skip to Main Content

L’ocupació en el sector turístic, víctima també del COVID19

Els dos primers trimestres del 2020 l’ocupació laboral ha davallat de mitjana 4.181 persones en comparació amb 2019, de les quals el 61 % es dediquen el sector turístic.

En percentatge, l’ocupació es redueix un 14 % en els dos primers trimestres de l’any del 2020 en relació el 2019, el sector turístic ho fa el doble, el 28 %.

El primer trimestre, avantsala del fenomen de destrucció d’ocupació en el sector turístic del segon trimestre

El primer trimestre del 2020 l’efecte COVID sobre l’ocupació en el sector turístic s’intueix amb una pèrdua d’afiliats de prop de 1.800 en relació mateix trimestre de l’any anterior, el 44 % provinents del sector turístic. El segon trimestre, en plena pandèmia i amb la població i l’economia confinada durant setmanes, l’efecte és demolidor. S’observa la dada més baixa d’afiliats el sector turístic en el segon trimestre des de 2009, quan també s’estaven patint els efectes de la crisi econòmica. Dels 6.576 afiliats menys en aquest trimestre del 2020 comparat amb 2019, el 65 % corresponen al sector turístic.

El segon trimestre del 2020 es tradueix a Menorca en 4.312 persones menys afiliades el sector turístic. L’efecte d’aquesta dada té dues cares. Per un costat, més de 4.300 persones a l’illa no han treballat aquest trimestre i sí que ho havien fet el mateix trimestre de l’any passat, amb les conseqüències socials i econòmiques derivades. Per un altre costat, el segon trimestre coincideix amb l’inici de la temporada turística i la contractació turística, i és per tant, quan es dóna a Menorca el nombre més alt d’afiliats el sector turístic.

La restauració i l’allotjament, els serveis més afectats per la pèrdua d’ocupació

Els sis primers mesos de l’any s’ha perdut un 31 % de les afiliacions en allotjament i serveis de menjars i begudes. Altres activitats turístiques tenen un 22 % menys d’afiliats i el transport de passatgers un 19 %.

En el segon trimestre de 2020 el descens d’afiliats és més accentuat que en el primer -sempre comparant els trimestres amb els de 2019-. El primer trimestre l’allotjament va ser el més destacat, amb un 22 % de descens d’afiliats. En el segon trimestre, els serveis d’allotjaments i els de menjars i begudes pateixen una reducció d’afiliats superior al 33 %.

El tercer trimestre, s’inicia la temporada turística COVID19, a l’espera de veure l’efecte en l’ocupació

El COVID19 ha provocat que l’inici de temporada aquest any s’hagi retardat al mes de juliol, quan passat l’estat d’alarma s’ha permès la mobilitat de les persones al territori espanyol i també amb l’estranger. Les dades de l’ocupació del tercer trimestre es preveuen dolentes comparades amb els anys anteriors però s’espera que l’obertura turística esmorteixi la caiguda precipitada en l’ocupació observada en el segon trimestre.

Aquestes dades corresponen a un avanç de la informació que contindrà l’informe 2020 del Sistema d’indicadors Turístics de Menorca.

 

Amb qui ho vols compartir?
Back To Top