Skip to content

Les poblacions de peixos de la reserva marina de l’Illa de l’Aire de Menorca comencen a recuperar-se

Un equip científic de l’Estació de Recerca Jaume Ferrer de La Mola (Centre Oceanogràfic de Balears, IEO-CSIC) i l’Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM-IME) acaben de presentar el quart informe sobre l’estat de conservació de les poblacions de peixos vulnerables a la pesca de la reserva marina de l’Illa de l’Aire, declarada a Menorca fa tres anys.

Així, durant el 2022, han realitzat 99 censos visuals mitjançant busseig entre els cinc i els 25 metres de profunditat i han identificat 21 espècies diferents de peixos vulnerables a la pesca. Comparant aquestes dades amb les recollides des de 2018, els científics han analitzat l’evolució temporal d’indicadors biològics com la riquesa específica, abundància (nombre d’individus observats) i biomassa (pes dels individus observats) de les poblacions. Aquests indicadors responen de manera ràpida al grau d’explotació pesquera i permeten avaluar l’efectivitat de les mesures de gestió adoptades.

En l’estrat superficial de la reserva (entre cinc i quinze metres de profunditat), s’ha registrat un increment de l’abundància i la biomassa d’aproximadament un 50% des de l’entrada en vigor de les mesures de gestió, mentre que fora de la zona protegida cap dels indicadors ha canviat en aquest temps, la qual cosa evidencia l’efecte positiu de les mesures adoptades.

Els resultats mostren que la biomassa total de peixos en l’àrea de màxima protecció de la reserva és actualment el triple que fora d’ella, uns canvis que s’han observat també en espècies longeves i d’alt nivell tròfic com l’anfós. No obstant això, la població d’aquesta espècie emblemàtica continua estant formada gairebé íntegrament per juvenils de talla inferior a la talla mínima de captura establerta a les Illes Balears (45 centímetres), la qual cosa apunta a un bon reclutament i supervivència de l’espècia aquests durant els últims anys, però també evidencia l’alt nivell d’explotació al qual està sotmesa.

Després de quatre anys de seguiment, els resultats confirmen el potencial de la reserva marina de l’Illa de l’Aire per a albergar una elevada diversitat, abundància i biomassa d’espècies vulnerables a la pesca. No obstant això, segons adverteixen els científics en el seu informe, l’entrada en vigor de la nova zonificació el setembre de 2022, mitjançant la qual es redueix en un 22% l’àrea en la qual es prohibeix la pesca artesanal i recreativa, delimita notablement la disponibilitat de fons rocosos protegits.

"Aquesta nova zonificació no s'ha establert sobre la base de criteris científics i pot afectar al potencial de la reserva per a la recuperació i conservació de les poblacions de peixos de fons rocosos vulnerables a la pesca", apunten els autors. 

Aquesta nova zonificació no s’ha establert sobre la base de criteris científics i pot afectar el potencial de la reserva per a la recuperació i conservació de les poblacions de peixos de fons rocosos vulnerables a la pesca”. apunten els autors.

Aquest projecte ha estat desenvolupat en el marc dels programes de Seguiment del medi marí de l’Estació de Recerca Jaume Ferrer de la Mola i de l’Observatori Socioambiental de Menorca i compta amb l’aprovació de la Direcció General de Pesca i Medi marí del Govern de les Illes Balears. L’Estació Jaume Ferrer està cofinançada per la Direcció General de Política Universitària i Recerca i per l’Institut Espanyol d’Oceanografia. El OBSAM-IME ha comptat amb el finançament de Menorca Preservation per al desenvolupament del projecte des del seu inici.

Exemplar d’anfós (epinephelus marginatus) i morenaa (muraena hel·lena) a la Reserva Marina de l’Illa de l’Aire. Foto: Eva Marsinyach
Localització de les estacions de seguiment a la zona d’estudi
Hàbitats marins i nova zonificació de la reserva marina de l’Illa de l’Aire

Els resultats del present estudi es poden consultar en l’apartat de documents de medi natural de la nostra pàgina web i a la web de l’IEO.

Referència: Movilla, J., Marsinyach, E., Cefalì, M.E., Bagur, M., Molina, S. a., Moranta, J. y Reñones, O. 2022. Evaluación de las poblaciones de peces vulnerables a la pesca sobre fondo rocoso en la Reserva Marina de la Isla del Aire. Centro Oceanográfico de Baleares (IEO-CSIC). Observatorio Socioambiental de Menorca (OBSAM-IME). Gobierno de las Islas Baleares.

 

Back To Top