Skip to content

Nou Mapa d’hàbitats forestals de Menorca. Una eina digital de gestió i anàlisi ambiental

El LIFE+BOSCOS (LIFE 07 ENV/E/000824) és un projecte desenvolupat pel Consell Insular de Menorca amb el cofinançament del programa LIFE de la Unió Europea. Aquest projecte té per objectiu desenvolupar eines i estratègies de gestió forestal sostenible per fer front als efectes del canvi climàtic sobre els boscos mediterranis. Entre aquestes eines destaquen els mapes que el projecte LIFE+BOSCOS ha encarregat a l’OBSAM.

OBSAM   LIFE+BOSCOS    CONSELL INSULAR DE MENORCA     INSTITUT MENORQUÍ D'ESTUDIS

 

Mapa d’Hàbitats forestals de Menorca 2007 (MHFM07)

El nou Mapa d’Hàbitats Forestals de Menorca és una representació dels valors naturals d’un territori en la que hom classifica les diferents formacions forestals (p.ex. alzinars, carritxeres, pinedes…) en diferents unitats de paisatge. Aquestes unitats de paisatge o hàbitats es codifiquen amb un codi (p.ex. 45.3141+, 32.23, 42.842…) i estan continguts en classificacions estandarditzades que la Unió Europea promou a fi de poder comparar diferents territoris, com per exemple la classificació dels CORINE Biotopes project o la dels Hàbitats d’Interès Comunitari.Mapa d'hàbitats forestalsAquest mapa d’hàbitats ha estat digitalitzat a una escala 1:25000 mitjançant tècniques pròpies dels Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) i cobreix el 51% de la superfície de l’illa de Menorca (358 km2). El mapa inclou 30 hàbitats forestals diferents (segons la classificació del projecte CORINE Biotopes), que estan distribuïts en 9 tipus d’Hàbitats d’Interès Comunitari (o HIC). Aquests hàbitats queden recollits en aproximadament 4.000 unitats de paisatge (o taques).

Detall de Favàritx del Mapa d’hàbitats Forestals. Des de aquesta finestra podreu consultar el mapa d’hàbitats per a tota Menorca. També podeu consultarel nou visualitzador de cartografia del Consell Insular d Menorca, on podreu consultar més còmodament aquest i d’altres mapes elaborats per l’OBSAM.

Cartografia climàtica de Menorca

Paral·lelament, l’OBSAM ha desenvolupat dintre d’aquest projecte una sèrie de mapes climàtics que deriven de la informació recollida a les estacions meteorològiques de l’illa en els darrers anys. Així hom pot fer-se una idea de quina és la temperatura mitjana, màxima i mínima, així com de la precipitació en cada punt del l’illa. Aquesta informació és molt valuosa a la hora d’entendre la distribució dels hàbitats sobre el territori i de detectar les zones més fràgils enfront el canvi climàtic.

Sèrie de mapes climàtics elaborats per l’OBSAM dintre del projecte LIFE+BOSCOS

Sèrie de mapes climàtics elaborats per l’OBSAM dintre del projecte LIFE+BOSCOS

Així doncs, tant el Mapa d’Hàbitats Forestals de Menorca (2007) com la cartografia climàtica neixen amb la voluntat d’esdevenir eines d’anàlisi i gestió forestal, que abracin des d’escales locals fins a l’escala insular. Aquestes eines han de contribuir a definir directrius de gestió forestal que facilitin l’adaptació dels boscos al canvi climàtic. La memòria del mapa d’hàbitats i la de la cartografia climàtica es poden consultar a la secció de documents d’interès.

20-09-2011

Back To Top