Skip to content

Projecte ASANT «Anàlisi socioambiental dels nuclis turístics de l’illa de Menorca»

Documents

0. Introducció al projecte
1. Els canvis en els usos del sòl en els darrers 50 anys en nuclis turístics de Menorca
2. Anàlisi demogràfica als nuclis turístics de Menorca
3. Estructura urbana i econòmica dels nuclis turístics de Menorca
4. El perfil del turista als nuclis turístics de Menorca
5. Consum de recursos naturals als nuclis turístics de Menorca
6. Qüestionari als establiments turístics de Menorca

El projecte ASANT (Anàlisi sociambiental dels nuclis turístics de l’illa de Menorca) és un projecte d’investigació dut a terme durant els anys 2010 i 2011 per l’Observatori Socioambiental de Menorca i l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona gràcies a un conveni de col·laboració signat per aquesta entitat i l’Institut Menorquí d’Estudis.

L’objectiu principal de la investigació és analitzar en profunditat els nuclis turístics de Menorca per tal d’obtenir informació precisa sobre els efectes de l’activitat turística en el territori. En total s’han estudiat 10 nuclis turístics de Menorca:

 • Cala en Bosc, Cap d’Artrutx i Cala Morell (Ciutadella)
 • Sant Tomàs (Es Migjorn Gran)
 • Son Bou (Alaior)
 • Punta Prima (inclòs Sa Sivina de Baix) i Binibèquer (Sant Lluís)
 • Platges de Fornells, Son Parc i Arenal d’en Castell (Es Mercadal)

Projecte ASANT «Anàlisi sociambiental dels nuclis turístics de l’illa de Menorca»

Situació dels nuclis objecte d’estudi. Font: OBSAM

Per cada un d’aquest nuclis es pretén respondre a les següents qüestions:

 • Com la implantació del turisme ha canviat els usos del sòl i el paisatge d’aquests espais? (Capítol 1.  Els canvis en els usos del sòl en els darrers 50 anys en nuclis turístics de Menorca)
 • Quin comportament demogràfic caracteritza aquests territoris turístics? (Capítol 2. Anàlisi demogràfica als nuclis turístics de Menorca)
 • Com és l’estructura urbana i econòmica actual? (Capítol 3. Estructura urbana i econòmica dels nuclis turístics de Menorca)
 • Quin és el perfil del turista que s’allotja en aquests nuclis? (Capítol 4. El perfil del turista als nuclis turístics de Menorca)
 • Quin consum de recursos naturals (aigua, energia i residus) estan directament relacionats amb aquests enclavaments? (Capítol 5. Consum de recursos naturals als nuclis turístics de Menorca)
 • Quina és la gestió ambiental que es porta a terme en els establiments turístics? Quines són les condicions actuals del sector hoteler (temporada, pernoctacions, tot inclòs, etc.)? (Capítol 6. Qüestionari als establiments turístics de Menorca)

Aquest projecte no hagués estat possible sense l’ajuda i el suport de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental així com als estudiants de 4rt de Ciències Ambientals (Laie Riera, Maria Agell, Núria Cases , Andreu Bastardas, Héctor Romanos, Núria Ruiz, Carlos Marcos, Catalina Molina i M. Antònia Oliver) que van prestar ajuda en el treball de camp i en la realització de les enquestes.

Agrair també molt especialment a tots els establiments hotelers que ens han permès realitzar enquestes en els seus establiments i que ens han dedicat part del seu temps i ens han  facilitat dades i informació sense les quals aquest projecte no hauria estat possible.

Donar també les gràcies als Ajuntaments de Sants Lluís, Es Mercadal, Es Migjorn Gran, Ciutadella i Alaior, a l’Associació Hotelera de Menorca i al Consell Insular de Menorca per la facilitació de dades i el bon tracte rebut en totes les reunions realitzades.

Per últim, donar les gràcies a les diferents empreses subministradores d’aigua i energia (Aigües de Sant Lluís S.L., Agrytursa, Castellosa S.L., Aigües des Mercadal UTE, Son Parc Cia de Aguas, Edivissa, Aguas d’Artruitx i GESA-ENDESA) i altres entitats (Direcció General de Recursos hídrics del Govern Balear, Consorci de Residus Sòlids Urbans i Energia de Menorca) per les dades facilitades.

20-11-2012

Back To Top