Skip to content

L’OBSAM-IME participa en el II Congrés de la Xarxa de Comitès IberoMAB a la ciutat de Copán Ruinas (Hondures).

El II Congrés de la Xarxa de comitès, Punts Focals, MAB i Reserves de Biosfera d’Iberoamèrica i el Carib, Espanya i Portugal del Programa “El Hombre y la Biosfera” (MAB) de la UNESCO  ha estat organitzat en el marc de les activitats commemoratives del “25 Aniversari de la Xarxa IberoMAB (1997-2022)” i ha tingut lloc a la ciutat de Copán Ruinas a la Reserva de la Biosfera Transfronterera Trifinio Fraternidad (Hondures, El Salvador i Guatemala), una reserva de biosfera que és exemple de cooperació internacional.

El director de l’OBSAM va assistir a aquest segon congrés, que es va celebrar tretze anys després del primer congrés de la Xarxa IberoMAB, i que va reunir de nou els comitès nacionals MaB, els punts focals, gestores i gestors, representants de les joventuts d’IberoMAB, representants de l’acadèmia i de la societat civil.

Han estat més de 250 representants de 199 Reserves de Biosfera de 25 països els participants en aquest II Congrés per a celebrar els 25 anys d’aquesta Xarxa i que ha constitut una instància d’avaluació del camí recorregut i els assoliments aconseguits per la Xarxa durant aquests 25 anys. Els participants van poder realitzar una avaluació intermèdia del compliment del Pla d’Acció de Lima 2016-2025 per a la Xarxa Mundial de Reserves de Biosfera i han identificat i proposat, de manera conjunta, les necessitats i reptes a considerar pel Programa sobre l’Home i la Biosfera (MAB) de la UNESCO, durant l’elaboració de la pròxima estratègia del MAB, a ser desenvolupada a partir de 2026.

La Xarxa de Comitès Nacionals MaB i Reserves de la Biosfera d’Iberoamèrica i El Carib, Espanya i Portugal, IberoMaB, va ser creada en 1997 per a enfortir, impulsar i difondre el Programa MaB i les Reserves de la Biosfera als països de Llatinoamèrica, El Carib, Espanya i Portugal.

Més informació:  Red de Comités Nacionales MaB y Reservas de la Biosfera de Iberoamérica y El Caribe, España y Portugal

Back To Top