skip to Main Content

La transició energètica de Menorca (i III). Les directrius d’energia

Conclusions de les DIRECTRIUS ESTRATÈGIQUES DE MENORCA – DEM ENERGIA – Juny 2020.

Carta d’opinió publicada al Diari Menorca el 04/06/2020

Text: Jesús CARDONA PONS (Secció de Ciència i Tècnica- IME); Twitter: @MenorcaDEM

Les directius proposades per les Directrius Estratègiques de Menorca en matèria d’energia (DEM-e) de l’Institut Menorquí d’Estudis (IME), es plantegen des del criteri del triple balanç de la sostenibilitat (seguretat del subministrament, viabilitat econòmica i sostenibilitat ambiental) i dins dels principis que han de regir una Reserva de Biosfera. Aquestes són:

  1. La seguretat de subministrament, on el disseny del futur sistema mantindrà i millorarà els índexs actuals de qualitat, fiabilitat i seguretat del subministrament, basant-se en la substitució de dipòsits fòssils no renovables per fluxos renovables com a fonts d’energia i la reducció de la dependència energètica de l’exterior, enfocant les iniciatives cap a l’autosuficiència, a més de la modernització i millora de la qualitat de la xarxa elèctrica.
  2. La viabilitat econòmica, de manera que la transició energètica garantirà també la sostenibilitat econòmica del nou model energètic, que tindrà com un dels eixos prioritaris la creació d’una economia local al voltant de la transició energètica, revertint la descapitalització i la dependència econòmica. Això implica la lluita contra la pobresa energètica i l’atracció de talent al voltant de diverses àrees de coneixement relacionat amb les energies renovables, la gestió eficient i la modernització de les xarxes.
  3. La sostenibilitat ambiental, ja que el model de transició energètica de l’illa pren com a punt de partida el compromís de dur a terme accions de mitigació del canvi climàtic i la millora de la qualitat de l’aire.
  4. La participació social que asseguri el paper de la societat com a impulsora i beneficiària del canvi de model energètic. Això ha de tenir lloc a través del foment de la participació ciutadana tant en la posada en marxa d’iniciatives com en la inversió requerida en el pla de transició energètica.
  5. La integració paisatgística de infraestructures associades a la transició energètica en els ecosistemes i el paisatge de l’illa, preservant els valors del mosaic agroforestal i del patrimoni històric de Menorca.
Objectius de reducció d’emissions de CO2, globals i per sectors.

S’ha fet l’esforç d’ampliar la visió del context local per tenir en compte les tendències d’escala global, de manera que el model proposat participi de la lluita contra el canvi climàtic, a més d’anticipar les possibles sacsejades de l’actual economia basada en combustibles fòssils no renovables i de cada vegada més difícil extracció.

Les DEM-e han assumit també una noció de límits, que són els que ens marquen la nostra condició d’illa. La noció de límits es tradueix en assumir que els guanys en benestar s’aconseguiran principalment a través de l’eficiència i no de l’increment del consum d’energia. Les restriccions geogràfiques naturals de les illes ens ha posat en el punt de mira de moltes institucions, que ens veuen com laboratoris vius on assajar a petita escala els models de transició energètica. Hem de ser capaços, per tant, d’aprofitar les sinèrgies que poden dur a l’illa accions i finançament per impulsar la transició energètica. Hi ha un món d’oportunitats si sabem jugar bé les nostres cartes.

Les directrius de les DEM-e, en definitiva, són un full de ruta voluntari i revisable, que ens pot permetre donar les primeres passes per transformar un dels sectors que més ens allunya del nostre compromís com a Reserva de Biosfera, que és l’energètic. La transició energètica serà viable sempre i quan compti amb l’acceptació i el compromís social. Pensem que quedar-nos on estem no és sostenible ni viable en el mig termini i que val la pena atrevir-nos a donar la passa endavant. El fet de ser Reserva de Biosfera ha de ser un factor per millorar les nostres condicions de vida preservant el medi ambient que ens empara.

Volem finalitzar aquesta sèrie d’escrits amb un agraïment, en nom de l’IME, a totes les persones i institucions que han col·laborat amb les DEM-e i li han donat recolzament al llarg de tot el procés. Tanquem així el capítol d’energia i obrim una nova etapa on tractarem el model agroalimentari, vist des de la perspectiva territorial i de lluita contra el canvi climàtic. Seguim amb una tasca que esperem que sigui tan exitosa i capaç de sumar aliances com les directrius d’energia.

Portades del document final en català, anglès i castellà.

Per a més informació sobre les accions i els documents generats durant el procés de les DEM-e, consultar:

-Web: www.ime.cat 

-Les memòries anuals de l’IME, consultables a la mateixa web.

 

DIRECTRIUS ESTRATÈGIQUES DE MENORCA – INSTITUT MENORQUÍ D’ESTUDIS

Amb qui ho vols compartir?
Back To Top