Skip to content

Presentació de l’informe del Mar Balear

Els investigadors marins uneixen forces per avaluar l’estat de la mar Balear

Les principals institucions científiques de Balears, el Govern de les Illes Balears i la Fundació Marilles han presentat aquest dimecres 11 de març, al Parlament de les Illes Balears la primera versió de l’Informe Mar Balear (IMB). Una iniciativa que té per objectiu avaluar l’estat del medi marí de les Illes Balears i les pressions a les quals està sotmès.

Avaluar l’estat i la variabilitat de la mar Balear no resulta fàcil. La mar és un espai tridimensional i complex, fortament variable en l’espai i el temps, en el qual conflueixen aspectes ambientals, econòmics i socials. La solució passa per desenvolupar indicadors que ens ajudin a descriure aquesta realitat i per unir els esforços de totes aquelles institucions públiques i privades que porten anys estudiant i acumulant informació sobre la nostra mar.

Per a fer front a aquest repte, a finals de 2018 la Fundació Marilles va proposar a les principals institucions científiques de les Balears treballar conjuntament cap a un objectiu comú: elaborar un informe que descrigui l’estat del medi marí de les Illes Balears, les pressions a les quals està sotmès i les respostes que donem com a societat. Un informe objectiu, amb fonament científics,  amb l’ambició de ser ampliat i actualitzat regularment i que contingui indicadors que ens permetin seguir l’evolució de l’estat de la mar Balear al llarg del temps.

L’informe mar balear no sols vol posar en valor tota la informació disponible, sinó que també treure a la llum les principals manques de dades i els reptes per a suplir-les, i presentar la informació de manera clara a la societat. El seu valor no radica només en les dades que presenta, sinó en la col·laboració que s’està forjant entre totes les institucions participants.

Exemple d’un dels indicadors disponibles al informe.

 

Aquest és l’esquema general del contingut que es pot trobar en aquest informe:

 1. INDICADORS DE LES VARIABLES FISICOQUÍMIQUES DE LA MAR BALEAR
 2. BIODIVERSITAT
 3. MEDI AMBIENT
 4. ESPÈCIES AL·LÒCTONES
 5. CONTAMINACIÓ
 6. PRESSIÓ PESQUERA
 7. PRESSIÓ HUMANA I TURISME
 8. CANVI CLIMÀTIC
 9. GESTIÓ AMBIENTAL
 10. GESTIÓ PESQUERA
 11. INVERSIÓ EN MILLORA DEL MEDI MARÍ
 12. ECONOMIA BLAVA

Documents

Informe Mar Balear

Back To Top