Skip to content

Rècord de mitjana mensual de persones a l’agost

Per quart any consecutiu durant el mes d’agost es supera les dues-centes mil persones damunt l’illa. El 10 d’agost del 2015, l’indicador de Pressió Humana Diària (PHD) de l’OBSAM va enregistrar fins a 200.168 persones damunt l’illa. El màxim històric de la sèrie es va assolir l’11 d’agost del 2012 amb 201.634 persones. Aquell any la PHD va traspassar per primera vegada el llindar de les dues-centes mil persones, circumstància que s’ha anat repetint els tres anys següents. La novetat enguany són les 189.758 persones de mitjana comptabilitzades el mes d’agost: mai abans no s’havia enregistrat tantes persones de mitjana al llarg de tot un mes.

L’indicador de Pressió Humana Diària (PHD) mesura el nombre de persones que hi ha damunt l’illa a partir del saldo de persones que entren i surten diàriament pels ports i l’aeroport de l’illa. Detalla de manera molt precisa les fluctuacions poblacionals, tant les generades pel turisme i els treballadors temporals, com les provocades pels desplaçaments dels propis residents. Presentem aquí la sèrie actualitzada dels darrers anys fins al 31 d’agost del 2015. S’observa en el gràfic 1 com cada any suposa un nou cicle de població flotant molt regular, sobre una base de població permanent també molt regular. A la corba hi destaquen tres puntes: la Setmana Santa, les festes de Sant Joan i el màxim de la temporada alta, dins la primera quinzena de cada mes d’agost.

Pressió Humana Diària 2007 - agost 2015
Gràfic 1. Pressió Humana Diària 2007 – agost 2015. Font i elaboració: OBSAM.

La taula 1, a continuació, trasllada en nombres absoluts i mitjanes l’evolució dels últims deu anys. Ressaltem en negreta els màxims de la sèrie.

PHD2006200720082009201020112012201320142015
Mitjana gener63.59871.74374.61975.06279.43076.49480.78084.44183.97679.792
Mitjana juliol151.670158.179153.515150.147155.527160.546167.109168.334166.400170.220
Mitjana agost175.686180.009175.479171.937179.851185.633189.609188.968189.242189.758
Màxim anual12-ago
187.025
11-ago
191.421
11-ago
187.740
11-ago
181.915
10-ago
190.850
10-ago
196.237
11-ago
201.634
10-ago
200.464
11-ago
200.551
10-ago
200.168

Taula 1. Pressió Humana Diària 2006-2015. Unitats: persones. Font i elaboració:  OBSAM.

Pressió Humana Diària 1996, 2001, 2005, 2008, 2012, 2014 i 2015.
Gràfic 2. Pressió Humana Diària 1996, 2001, 2005, 2008, 2012, 2014 i 2015. Font i elaboració: OBSAM.

Màxim de la temporada alta

Si bé el 2015 no supera el màxim històric de la sèrie (dada que ostenta l’agost del 2012), cal matissar que enguany hi ha hagut més persones repartides en tot el mes d’agost. El màxim diari és una dada puntual i peregrina, però, més enllà de l’apunt anecdòtic, les mitjanes mensuals dels mesos juliol i agost del 2015 han estat superiors. La pressió humana ha estat millor distribuïda al llarg del mes, en comptes de concentrar-se en uns dies.

En particular, durant el mes de juliol, s’han comptat gairebé quatre mil persones diàries més que l’any anterior. Se suma al fet que l’any 2015 ja arrenca amb unes quatre-mil persones menys que el 2014. De manera que, tal i com ja han anat avançant altres mitjans, cal destacar el moviment total de passatgers, contemplats com la suma d’entrades i sortides de passatgers dels ports i aeroport: per els mesos de juliol i agost d’enguany han assolit màxims històrics, amb 628.696 passatgers el mes de juliol (un 11% més que el 2014) i 746.162 passatgers el mes d’agost (un 5% més que el 2014).

Festes de Sant Joan

S’estimen en 12.704 el nombre de persones que van visitar l’illa per les festes de Sant Joan 2015 (diferència entre el màxim local i l’estimació lineal del tram de la corba PHD sense l’”efecte Sant Joan”). Però aquest no ha estat l’any que més persones han vingut a gaudir d’aquestes festes. Segons les nostres estimacions els dos anys anteriors van venir més de catorze mil persones, i el màxim històric el trobaríem l’any 2011 amb 16.552 persones.

Pressió Humana Diària 1/06 al 10/07, 2011-2015
Gràfic 3. Pressió Humana Diària 1/06 al 10/07, 2011-2015. Font i elaboració: OBSAM.

Setmana Santa

La Setmana Santa cau entre el 22 de març i el 25 d’abril. Són set dies que culminen el  diumenge següent a la primera lluna plena de primavera (diumenge de Pasqua). Com que cada any cau en dates diferents es fa difícil fer comparacions interanuals. Com més entrat el mes d’abril l’afluència de persones en la corba de pressió humana diària és més gran. Aquest any ha caigut entre el 29 de març i el 6 d’abril, per tant ha estat de les primerenques. Estimem que durant la passada Setmana Santa van haver de mitjana 4.312 persones de més sobre l’estimació lineal. Altres anys en què la Setmana Santa ha estat més tardana, aquesta pressió humana afegida s’ha estimat envers les cinc o sis mil persones de mitjana. El màxim històric el trobem en l’any 2001, amb una mitjana de 6.823 persones de més durant la setmana del 8 al 15 d’abril.

Pressió Humana Diària 15/03 al 30/04, 2012-2015
Gràfic 4. Pressió Humana Diària 15/03 al 30/04, 2012-2015. Font i elaboració: OBSAM.

Població permanent

Trobem en les mitjanes dels mesos d’hivern un indicador del nivell de població permanent, és a dir la població que resta damunt l’illa al llarg de tot l’any. A la llum de les dades, l’any 2014 tanca amb unes quatre mil persones menys que al seu inici. Es consolida doncs la tendència negativa de l’evolució de la població permanent que es va iniciar l’any 2011, però que l’any 2010 ja va donar els primers símptomes en observar un saldo migratori negatiu. Efectivament, altres fonts d’informació com les xifres oficials de població segons els registres dels padrons municipals o el saldo migratori corroboren la davallada de població permanent. Caldrà esperar al mes d’octubre, amb el tancament de la temporada turística, per veure en què es queda el nivell de població permanent de cara a tancar l’any 2015.

Per a més informació podeu consultar els indicadors bàsics de pressió humana

20-10-2015

Back To Top