skip to Main Content

Menorca i Xipre participen en un projecte per controlar l’origen dels plàstics que arriben al mar

Les illes de Menorca i de Xipre participen en el projecte “Plastic Waste-Free Islands Med”, coordinat pel Centre de Cooperació Mediterrània de la Unió Mundial per a la Conservació de la Natura (UICN).

Els últims informes d’aquest projecte publicats per la UICN analitzen la producció de residus plàstics a les illes i la seva arribada a la mar. A Menorca s’estima que la seva contribució anual a les fuites de plàstics que arriben al és de 78 tones (0,8 Kg per càpita), un valor que s’aproxima molt a la mitjana mediterrània (1 kg per càpita). Com a petites poblacions insulars, Menorca i Xipre representen menys de l’1 % del total dels plàstics que arriben al mar per part dels països mediterranis. Tot i que, Menorca genera 111 kg de residus plàstics anuals per càpita, un valor tres vegades més alt que la mitjana mediterrània de 38 kg per càpita.

A més, els informes estableixen els principals “punts calents” de fuites de plàstic, incloent informació sobre polímers de plàstic, sectors industrials, regions i fases de gestió de residus més rellevants. A Menorca, aquestes fuites es relacionen principalment amb les zones de platja, el desgast dels pneumàtics, el politereftalat d’etilè (PET) i el polietilè de baixa densitat (LDPE). Així, l’embalatge, el turisme i les restes de pneumàtics són els sectors que més contribueixen més a l’aportació de plàstic cap a la mar. Com a exemple, s’estima que la població turística de Menorca és responsable del 23 % d’aquestes fuites.

Diapositiva de la presentació resultats Menorca – sectors Font: IUCN

A partir d’aquests resultats s’han fet recomanacions per disminuir la fuita de residus plàstics, com ara augmentar la densitat de contenidors a les zones propenses a fuites i disminuir la demanda i l’ús de plàstics d’un sol ús. En una segona part del projecte, els resultats d’aquests informes s’utilitzaran per realitzar una anàlisi legal i socioeconòmica a les dues illes, i aplicar els aprenentatges a altres illes del món.

Aquest projecte està coordinat pel Centre de Cooperació Mediterrània de la UICN i el Programa Mundial Marí i Polar de la UICN, i finançat per la Fundació Didier i Martine Primat. L’OBSAM hi participa com a agent local i centre de recol·lecció de les dades necessàries a l’aplicació del projecte i com a punt de connexió entre la UICN i les entitats locals.

 

Per més informació consultar els estudis originals aquí.

 

Amb qui ho vols compartir?
Back To Top