skip to Main Content

L’avanç del Pla Territorial

Des d’aquesta primavera s’ha presentat, difós i debatut l’Avanç del Pla Territorial Insular. Les reaccions entre l’opinió pública han estat de tot tipus, com era lògic esperar davant d’un tema tant transcendental per al futur econòmic de l’illa i per a la conservació dels recursos naturals i els paisatges. A finals del mes d’agost ha acabat el termini de presentació d’observacions i suggeriments a aquest avanç, per la qual cosa han estat moltes les entitats, col·lectius i persones que durant l’estiu han estudiat un document que no és gens simple ni breu (més de 500 pàgines del text principal i els corresponents annexos i mapes) i que han preparat les seves pròpies reflexions sobre el paper que ha de jugar el territori en el futur de l’illa.

El procediment previst, després d’aquest debat inicial sobre el contingut del futur PTI, serà el següent: estudi de les aportacions fetes a l’avanç, redacció i aprovació inicial, nou període d’exposició pública, estudi d’al·legacions i aprovació definitiva. Els menorquins tindrem, per tant, molt de temps per opinar i sentir i opinar sobre aquest PTI.

També a l’IME, per mitjà de la Comissió Científica de la Reserva de Biosfera, s’ha debatut el tema i s’han redactat algunes aportacions.

No és estrany que la comunitat científica doni gran importància a aquesta norma. Ja des dels primers debats organitzats per l’IME a finals dels anys 80 sobre conservació i desenvolupament a Menorca, passant pels informes preparatoris i la mateixa declaració de Menorca com a Reserva de Biosfera, passant també per l’Estudi de viabilitat per a un Pla de Desenvolupament Sostenible dels anys 90 i tots els estudis posteriors, ha quedat perfectament establert a Menorca que cal una ordenació del territori d’abast insular que garanteixi la conservació del paisatge, dels recursos i del patrimoni natural i històric. Una ordenació proteccionista sobre la qual es porti a terme una gestió eficaç del sòl que freni el desordre urbanístic que tant ha degradat el paisatge i que ha generat les tendències actuals d’abús dels recursos naturals de forma insostenible a llarg termini.

El punt de vista que ha prevalgut en tots els estudis sobre la relació entre territori i sostenibilitat -o sigui futur econòmic- a Menorca és el següent: una alta protecció del territori no només és necessària per preservar els importants valors naturals i paisatgístics de l’illa sinó també una aposta intel·ligent per a basar la nostra economia sobre bases més sòlides que les actuals. Y una de les virtuts de la societat menorquina ha estat mantenir un debat polític suficientment constructiu com per anar consolidant un alt consens general, des dels ecologistes del GOB fins els empresaris del turisme, sobre la necessitat i els objectius d’una ordenació insular del territori. Les dissidències, però, són importants, i podem dir, per resumir, que provenen del diferent grau de disponibilitat d’acceptar sacrificis econòmics en el present a canvi d’aquest futur sostenible promès.

El document que hem pogut estudiar parteix d’aquesta voluntat de consens i els seus autors, la consultora Ezquiaga per encàrrec del Consell Insular de Menorca, afirma voler que el PTI sigui la constitució territorial de Menorca. Tanmateix i en darrera instància correspondrà al conjunt de les forces socials i polítiques d’aquesta comunitat humana ser capaces d’establir una norma proteccionista que sigui prou estable en el futur per aportar seguretat jurídica i generar bones expectatives econòmiques.

20-08-2002

Amb qui ho vols compartir?
Back To Top