skip to Main Content

Proposta d’Indicadors de Salut per a Menorca

A continuació presentem una primera Proposta de Sistema d’Indicadors de Salut, treball realitzat durant el 2018.  Aquests indicadors surten de la voluntat de l’Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM), juntament amb el departament d’Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports del Consell Insular de Menorca (CIME), de voler impulsar un estudi sobre la salut i qualitat de vida dels menorquins en relació als valors de sostenibilitat de Menorca com a Reserva de Biosfera. D’aquesta manera s’incideix en complir amb una de les conclusions de les jornades sobre els 20 anys de Reserva de Biosfera de Menorca que va ser justament aquesta necessitat de posar en valor la relació existent entre la conservació del medi ambient i el paisatge amb la cura de la salut i el benestar de la població. En el projecte també ha rebut el suport del departament de Benestar Social i Família i l’Agència Menorca Reserva de Biosfera.

El següent treball presenta un recull de la informació sobre salut i els determinants del nivell de salut a Menorca. Amb aquest treball es pretenen els següents objectius:

  • Realitzar un primer sondeig de la disponibilitat i l’accessibilitat a les dades de salut de la població menorquina.
  • Recopilar la informació disponible en les bases de dades o estudis previs existents.
  • Localitzar la mancança de dades i buits d’informació en alguns àmbits de salut.

Destacar que aquest treball es tracta d’una primera proposta de sistema d’indicadors de salut amb la informació que s’ha pogut obtenir fins a l’actualitat. Es fa palès que alguns apartats encara presenten una notable mancança d’informació, i que per tant,  es fa necessari seguir treballant per aconseguir obtenir una visió més completa sobre la salut i qualitat de vida dels menorquins.

Es tracta d’un recull d’estadístiques que permeten observar tendències en l’evolució de la salut dels menorquins, però sense determinar les possibles causes d’aquestes. És necessari un coneixement més expert en matèria de salut per tal d’extreure una anàlisi més profunda de les dades presentades.

En aquest treball s’ha volgut dividir la informació en relació a la salut i els determinants de la salut en set grans blocs, a dins dels quals podem trobar diversos indicadors que permeten analitzar cadascuna de les temàtiques. Cadascun d’aquests indicadors es presenta en format de  fitxa.

Els blocs en que es troba dividit aquest treball són:

  1. Demografia
  2. Mortalitat
  3. Morbiditat
  4. Estructura sanitària
  5. Hàbits i comportament
  6. Prevenció, protecció i promoció de la salut
  7. Salut i medi ambient

A tall d’exemple presentem un gràfic contingut al treball, on es poden observar les diferències entre Menorca i les Illes Balears, en la  taxa de casos declarats de diferents malalties infeccioses.

Documents

Proposta Sistema d’Indicadors de Salut per a Menorca

Amb qui ho vols compartir?
Back To Top