Skip to content

La papallona tigre visita Menorca

Aquestes setmanes hem comptat amb la visita d’una viatgera ben especial, la papallona tigre (Danaus chrysippus). Aquesta papallona migradora, semblant a la famosa monarca (Danaus plexippus) , es veu de manera molt ocasional a Menorca i aquests dies ha estat vista en varies localitats en nombres prou abundants, quedant enregistrada en el programa de seguiment de papallones diürnes (BMS) de l’OBSAM.

La papallona tigre és una espècie migradora amb gran capacitat de dispersió. Des dels anys 80 es va constatar la seva presència a les costes mediterrànies de la península Ibèrica i en els darrers anys s’han detectat migracions regulars procedents de l’Àfrica Tropical a la península, on s’instal·la normalment a zones humides, canyissars o síquies. A Catalunya, les primeres observacions es solen realitzar el mes de juny als aiguamolls del delta de l’Ebre, època en què, els anys que ens visita esporàdicament, sol ser vista a alguns indrets de Mallorca i aquí a Menorca.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografies de la papallona tigre (Danaus chrysippus). Imatge sup. esquerra, exemplar mascle identificable per la taca blanca a dins d’una taca negra, situada a la cara inferior de l’ala posterior; Imatge inf. dreta, exemplar femella identificable per absència de l’esmentada taca blanca; Imatge inf. esquerra, visió de la cara superior de la papallona tigre. Fotografies: Iván Fernández Rebollar.

A Menorca trobem diverses especies migradores que ens visiten de manera regular, entre elles Cynthia cardui, la migradora dels cards, que fa anualment un llarg viatge de més de 4.000 km travessant muntanyes, mars i fins i tot el desert del Sàhara. La migració de la papallona dels cards ha estat estudiada amb molt de detall per investigadors  del CREAF i del Museu de Ciències Naturals de Granollers.

A la tardor Cynthia cardui vola d’Europa fins al Magrib per reproduir-se. Algunes poblacions segueixen camí i travessen el desert del Sàhara fins al Sahel on s’hi reprodueixen en acabar l’època de pluges. Les noves papallones naixeran a l’època seca, poc adequada per sobreviure i emprendran viatge fins al Marroc, on les condicions encara són bones. Un cop hi arriben, es reuneixen amb les cries de les papallones que ja s’havien quedat al Marroc des d’on emprenen viatge de nou cap a Europa.

Migradora dels cards, Cynthia cardui. Fotografia: Margi Egiguren

La xarxa de seguiment de papallones diürnes (Butterfly Monitornig Scheme), dins la qual participa l’OBSAM i el Parc Natural de s’Albufera des Grau, ens permet obtenir sèries de dades llargues i regulars que faciliten l’estudi d’aquest tipus de migracions així com els efectes de l’acció humana sobre la biodiversitat. El BMS permet conèixer amb precisió els canvis d’abundància de les papallones diürnes a partir de la repetició setmanal de censos visuals al llarg de transsectes fixos, per tal de relacionar-los posteriorment amb diferents factors ambientals. Aquí a Menorca comptem amb 5 estacions setmanals que es prospecten de març a novembre, més 3 estacions mensuals amb seguiment al llarg de tot l’any.

La utilització de les papallones en aquests projectes respon al seu contrastat caràcter com a bioindicador (per la seva sensibilitat davant els canvis),  a la seva popularitat i carisma, i al fet d’haver experimentat, en temps recents, regressions generalitzades arreu d’Europa.

Per a més informació del programa de seguiment de papallones de Catalunya (BMS):

http://www.catalanbms.org/ca/projecte/

Per a més información sobre el BMS menorquí:

https://www.obsam.cat/documents/medi-natural/

Per a més informació de les papallones de Menorca:

http://turismenatural.obsam.cat/papallones/

Back To Top