Skip to content

La ineficiència de la central tèrmica de Maó implica unes emissions molt elevades per cada unitat d’energia generada.

L’OBSAM ha actualitzat l’indicador Factor d’emissions per a la generació d’electricitat. Aquest indicador ens mostra les emissions de CO2 per cada unitat d’energia elèctrica que es genera per al consum menorquí. Aquestes emissions depenen de la tecnologia de les centrals i els combustibles emprats per a la seva generació.

Els anys 2018 i 2019, degut a la desconnexió amb Mallorca i el baix percentatge de renovables, ens trobem amb una generació gairebé exclusiva de la central de Maó, alimentada amb fuel i gasoil. Ens trobem amb la contradicció de que un major pes del gasoil sobre el fuel ens dona majors emissions que les generades els anys 90 quan el fuel superava al gasoil. Una contradicció ja que el fuel emet més que el gasoil. Com s’explica aquest fet?

La central de Maó funciona amb motors dièsel alimentats amb fuel i turbines de gas que són alimentades amb gasoil. Quant a les turbines de gas hi ha dos factors a tenir en compte. Per una banda la baixa eficiència d’aquestes màquines, que es podria augmentar afegint una turbina de vapor per aprofitar l’energia que contenen els fums d’escapament i per tant obtenir més energia elèctrica amb el mateix consum de combustible. És el que es coneix com a Cicle Combinat i que s’utilitza a les centrals tèrmiques de la península. D’altra banda, un canvi de combustible de gasoil a gas natural, ja que aquestes turbines estan preparades per a treballar amb aquest combustible, el que reduiria en un 27% les emissions d’aquestes màquines. Quant als motors dièsel fent el canvi de fuel per gasoil també es reduirien les emissions de manera considerable. Tot això són inversions, econòmicament viables, que obtindrien una important reducció d’emissions de CO2 per a Menorca en poc temps.

El sistema elèctric de Menorca és el principal focus d’emissions de gasos d’efecte hivernacle per a l’illa. Per aquest motiu, és prioritari descarbonitzar-la. L’estratègia Menorca 2030 marca un objectiu del 85% de penetració de renovables en la demanda elèctrica anual. La central tèrmica ens serà necessària per a suport i emergència i s’hauria d’adaptar als objectius de descarbonització de l’illa fent aquestes millores en eficiència i combustible.

Factor d’emissió de CO2 en la generació d’electricitat 1990-2019

Back To Top