Skip to content

L’OBSAM presenta el Mapa de cobertes i usos del sòl d’Eivissa, un projecte desenvolupat per a l’Observatori de Sostenibilitat d’Eivissa

L’OBSAM va presentar el 15 de novembre al Consell d’Eivissa i, posteriorment, a l’Institut d’Estudis Eivissencs la cartografia digital que mostra  el Mapa de cobertes i usos del sòl d’Eivissa – COBUSEI 2018.
El projecte desenvolupat per un equip de l’Observatori Socioambiental de Menorca va ser un encàrrec de l’Observatori de Sostenibilitat d’Eivissa i que ha comptat amb finançament de les fundacions MAVA i A Team i del Consell Insular d’Eivissa i que actualment constitueix una nova capa al IDE del Consell d’Eivissa
 
La cartografia digital desenvolupada permet caracteritzar l’illa i comparar el paisatge eivissenc amb la resta d’Illes Balears per entendre millor la seva estructura actual, avaluar la seva gestió i predir la futura evolució del territori. Constitueix la cartografia digital més detallada i ambiciosa que s’hagi creat a l’illa d’Eivissa i permet avaluar de manera exhaustiva la situació del territori insular tant a nivell natural com artificial.

Les possibilitats del mapa estàn relacionades amb la seva definició. Mentre altres cartografies de cobertes de sòl d’abast major treballen a escala 1:100.000 (CORINE Land Cover per a Europa) o 1.25.000 (SIOSE per a Espanya), la desenvolupada per l’OBSAM per a aquest encàrrec de IbizaPreservation ho fa en un detall de 1:5.000, una escala ideal per a illes petites com Eivissa.

D’aquesta manera, aquest mapa ha delimitat 106.596 polígons de 53 tipologies diferents, organitzades segons una classificació estàndard internacional. Entre els resultats principals es destaquen, en primer lloc, que les combinacions de pineda i sabinar són, amb molta diferència, les cobertes de sòl majoritàries d’Eivissa. La seva suma representa més d’una tercera part del territori (40%).

En segon lloc, en extensió, destaquen els cultius extensius herbacis amb i sense arbres fruiters, que sumen un 23% i, finalment, les brolles de romaní, bruc i tem (frígola) ocupen un 8%. Aquests 3 elements són els que caracteritzen la major part del paisatge rural de l’illa, esquitxat d’un 1,6% de superfície amb edificacions aïllades.

Quant al conjunt de les cobertes artificials, aquestes representen el 8,5% de l’illa, amb predomini de la urbanització de baixa densitat (2,8%) amb usos turístics i residencials. D’altra banda, els resultats destaquen que les cobertes molt minoritàries com les platges i arenals (0,1%) o les comunitats arbustives de ribera (0,1%), poden tenir un gran interès de conservació, sigui per la seva importància econòmica o ecològica.

Presentació tècnica al Consell Insular d’Eivissa
Presentació de caràcter divulgatiu a la seu de l’Institut d’estudis eivissencs
"El relleu abrupte i el règim de propietat (minifundisme) resulten determinants per a entendre l'ocupació del sòl a Eivissa." David Carreras, director de l'OBSAM
"El Mapa de Cobertes i usos del sòl es configura com una eina imprescindible en l'àmbit tècnic per tot el referit a polítiques ambientals i de gestió del territori" Inma Saranova, directora de Ibiza Preservation Fund
"Aquest mapa és una eina que permet tenir un coneixement exhaustiu dels usos del sòl i que està a l'abast de les institucions i de la ciutadania, gràcies a la qual es pot realitzar un gran nombre d'anàlisis i càlculs mitjançant tècniques de Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG) sobre aspectes relacionats amb el territori." Itziar Arratibel, coordinadora tècnica de l'Observatori de Sostenibilitat de IbizaPreservation
Consulta la cartografia al visor  IDE Eivissa seleccionant la capa Cobertes i usos del sòl:https://idee.conselldeivissa.es
 
Més informació sobre el projecte a la pàgina web de Ibiza Preservation Fund 

 

Back To Top