presentant l’espècie Dendropoma lebeche. Es tracta d’un gasteròpode marí sèssil pertanyent a la família Vermetidae que habita la franja litoral des dels 0 fins als 3 metres de profunditat. És una espècie gregària que forma crostes i densos conglomerats, on els intersticis poden ser omplerts per diverses algues coral·lines incrustants, que cimenten tota l’estructura donant lloc a bioconcrecions compactes. Aquestes estructures orgàniques poden formar un cinturó de rivets o crestes de fins a diversos centímetres de gruix, que se situen al voltant de les roques o al llarg de plataformes d’abrasió en les àrees més càlides de la Mediterrània. Aquestes bioconcreciones han estat sovint denominades en la literatura com “trottoir de vermètids”. A Balears forma part de la popularment anomenada “tenassa”.

D. lebeche en una de les tres úniques espècies d’invertebrats marins de les Balears que han estat catalogades a través del decret 139/2011, pel qual es desenvolupa el Llistat d’espècies silvestres en règim de protecció especial i el Catàleg Espanyol d’Espècies amenaçades, igualment incloses en el Decret 75/2005 pel qual es crea el catàleg per a les Illes Balears. Les altres dues són el “corn” (Charonia lampas) i la “nacra” Pinna nobilis, totes elles pertanyen al grup taxonòmic dels mol·luscs i estan en la categoria de “vulnerables”. A més, els esculls que genera D. lebeche també estan protegits per la Directiva Hàbitats (1170: Reefs).

Esculls de Dendropoma lebeche a Biniancolla (Menorca). Foto: Maite Vázquez Luis

La importància d’aquest mol·lusc com a espècie indicadora s’atribueix a diverses característiques. D’una banda, la superfície superior d’aquests conglomerats coincideix amb el nivell mitjà de la mar, de manera que constitueixen excel·lents indicadors paleoclimàtics de les variacions del nivell del mar, així com de la temperatura i les condicions oceanogràfiques, sent un excel·lent marcador de canvi climàtic. A més, els microesculls que forma aquesta espècie contribueixen a mitigar l’erosió de la roca subjacent. D’altra banda, les bioconstruccions de D. lebeche tendeixen a augmentar la complexitat de l’estreta franja mediolitoral de la Mediterrània (en aquelles àrees càlides on són presents), el que contribueix a augmentar d’una manera molt notable la seva diversitat biològica, i crear nous microhàbitats amb alta riquesa d’espècies. Per tot això es considera una “espècie sentinella” de l’estat de conservació de l’ecosistema litoral i de la qualitat de les aigües marines.

Aquesta espècie-clau és molt sensible a diverses amenaces, com la contaminació (principalment de les aigües superficials per hidrocarburs i aigües residuals), a l’alteració de l’hàbitat (obres litorals, regeneració de platges) i a la freqüentació humana al litoral (incloent el trepig), totes elles presents a l’arxipèlag balear. Per tot això, i donada la importància ecològica i biològica d’aquesta espècie, i la manca d’informació sobre la seua distribució i estat de conservació; el Servei de Protecció d’Espècies (Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca) ha encarregat un estudi de D. lebeche a les Balears per redactar un Pla de Gestió. Per tant, l’objectiu principal del projecte és dur a terme un inventari de les poblacions a les Balears per tal de conèixer la distribució i estat de conservació de l’espècie. També es molt important donar a conèixer l’espècie a través de campanyes d’informació i sensibilització de la població perquè es pugui valorar la seva presència i les seves extraordinàries construccions colonials (esculls); i generar una xarxa d’observadors. Si vegeu l’espècie podeu enviar un correu electrònic amb el lloc on s’ha trobat i una foto a: dendropoma.balear@gmail.com, totes les aportacions seran molt importants per conèixer millor aquesta espècie a les Balears!

A Menorca, ja s’han fet una sèrie de censos. Pel moment s’han mostrejat un total de 9 estacions on s’han trobat poblacions en 6 llocs amb un estat de conservació entre mig i alt. En 5 de les estacions on estava present s’han detectat esculls amb divers grau de desenvolupament. Les colònies més destacables de les zones prospectades es troben a Punta Prima, Biniancolla i La Mola.

Finalment, s’obre el torn de preguntes amb diverses intervencions per part del públic.

En total han assistit 8 persones a aquest “Diàleg”, entre elles, personal de l’OBSAM i membres de l’IME, tècnics de la D.G. Espais Naturals, del Consell Insular, de la Confraria de Pescadors de Maó i de l’Estació d’Investigació Jaume Ferrer.

Més informació sobre el cicle amb els resums dels seminaris anteriors

Seminaris científics organitzats per l’Estació Jaume Ferrer (IEO) i l’Institut Menorquí d’Estudis (IME)

20-10-2016

Back To Top