Skip to content

Quant de peix hi ha a Menorca?

En l’últim estudi elaborat per l’OBSAM s’analitza la situació de les poblacions de peixos vulnerables a la pesca dins la part marina del Parc Natural de s’Albufera des Grau i es compara amb les densitats conegudes d’altres zones de Menorca, gràcies a altres treballs de l’OBSAM i al seguiment biològic realitzat per la Direcció General de Pesca dins la Reserva Marina del Nord.

Quant de peix hi ha a Menorca?

Foto: Antoni Frau

Quan ens plantejam avaluar la quantitat de peix que hi ha en una zona determinada de Menorca són diversos els factors que hem de tenir en compte. Alguns dels més evidents són:

  1. Les aigües transparents i poc riques en nutrients del litoral menorquí afavoreixen més la proliferació de les algues i les plantes marines que fan la fotosíntesis, i no tant l’assentament d’abundants poblacions de peixos, com sí pot passar en determinats indrets de la costa mediterrània continental, on la desembocadura de grans rius aporten majors concentracions de nutrients al mar.
  2. A l’entorn marí de Menorca predominen els fons arenosos i de posidònia, i són poc comuns i poc extensos els fons rocosos aptes per acollir abundants poblacions de peixos.
  3. La pressió pesquera a Menorca ha augmentat considerablement a les últimes dècades amb una flota professional més tecnificada, i un major nombre de practicants de pesca recreativa. Açò fa pensar que seria veritat aquella sensació que té molta gent que diu que antigament hi havia molt més peix.

Per tant veim que existeixen diversos limitants naturals i antròpics per arribar a tenir grans pesqueries de peix a l’illa. Així i tot, la situació no és igual en tot el litoral, els resultats de l’estudi parlen per si sòls i l’efecte de la “reserva marina” resulta evident.

Composició de la biomassa de les espècies vulnerables a la pesca censades a diferents àrees de Menorca

Figura 1. Composició de la biomassa de les espècies vulnerables a la pesca censades a diferents àrees de Menorca. RMNM: R, reserva integral; RP, reserva parcial; NR, fora de la Reserva Marina del Nord de Menorca (les dades de les zones englobades a la RMNM han estat cedides pels tècnics del Servei de Recursos Marins de la Direcció General de Medi Rural i Marí finançades per “Fons Europeus Pesca – FEP” de la UE). PN Grau: estudi del Parc Natural de s’Albufera des Grau, mitjana del de la biomassa de les estacions d’ets Armaris, Punta Timons 5_15, Cap de Mossèn Vives, Llosa de ses Egus i en Bombarda. Illa de l’Aire 2011: mitjana de la biomassa de les estacions situades a la zona de Cagaires, zona de la vertical del far i de la zona de Cap de Llebeig (Seguiment biològic de l’illa de l’Aire – l’OBSAM 2011, encàrrec de l’Agencia Menorca Reserva de la Biosfera del Consell Insular de Menorca). OBSAM 2010: mitjana de la biomassa de les estacions a na Gall, es Banyes, Cap Negre, Codolar de Torrenova, Racó de s’Aixada (Seguiment del medi marí de l’OBSAM – 2010, encàrrec de l’Agencia Menorca Reserva de la Biosfera del Consell Insular de Menorca).

Aquestes i altres qüestions relacionades amb el reclutament de peixos seran tractades en la pròxima sessió del cicle de seminaris Diàlegs davall s’aigua, que tindrà lloc el pròxim dijous 28 de juny a les 13h a l’Estació d’Investigació Jaume Ferrer de la Mola de Maó. Si us interessa el tema i voleu conèixer l’estació us convidam a assistir-hi; és un acte obert a tots els públics.

20-06-2012

Back To Top