skip to Main Content

Nota aclaridora sobre els resultats de l’estudi d’avaluació de pressions i amenaces en el litoral i medi marí de la reserva de biosfera de Menorca

Mitjançant aquesta nota volem ampliar i clarificar la informació donada a l’informe i a la noticia de dia 4-2-21 a la nostra web sobre l’estudi d’avaluació de les pressions.
La disminució observada en la cobertura dels alguers de posidònia de l’entorn de l’emissari de la dessalinitzadora de Ciutadella no són atribuïbles de forma inequívoca a la planta. Hem de tenir en compte que les dades que hem utilitzat per comparar l’estat de l’alguer són de 2010, 9 anys abans de la posada en funcionament de la infraestructura. Així doncs existeix un buit d’informació de 9 anys, en els quals no sabem què ha pogut passar amb els alguers de posidònia d’aquesta zona.
Per poder comprovar la relació existent entre l’efecte entre la salmorra i l’evolució de l’alguer de posidònia caldrà obtenir una sèrie de dades més llarga. Per aquest motiu, des de l’OBSAM, volem donar continuïtat al seguiment de l’alguer en el marc d’aquest projecte.
Amb qui ho vols compartir?
Back To Top