skip to Main Content

Ja està disponible la memòria anual 2018 de l’OBSAM

Abans de presentar la memòria anual de l’any 2018 de l’OBSAM volem donar les gràcies a totes les persones que heu fet possible que el projecte OBSAM creixi encara més, es faci més real i que gaudeixi de reconeixement.

 

A tall d’exemple, i per il·lustrar el què ha estat l’any 2018, sense perdre de vista la tendència habitual de l’OBSAM de presentar dades, destaquem que s’han desenvolupat més de 30 projectes i s’han generat més de 50 notícies als mitjans de comunicació, ja sigui amb participació directa d’algun col·laborador o amb cita a les dades recollides per l’OBSAM.

La memòria anual de l’OBSAM s’estructura en 7 blocs principals en els quals es descriuen totes les activitats desenvolupades al llarg de l’any. L’estructura de la memòria és:

1 ORGANIGRAMA          

2 PROJECTES I ESTUDIS

3 RELACIONS INSTITUCIONALS 

3.1 CONSELL CIENTÍFIC DE L’AGÈNCIA MENORCA RESERVA DE BIOSFERA

3.2 COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ EN ÒRGANS TÈCNICS

3.3 RECONEIXEMENTS

4 XARXA D’ENTITATS

5 ORGANITZACIÓ JORNADES I ACTIVITATS

5.1 ORGANITZACIÓ DE JORNADES, CURSOS, SEMINARIS I SIMILARS

5.2 PARTICIPACIÓ EN JORNADES, CONGRESSOS, SEMINARIS I SIMILARS

5 PUBLICACIONS

6 FORMACIÓ

6.1 FORMACIÓ PRÒPIA

6.2 INTERCANVIS AMB ALTRES CENTRES D’INVESTIGACIÓ I RESERVES DE BIOSFERA

6.3 RELACIONS AMB EL MÓN EDUCATIU – ESTUDIS UNIVERSITARIS

6.4 RELACIONS AMB EL MÓN EDUCATIU – INSTITUTS DE SECUNDÀRIA

6.5 ALTRES ACCIONS DE FORMACIÓ

7 COMUNICACIÓ I CONSULTES

7.1 COMUNICACIÓ I MITJANS DE COMUNICACIÓ

7.2 ACTUALITATS AMBIENTALS

7.3 ESPAI WEB

7.4 CONSULTES REALITZADES PER ENTITATS I PARTICULARS

Documents

Memoria d’activitats OBSAM 2018

Amb qui ho vols compartir?
Back To Top