Skip to content

Per què un butlletí de conjuntura econòmica?

Des de fa més d’un any el Cercle d’Economia de Menorca (CEM) i l’Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM) estem treballant conjuntament per consolidar l’elaboració i difusió d’un Butlletí de Conjuntura Econòmica de periodicitat trimestral. Després d’una etapa inicial per a definir el producte, aquesta col·laboració es posa en ferm mitjançant la signatura d’un conveni entre les dues institucions i el patrocini de l’entitat bancària CaixaBank.

El conveni actual es basa en una col·laboració on l’OBSAM recopila i elabora les dades trimestrals i  fa l’anàlisi de les tendències que mostren aquestes dades, i el Cercle d’economia fa una interpretació i valoració del que aquestes dades representen per a l’economia local de Menorca i les perspectives futures.

Per al Cercle resulta necessari l’existència d’una base estadística que ordeni amb una lògica d’economia local un conjunt d’indicadors que permetin avaluar el moment i prendre el pols de l’economia de Menorca. Es tracta d’una qüestió estratègica si prenem consciència que la economia menorquina es troba en un moment delicat. Per tant, el moment requereix d’una anàlisi objectiva i tranquil·la de la situació. Una anàlisi en base a dades i indicadors que derivi en un debat ben fonamentat per arribar a definir uns eixos d’actuació sobre els que els menorquins caminem en una mateixa direcció.

Per a l’OBSAM, aquesta iniciativa representa una oportunitat de col·laboració amb una nova entitat social, que es vol nodrir de dades fiables i objectives per a fer les seves valoracions. També significa començar a treballar amb aspectes socioeconòmics i continuar així ampliant l’espectre d’informació que ofereix habitualment l’Observatori. A la vegada, aquesta iniciativa esdevé un repte, ja que és la primera vegada que l’OBSAM ofereix dades a “ritme trimestral”, amb el valor afegit d’estar contextualitzades en el temps (indicant les variacions interanuals) i entre els territoris més propers de referència (Illes Balears i Espanya).

Cal destacar que aquest és un primer pas i que l’OBSAM troba imprescindible donar una visió més àmplia de l’economia local, incloent termes de sostenibilitat. Per tant la perspectiva de futur de l’observatori és poder afegir nous indicadors socioeconòmics que puguin mesurar objectivament l’economia lligada al benestar social i la protecció dels valors naturals i culturals, tal i com pregona la filosofia d’una reserva de biosfera. Nous indicadors que ens permetin valorar, no només si s’activa l’economia, sinó també la seva repercussió en el benestar social i l’economia familiar, i si ho fa de manera respectuosa amb el medi ambient i les societats humanes.

Aspecte d’un fragment del butlletí, on es combinen taules, gràfics i comentaris.

Figura 1. Aspecte d’un fragment del butlletí, on es combinen taules, gràfics i comentaris.

 

Podreu trobar els diferents butlletins publicats fins al moment a la secció de Sistemes d’Indicadors d’aquesta mateix espai web: https://www.obsam.cat/sistemes-indicadors/index.php

20-11-2015

Back To Top